Hlavní jídla

Hlavní jídla

Main dishes

Masité pokrmy

Meat dishes
maso
meat
miːt
červené/bílé maso
red/white meat
rεd/waɪt miːt
vepřové maso
pork
pɔːk
hovězí maso
beef
biːf
telecí maso
veal
viːl
skopové maso
mutton
ˈmʌtn
jehněčí maso
lamb (meat)
læm (miːt)
králík
rabbit
ˈræbɪt
pečené maso, pečeně
roast (meat)
rəʊst (miːt)
obalovaný/smažený řízek
(Wiener) schnitzel
(ˈwiːnə) ˈʃnɪtsəl
přírodní řízek
cutlet
ˈkʌtlɪt
biftek
beefsteak
ˈbiːfˌsteɪk
dobře propečený
well done
wεl dʌn
středně propečený
medium
ˈmiːdɪəm
málo propečený
rare, underdone
rεəˌ ˌʌndəˈdʌn
hovězí pečeně
roast beef
rəʊst biːf
žebírko
rib
rɪb
kotleta s kostí
T-bone steak
tiːbəʊn steɪk
uzené maso
smoked meat
sməʊkt miːt
drůbež, drůbeží maso
poultry, fowl
ˈpəʊltrɪˌ faʊl
pečené kuře
roast chicken
rəʊst ˈtʃɪkɪn
krocan
turkey
ˈtɜːkɪ
husa
goose
guːs
kachna
duck
dʌk
zvěřina
game
geɪm
srnčí
venison
ˈvεnɪsn
bažant
pheasant
ˈfεznt
kanec
wild boar
waɪld bɔː
studený nářez
cold cuts
kəʊld kʌts
kýta
haunch
hɔːntʃ
šunka
ham
hæm
salám
sausage
ˈsɒsɪdʒ
trvanlivý/tvrdý salám
salami
səˈlɑːmɪ
měkký salám
Bologna sausage, polony
bəˈləʊnjə ˈsɒsɪdʒˌ pəˈləʊnɪ
klobása
sausage
ˈsɒsɪdʒ
párek
frankfurter, wiener
ˈfræŋkˌfɜːtəˌ ˈwiːnə
huspenina
jelly, aspic
ˈdʒεlɪˌ ˈæspɪk
jelito
black pudding, (AmE) blood sausage
blæk ˈpʊdɪŋˌ blʌd ˈsɒsɪdʒ
sekaná
meat loaf
miːt ləʊf
karbanátky
burgers, patties
ˈbɜːgəzˌ ˈpætɪz
hamburger
hamburger
ˈhæmˌbɜːgə
játra
liver
ˈlɪvə
guláš
goulash
ˈguːlæʃ
svíčková
tenderloin
ˈtεndəˌlɔɪn
ajntopf
one-pot meal
wʌnpɒt miːl
plody moře
seafood
ˈsiːˌfuːd
krevety
prawn, (AmE) shrimps
prɔːnˌ ʃrɪmps
garnáti
shrimps
ʃrɪmps
langusta
(spiny) lobster
(ˈspaɪnɪ) ˈlɒbstə
humr
lobster
ˈlɒbstə
chobotnice
octopus
ˈɒktəpəs
ústřice
oysters
ˈɔɪstəz
kalamáry
calamari, squid
ˈkɑːləˈmɑːrɪˌ skwɪd
rybí maso
fish
fɪʃ
pstruh
trout
traʊt
štika
pike
paɪk
úhoř
eel
iːl
tuňák
tuna (fish)
ˈtjuːnə (fɪʃ)
losos
salmon
ˈsæmən
treska
cod(fish)
kɒd(fɪʃ)
makrela
mackerel
ˈmækrəl
mořský jazyk
sole
səʊl
platýs
flounder, halibut
ˈflaʊndəˌ ˈhælɪbət
sardinky (v oleji)
sardines (in oil)
sɑːˈdiːnz (ɪn ɔɪl)
sleď
herring
ˈhεrɪŋ
hlemýžď
escargot
εskargo

