Foto & video

Foto & video

Photo & video
Máte nějaký malý/levný foťák?
Do you have a small/cheap camera?
dʊ juː hæv ə smɔːl/tʃiːp ˈkæmrə?
Jaké to má rozlišení?
What resolution does the camera have?
wɒt ˌrεzəˈluːʃən dʌz ðə ˈkæmrə hæv?
Pět/Sedm megapixelů mi bude stačit.
Five/Seven megapixels will do for me.
faɪv/ˈsεvn ˈmεgəpɪkslz wɪl dʊ fə miː
Má to optický zoom?
Does it have an optical zoom?
dʌz ɪt hæv ən ˈɒptɪkl zuːm?
Mohu vyzkoušet blesk?
Can I try the flash?
kən aɪ traɪ ðə flæʃ?
Na kolik fotek vydrží baterie?
(For) How many shots will the batteries last?
(fə) haʊ ˈmεnɪ ʃɒts wɪl ðə ˈbætəriːz lɑːst?
Jak nastavím makro (režim)?
How do I switch to macro mode?
haʊ dʊ aɪ swɪtʃ tə ˈmækrəʊ məʊd?
Vezmu si ho.
I will take it.
aɪ wɪl teɪk ɪt
Je k tomu i paměťová karta?
Is a memory card included?
ɪz ə ˈmεmərɪ kɑːd ɪnˈkluːdɪd?
Chtěl bych ještě 1GB paměťovou kartu.
I would also like a 1 gigabyte memory card.
aɪ wʊd ˈɔːlsəʊ laɪk ə wʌn ˈgɪgəˌbaɪt ˈmεmərɪ kɑːd
Opravujete digitální foťáky/kamery?
Do you repair digital cameras?
dʊ juː rɪˈpεə ˈdɪdʒɪtl ˈkæmərəs?
Foťák mi nejde pustit/zapnout.
I can't switch the camera on.
aɪ kɑːnt swɪtʃ ðə ˈkæmrə ɒn
Nefunguje (mi) blesk.
My flash doesn't work.
maɪ flæʃ ˈdʌznt wɜːk
Foťák nedokáže (sám) zaostřit.
The camera can't focus properly.
ðə ˈkæmrə kɑːnt ˈfəʊkəs ˈprɒpəlɪ
Snímky jsou rozostřené.
The images are out of focus.
ðiː ˈɪmɪdʒɪz ɑː aʊt əv ˈfəʊkəs
Zasekl se mi objektiv.
The lens is stuck (out).
ðə lεnz ɪz stʌk (aʊt)
fotoaparát, foťák
camera
ˈkæmrə
digitální/kompaktní foťák
digital/compact camera
ˈdɪdʒɪtl/kəmˈpækt ˈkæmrə
videokamera
camcorder/video camera
ˈkæmˌkɔːdə/ˈvɪdɪˌəʊ ˈkæmrə
brašna na foťák/kameru
camera/camcorder bag
ˈkæmrə/ˈkæmˌkɔːdə bæg
paměťová karta
memory card
ˈmεmərɪ kɑːd
čtečka karet
card reader
kɑːd ˈriːdə
blesk
flash(light)
flæʃ(laɪt)
objektiv
lens
lεnz
stativ
tripod
ˈtraɪpɒd
baterie
battery
ˈbætərɪ
dobíjecí baterie
rechargeable battery
riːˈtʃɑːdʒəbl ˈbætərɪ
tužkové/mikrotužkové baterie
AA/AAA batteries
ˌdʌblˈeɪ/ˌtrɪplˈeɪ ˈbætəriːz
nabíječka baterií
battery charger
ˈbætərɪ ˈtʃɑːdʒə
síťový kabel
network cable
ˈnεtˌwɜːk ˈkeɪbl
prodlužovačka
extension cable
ɪkˈstεnʃən ˈkeɪbl
adaptér
adaptor, power pack
əˈdæptəˌ ˈpaʊə pæk