Pasová a celní kontrola

Pasová a celní kontrola

Contrôle des passeports, Contrôle douanier
Státní hranice
Frontière nationale
fʀɔ̃tjεʀ nasjɔnal
Kdy budeme na hranicích?
Nous serons à la frontière quand ?
nu sεʀɔ̃ a la fʀɔ̃tjεʀ kɑ̃ ?
Pasová kontrola
Contrôle des passeports
kɔ̃tʀol de pɑspɔʀ
Celní prohlídka
Contrôle douanier
kɔ̃tʀol dwanje
Máte něco k proclení?
Avez-vous quelque chose à déclarer ?
avevu kεlk(ə) ʃoz a deklaʀe ?
Nemám nic k proclení.
Je n'ai rien à déclarer.
ʒə ne ʀjε̃ a deklaʀe
Nic takového nemám.
Je n'en ai pas.
ʒə nɑ̃nε pɑ
Mohu vidět váš pas?
Je peux voir votre passeport ?
ʒə pø vwaʀ vɔtʀ pɑspɔʀ ?
Jste tu obchodně nebo za zábavou?
Vous venez pour les affaires ou pour vous amuser ?
vu v(ə)ne puʀ lezafεʀ u puʀ vuzamyze ?
Jsem tu za zábavou/jako turista.
Je suis là pour m'amuser/en touriste.
ʒə sɥi la puʀ mamyze/ɑ̃ tuʀist
Jsem tu služebně.
Je suis là pour affaires/en voyage d'affaires.
ʒə sɥi la puʀ afεʀ/ɑ̃ vwajaʒ dafεʀ
Jedu navštívit přátele/příbuzné.
Je vais voir mes amis/mes parents.
ʒə vε vwaʀ mezami/me paʀɑ̃
Můžete prosím otevřít zavazadla?
Vous pouvez ouvrir vos bagages, s'il vous plaît ?
vu puve uvʀiʀ vo bagaʒˌ sil vu plε ?
Mám jen tento kufr.
Je n'ai que cette valise.
ʒə ne kə sεt valiz
Jsou to jen mé osobní věci.
Ce ne sont que mes affaires personnelles.
sə nə sɔ̃ kə mezafεʀ pεʀsɔnεl
Není něco v pořádku?
Il y a un problème ?
il̃j̃a œ̃ pʀɔblεm ?
To nejsou má zavazadla.
Ce ne sont pas mes bagages.
sə nə sɔ̃ pɑ me bagaʒ
Tohle není moje!
Ce n'est pas à moi !
sə nε pɑza mwa !
Netuším, jak se to tam dostalo.
Je n'ai aucune idée de comment ça s'est fait.
ʒə ne okyn ide də kɔmɑ̃ sa se fε
Nevěděl jsem, že se to nesmí.
Je ne savais pas que c'était interdit.
ʒə nə savε pɑ kə setε ε̃tεʀdi
Musím vyplnit celní prohlášení?
Je dois remplir une déclaration à la douane ?
ʒə dwa ʀɑ̃pliʀ yn deklaʀasjɔ̃ a la dwan ?
Musím za to platit clo?
Je dois payer les droits de douane pour ça ?
ʒə dwa peje le dʀwa də dwan puʀ sa ?
Jen projíždíme do...
On ne fait que passer. Nous allons à...
ɔ̃ nə fε kə pɑse nuzalɔ̃ a
Zdržíme se pět/sedm dní.
On va rester 5/7 jours.
ɔ̃ va ʀεste sε̃k/sεt ʒuʀ
Jak dlouho ještě musím čekat?
Combien de temps est-ce que je dois encore attendre ?
kɔ̃bjε̃ də tɑ̃ εs kə ʒə dwa ɑ̃kɔʀ atɑ̃dʀ ?
Nemohu už déle čekat.
Je ne peux plus attendre.
ʒə nə pø ply atɑ̃dʀ
Mohu jít/jet?
Je peux m'en aller ?
ʒə pø mɑ̃nale ?