V hotelu

V hotelu

À l'hôtel
Je tady poblíž nějaký dobrý/levný hotel?
Il y a un bon hôtel/hôtel pas cher par ici ?
il̃j̃a œ̃nbɔnɔtεl/ɔtεl pɑ ʃεʀ paʀ isi ?
Máte volné pokoje?
Vous avez des chambres libres ?
vuzave de ʃɑ̃bʀ libʀ ?
Můžete mě ubytovat na dvě noci?
Vous pouvez m'héberger pour deux nuits ?
vu puve mebεʀʒe puʀ dø nɥi ?
Mám tady rezervovaný pokoj na jméno...
J'ai réservé une chambre au nom de...
ʒe ʀezεʀve yn ʃɑ̃bʀ o nɔ̃ də
Chtěl bych nocleh se snídaní.
Je voudrais une chambre avec petit déjeuner.
ʒə vudʀε yn ʃɑ̃bʀ avεk p(ə)ti deʒœne
Chceme plnou penzi/polopenzi.
On veut une pension complète/demi-pension.
ɔ̃ vø yn pɑ̃sjɔ̃ kɔ̃plεt/d(ə)mipɑ̃sjɔ̃
Kolik (to) stojí na noc?
Ça fait combien, la nuit ?
sa fε kɔ̃bjε̃ˌ la nɥi ?
Nemáte nějaký levnější?
Vous n'en avez pas une de moins chère ?
vu nɑ̃nave pɑ yn də mwε̃ ʃεʀ ?
Platím teď nebo při odjezdu?
Je paie là ou au départ ?
ʒə pε la u o depaʀ ?
Je tady klimatizace?
Est-ce qu'il y a l'air conditionné ?
εs kil i a lεʀ kɔ̃disjɔne ?
Vezmeme si ho.
On la prend.
ɔ̃ la pʀɑ̃
Zdržíme se tři dny.
On reste trois jours.
ɔ̃ ʀεst tʀwɑ ʒuʀ
Mohu platit hotově?
Je peux payer en liquide ?
ʒə pø peje ɑ̃ likid ?
Kde je náš pokoj?
Où est notre chambre ?
u ε nɔtʀ ʃɑ̃bʀ ?
Mohu si tady nechat zavazadla?
Je peux laisser mes bagages ici ?
ʒə pø lese me bagaʒ isi ?
Můžete mi vyměnit peníze?
Vous pouvez me changer de l'argent ?
vu puve mə ʃɑ̃ʒe də laʀʒɑ̃ ?
Můžete mě vzbudit v sedm hodin?
Vous pouvez me réveiller à sept heures ?
vu puve mə ʀeveje a sεt œʀ ?
Kde je hotelová restaurace?
Le restaurant de l'hôtel se trouve où ?
lə ʀεstɔʀɑ̃ də lɔtεl sə tʀuv u ?
V kolik hodin otvírá hotelový bar?
Le bar ouvre à quelle heure ?
lə baʀ uvʀ a kεl œʀ ?
Mohu využít vaši posilovnu?
Je peux utiliser votre salle de gym ?
ʒə pø ytilize vɔtʀ sal də ʒim ?
Můžete nám poslat večeři na pokoj?
Vous pouvez faire servir notre dîner dans la chambre ?
vu puve fεʀ sεʀviʀ nɔtʀ dine dɑ̃ la ʃɑ̃bʀ ?
V kolik hodin se podává snídaně?
On sert le petit déjeuner à quelle heure ?
ɔ̃ sεʀ lə p(ə)ti deʒœne a kεl œʀ ?
Je v ceně zahrnuta snídaně?
Le petit déjeuner est compris ?
lə p(ə)ti deʒœne ε kɔ̃pʀi ?
Snídaně není/je zahrnuta v ceně.
Le petit déjeuner n'est pas/est inclus.
lə p(ə)ti deʒœne nε pɑ/ε ε̃kly
Ztratil jsem klíč od pokoje.
J'ai perdu la clé de ma chambre.
ʒe pεʀdy la kle də ma ʃɑ̃bʀ
Nejde mi otevřít pokoj.
Je n'arrive pas à ouvrir la porte de ma chambre.
ʒə naʀiv pɑ a uvʀiʀ la pɔʀt də ma ʃɑ̃bʀ
Nefunguje topení.
Le chauffage ne marche pas.
lə ʃofaʒ nə maʀʃ pɑ
Nejde mi pustit/vypnout klimatizace.
Je n'arrive pas à mettre/couper la clim.
ʒə naʀiv pɑ a mεtʀ/kupe la klim
Neteče teplá voda.
Il n'y a pas d'eau chaude.
il̃nj̃a pɑ do ʃod
Chybí zde mýdlo a toaletní papír.
Il n'y a pas de savon et de papier toilette.
il̃nj̃a pɑ də savɔ̃ e də papje twalεt
Můžeme dostat čisté ručníky?
On peut avoir des serviettes propres, s'il vous plaît ?
ɔ̃ pø avwaʀ de sεʀvjεt pʀɔpʀˌ sil vu plε ?
Nejde mi zavřít okno v pokoji.
Je n'arrive pas à fermer la fenêtre dans ma chambre.
ʒə naʀiv pɑ a fεʀme la f(ə)nεtʀ dɑ̃ ma ʃɑ̃bʀ
Někdo tu dělá rámus. Nemohu spát.
Il y a du bruit. Je n'arrive pas à dormir.
il̃j̃a dy bʀɥi ʒə naʀiv pɑ a dɔʀmiʀ
Chtěl bych jiný pokoj.
Je voudrais une autre chambre.
ʒə vudʀε yn otʀ ʃɑ̃bʀ
Potřebuji si zatelefonovat.
Il me faut passer un coup de fil.
il mə fo pɑse œ̃ ku dfil
Haló, je to hotelová služba?
C'est bien le service de l'hôtel ?
se bjε̃ lə sεʀvis də lɔtεl ?
Dokdy musíme vyklidit pokoj?
Il faut libérer la chambre avant quelle heure ?
il fo libeʀe la ʃɑ̃bʀ avɑ̃ kεl œʀ ?
Chci se odhlásit.
Je veux régler la note.
ʒə vø ʀegle la nɔt
Odjíždím., Odcházím.
Je pars.
ʒə paʀ