Ubytování v soukromí

Ubytování v soukromí

Hébergement chez l'habitant
Je tady (možné najít) nějaké ubytování v soukromí?
On peut trouver une chambre dans le coin ?
ɔ̃ pø tʀuve yn ʃɑ̃bʀ dɑ̃ lə kwε̃ ?
Můžete nás ubytovat jen na jednu noc?
Il est possible de rester une seule nuit ?
il ε pɔsibl də ʀεste yn sœl nɥi ?
Kolik stojí pokoj pro dva na noc?
C'est combien, une chambre double pour une nuit ?
se kɔ̃bjε̃ˌ yn ʃɑ̃bʀ dubl puʀ yn nɥi ?
Byla by možná sleva, pokud tu zůstaneme více nocí?
On peut obtenir une remise si on reste plusieurs nuits ?
ɔ̃ pø ɔptəniʀ yn ʀ(ə)miz si ɔ̃ ʀεst plyzjœʀ nɥi ?
Je v ceně noclehu zahrnuta snídaně?
Le petit déjeuner est inclus ?
lə p(ə)ti deʒœne εtε̃kly ?
Snídaně je samozřejmě v ceně.
Le petit déjeuner est inclus, bien sûr.
lə p(ə)ti deʒœne εtε̃klyˌ bjε̃ syʀ
Platí se předem nebo při odjezdu?
On paie d'avance ou au départ ?
ɔ̃ pε davɑ̃s u o depaʀ ?
Mohu zaplatit kartou?
Je peux payer par carte ?
ʒə pø peje paʀ kaʀt ?
Je kauce/záloha vratná?
La caution sera remboursée ?
la kosjɔ̃ s(ə)ʀa ʀɑ̃buʀse ?
Rádi bychom ráno brzy vyjeli.
On voudrait partir de bonne heure.
ɔ̃ vudʀε paʀtiʀ də bɔn œʀ
Na kolikátou můžete připravit snídani?
Vous pouvez servir le petit déjeuner à quelle heure ?
vu puve sεʀviʀ lə p(ə)ti deʒœne a kεl œʀ ?
Kdykoli po šesté hodině (ráno).
À partir de six heures.
a paʀtiʀ də sizœʀ
Můžete nás vzbudit okolo sedmé?
Vous pouvez nous réveiller vers sept heures ?
vu puve nu ʀeveje vεʀ sεt œʀ ?
Kde můžeme zaparkovat auto?
On peut garer la voiture où ?
ɔ̃ pø gaʀe la vwatyʀ u ?
Parkovat můžete na (zadním) dvorku.
Vous pouvez garer la voiture dans la cour
vu puve gaʀe la vwatyʀ dɑ̃ la kuʀ
Mohl bych si ve sklepě uschovat kolo?
Je peux laisser mon vélo à la cave ?
ʒə pø lese mɔ̃ velo a la kav ?
Jak je pokoj vybaven?
Quels sont les équipements de la chambre ?
kεl sɔ̃ lezekipmɑ̃ də la ʃɑ̃bʀ ?
Je na (našem) pokoji sprcha?
Il y a une douche dans la chambre ?
il̃j̃a yn duʃ dɑ̃ la ʃɑ̃bʀ ?
Všechny pokoje jsou s koupelnou a televizí.
Toutes les chambres sont équipées d'une salle de bain et d'une télévision.
tut le ʃɑ̃bʀ sɔ̃tekipe dyn sal də bε̃ e dyn televizjɔ̃
Máme s sebou psa/kočku. Nevadí?
Nous avons un chien/chat. Ça ne vous gêne pas ?
nuzavɔ̃ œ̃ ʃjε̃/ʃa sa nə vu ʒεn pɑ ?
Je za zvířata nějaký příplatek?
Il y a un supplément pour les animaux ?
il̃j̃a œ̃ syplemɑ̃ puʀ lezanimo ?
Můžeme používat kuchyň(ku)?
On peut utiliser la kitchenette ?
ɔ̃ pø ytilize la kitʃənεt ?
Kuchyně je v přízemí.
La cuisine est au rez-de-chaussée.
la kɥizin ε o ʀed(ə)ʃose
Můžeme si dát jídlo do ledničky?
On peut mettre les aliments dans le frigo ?
ɔ̃ pø mεtʀ lezalimɑ̃ dɑ̃ lə fʀigo ?
K dispozici máte i vařič a mikrovlnku.
Vous avez aussi un réchaud et un micro-ondes à votre disposition.
vuzave osi œ̃ ