Lyžování

Lyžování

Ski
Chtěli bychom si zalyžovat.
On voudrait faire du ski.
ɔ̃ vudʀε fεʀ dy ski
Je tu někde půjčovna lyží?
On peut louer des skis par ici ?
ɔ̃ pø lwe de ski paʀ isi ?
Chtěl bych si půjčit dvoje lyže.
Je voudrais louer deux paires de skis.
ʒə vudʀε lwe dø pεʀ də ski
Potřebuji nějaké delší/kratší.
Il me faut des skis plus longs/courts.
il mə fo de ski ply lɔ̃/kuʀ
Nějaké pro začátečníky/pokročilé.
Des skis pour les débutants/les avancés.
de ski puʀ le debytɑ̃/lezavɑ̃se
Máte i dětské lyže?
Vous avez aussi des skis enfants ?
vuzave osi de ski ɑ̃fɑ̃ ?
Tyhle mají poškrábané skluznice.
Ceux-ci ont des semelles rayées.
søsi ɔ̃ de s(ə)mεl ʀeje
Ty lyžáky jsou mi malé/velké.
Ces bottes de ski sont trop petites/grandes.
se bɔt də ski sɔ̃ tʀo p(ə)tit/gʀɑ̃d
Musíme mít i helmy?
Il faut mettre un casque ?
il fo mεtʀ œ̃ kask ?
Do kdy máme lyže vrátit?
Quand est-ce qu'il faut rendre les skis ?
kɑ̃ εs kil fo ʀɑ̃dʀ le ski ?
Hledám skiservis.
Je cherche un service ski.
ʒə ʃεʀʃ œ̃ sεʀvis ski
Mám asi špatně seřízené vázání.
Mes fixations ne sont pas bien réglées.
me fiksasjɔ̃ nə sɔ̃ pɑ bjε̃ ʀegle
Mohli byste mi to seřídit?
Pourriez-vous me les régler ?
puʀjevu mə le ʀegle ?
Potřebuji nabrousit hrany.
Il me faut affûter les carres.
il mə fo afyte le kaʀ
Půjčil byste mi, prosím, vosk?
Vous pouvez me prêter le fart s'il vous plaît ?
vu puve mə pʀete lə faʀt sil vu plε ?
Jsou zde i sjezdovky pro začátečníky?
Il y a aussi des pistes pour les débutants ?
il̃j̃a osi de pist puʀ le debytɑ̃ ?
Kterou sjezdovku doporučujete pro pokročilé?
Vous recommandez quelle piste pour un avancé comme moi ?
vu ʀ(ə)kɔmɑ̃de kεl pist puʀ œ̃navɑ̃se kɔm mwa ?
Která sjezdovka je nejdelší?
Quelle est la piste la plus longue ?
kεl ε la pist la ply lɔ̃g ?
Je tam dost sněhu?
Il y a assez de neige ?
il̃j̃a ase də nεʒ ?
Kolik stojí denní/týdenní permanentka na vlek?
Combien coûte un forfait de remonte-pente journalier/pour une semaine ?
kɔ̃bjε̃ kut œ̃ fɔʀfε də ʀ(ə)mɔ̃tpɑ̃t ʒuʀnalje/puʀ yn s(ə)mεn ?
Platí skipas pro všechny tyhle sjezdovky?
Le forfait est valable pour toutes ces pistes ?
lə fɔʀfε ε valabl puʀ tut se pist ?
Kde je další nejbližší vlek?
Où est le téléski le plus proche ?
u ε lə teleski lə ply pʀɔʃ ?
Jak se dostaneme k (lyžařskému) vleku?
Comment accéder au remonte-pente ?
kɔmɑ̃ aksede o ʀ(ə)mɔ̃tpɑ̃t ?
Kolik stojí jedna jízda?
C'est combien une descente ?
se kɔ̃bjε̃ yn desɑ̃t ?
Vlek (je) mimo provoz.
Téléski hors service.
teleski ˈɔʀ sεʀvis
Opatrně, sníh je namrzlý.
Attention, la neige est gelée.
atɑ̃sjɔ̃ˌ la nεʒ ε ʒ(ə)le
Hrozí tady laviny?
Il y a un risque d'avalanche ?
il̃j̃a œ̃ ʀisk davalɑ̃ʃ ?
Kamaráda zasypala lavina!
Mon ami est (enfoui) sous l'avalanche !
mɔnami εt(ɑ̃fwi) su lavalɑ̃ʃ !
Kam si můžeme dát lyže?
On peut mettre les skis où ?
ɔ̃ pø mεtʀ le ski u ?
Můžeme si tady půjčit sněžný skútr?
On peut louer une motoneige ici ?
ɔ̃ pø lwe yn motonεʒ isi ?
sjezdové lyžování
ski de piste
ski də pist
běžecké lyžování
ski de fond
ski də fɔ̃
skoky na lyžích
saut à skis
so a ski
akrobatické lyžování
ski acrobatique
ski akʀɔbatik
jízda v boulích
ski sur bosses
ski syʀ bɔs
lyže
skis
ski
běžky
skis de fond
ski də fɔ̃
sjezdovky
skis de piste
ski də pist
snowboard
snowboard
snobɔʀd
lyžařské boty
chaussures de ski
ʃosyʀ də ski
vázání
fixation
fiksasjɔ̃
šponovky
pantalon fuseau
pɑ̃talɔ̃ fyzo
sedačková lanovka
télésiège
telesjεʒ
kabinková/gondolová lanovka
télécabine
telekabin
lyžařský vlek
remonte-pente, remontée mécanique
ʀ(ə)mɔ̃tpɑ̃tˌ ʀ(ə)mɔ̃te mekanik
kotvový vlek
téléski à archet
teleski a aʀʃε
poma
téléski, remonte-pente
teleskiˌ ʀ(ə)mɔ̃tpɑ̃t
lyžařský vosk
fart
faʀt
těžký sníh
neige lourde
nεʒ luʀd
prašan
(neige) poudreuse
(nεʒ) pudʀøz
zledovatělý sníh
neige verglacée
nεʒ vεʀglase
umělý sníh
neige artificielle
nεʒ aʀtifisjεl
sněžné dělo
canon à neige
kanɔ̃ a nεʒ
(umělé) zasněžování
enneigement artificiel
ɑ̃nεʒmɑ̃ aʀtifisjεl
sjezdovka
piste
pist
zelená sjezdovka
piste verte
pist vεʀt
modrá sjezdovka
piste bleue
pist blø
červená sjezdovka
piste rouge
pist ʀuʒ
černá sjezdovka
piste noire
pist nwaʀ
skipas
forfait
fɔʀfε
denní skipas
forfait journée
fɔʀfε ʒuʀne
týdenní skipas
forfait semaine
fɔʀfε s(ə)mεn
Secours en montagne
Horská služba
Interdiction de skier
Zákaz lyžování
Risque d'avalanche
Nebezpečí lavin
Piste fermée
Sjezdovka uzavřena
Le hors piste interdit.
Nejezděte mimo sjezdovky.