Pozvání

Pozvání

Invitation
Pozvi ji někam!
Invite-la quelque part !
ε̃vitla kεlk(ə) paʀ !
Máš zítra dopoledne/večer čas?
Tu es libre demain matin/soir ?
ty e libʀ d(ə)mε̃ matε̃/swaʀ ?
Zítra nemám nic v plánu.
Je n'ai rien de prévu demain.
ʒə ne ʀjε̃ də pʀevy d(ə)mε̃
Nechtěl by ses na chvíli stavit?
Tu ne veux pas passer chez moi ?
ty nə vø pɑ pɑse ʃe mwa ?
Přijďte k nám dnes/zítra na večeři.
Venez dîner chez nous ce soir/demain !
v(ə)ne dine ʃe nu sə swaʀ/d(ə)mε̃ !
Můžeme se sejít zítra v pět odpoledne?
On peut se voir demain après-midi à cinq heures ?
ɔ̃ pø sə vwaʀ d(ə)mε̃ apʀεmidi a sε̃k œʀ ?
Můžu vás pozvat na oběd/večeři?
Je peux vous inviter à déjeuner/dîner ?
ʒə pø vuzε̃vite a deʒœne/dine ?
Hodilo by se vám to zítra ve tři?
Ça vous convient demain à trois heures ?
sa vu kɔ̃vjε̃ d(ə)mε̃ a tʀwɑzœʀ ?
Budu vás čekat kolem šesté.
Je vous attendrai vers six heures.
ʒə vuzatɑ̃dʀe vεʀ sizœʀ
Zastavím se u tebe kolem půl osmé.
Je vais passer chez toi vers sept heures et demie.
ʒə vε pɑse ʃe twa vεʀ sεt œʀ e dəmi
V deset jsem u vás.
Je serai chez vous à dix heures.
ʒə s(ə)ʀe ʃe vu a dizœʀ
Ještě ti zavolám.
Je te rappelle plus tard.
ʒə tə ʀapεl ply taʀ
Dám vám vědět nejpozději zítra.
Je vous ferai savoir demain au plus tard.
ʒə vu f(ə)ʀe savwaʀ d(ə)mε̃ o ply taʀ
Přijal naše pozvání.
Il a accepté notre invitation.
il a aksεpte nɔtʀ ε̃vitasjɔ̃
Díky za pozvání.
Merci pour votre invitation.
mεʀsi puʀ vɔtʀ ε̃vitasjɔ̃
Přijdu moc rád.
Je viendrai avec plaisir.
ʒə vjε̃dʀe avεk pleziʀ
Bohužel nebudeme moci přijít.
Désolé, on ne pourra pas venir.
dezɔleˌ ɔ̃ nə puʀa pɑ v(ə)niʀ
Něco mi do toho vlezlo.
J'ai eu un empêchement.
ʒe y œ̃nɑ̃pεʃmɑ̃
Necháme to na jindy.
Ça sera pour une autre fois.
sa s(ə)ʀa puʀ yn otʀ fwa
Tak snad někdy jindy.
Une autre fois peut-être.
yn otʀ fwa pøtεtʀ