Bezmasá jídla

Vegetarian dishes
těstoviny
pasta
ˈpæstə
špagety
spaghetti
spəˈgεtɪ
těstovinový salát
pasta salad
ˈpæstə ˈsæləd
rizoto
risotto
rɪˈzɒtəʊ
dušená zelenina
stewed vegetables
stjuːd ˈvεdʒtəblz
vaječná omeleta
omelette
ˈɒmlɪt
míchaná vajíčka
scrambled eggs
ˈskræmbld εgz
vařená kukuřice
corn on the cob
kɔːn ɒn ðə kɒb
špenát
spinach
ˈspɪnɪdʒ
topinka
toast, roasted bread
təʊstˌ rəʊstɪd brεd
volské oko
fried egg
fraɪd εg

Přílohy

Side dishes
brambory
potatoes
pəˈteɪtəʊz
vařené brambory
boiled potatoes
bɔɪld pəˈteɪtəʊz
pečené brambory
baked potatoes
beɪkt pəˈteɪtəʊz
smažené hranolky
(BrE) chips, (AmE) (French) fries
tʃɪpsˌ (frεntʃ) fraɪz
krokety
croquettes
krəʊˈkεts
rýže
rice
raɪs
rýže natural
brown rice
braʊn raɪs
bramborový salát
potato salad
pəˈteɪtəʊ ˈsæləd
bramborová kaše
mashed potatoes
ˈmæʃt pəˈteɪtəʊz
těstoviny
pasta
ˈpæstə
nudle
noodles
ˈnuːdlz
chléb, pečivo
bread
brεd
rohlík
roll
rəʊl
houska
(bread) roll
(brεd) rəʊl
knedlík
dumpling
ˈdʌmplɪŋ
kyselé zelí
sauerkraut
ˈsaʊəˌkraʊt
zelný salát
coleslaw, cabbage salad
ˈkəʊlˌslɔːˌ ˈkæbɪdʒ ˈsæləd
hlávkový salát
lettuce salad
ˈlεtɪs ˈsæləd
obloha
garnish
ˈgɑːnɪʃ
kečup
ketchup
ˈkεtʃəp
hořčice
mustard
ˈmʌstəd
majonéza
mayonnaise, (hovor.) mayo
ˌmeɪəˈneɪzˌ ˈmeɪəʊ
tatarská omáčka
tartare sauce
tɑːˈtɑː sɔːs
sójová omáčka
soy sauce
sɔɪ sɔːs
zálivka
dressing
ˈdrεsɪŋ
dochucovadlo
condiment
ˈkɒndɪmənt
koření
spices
spaɪsiz
kompot
compote
ˈkɒmpəʊt
nakládaná zelenina
pickles
ˈpɪklz

Způsob přípravy

Food preparation
baked
pečený
battered
obalovaný v těstíčku
beaten
šlehaný
beer battered
obalovaný v pivním těstíčku
boned
vykostěný
braised
orestovaný a dušený
breaded
obalovaný ve strouhance
brined
ve slaném nálevu
broiled
grilovaný
browned
osmahnutý
buttered
s máslem, namazaný máslem
charbroiled
(opékaný) na roštu
cooked
vařený
crispy
křupavý, do křupava
cubed
nakrájený na kostičky
deep-fried
fritovaný
dipped
máčený
flambé(e)
flambovaný
flavoured
s příchutí, ochucený
fried
smažený
glazed
polévaný, s polevou
grated
strouhaný
gratinéed
gratinovaný, zapékaný
gutted
vykuchaný
hot
ostrý, pálivý
marinated
marinovaný
medium
středně propečený
medium rare
málo propečený
melted
rozpuštěný, roztavený
pickled
nakládaný
rare
krvavý, nepropečený
roasted
pečený, pražený
salted
slaný
sauté(ed)
restovaný
seasoned
ochucený
sliced
nakrájený, plátkový
smoked
uzený
spiced
kořeněný
sprinkled
posypaný
steamed
vařený v páře
stewed
dušený
stuffed
nadívaný, s nádivkou
sweetened
slazený
toasted
opečený, opékaný
well-done
dobře propečený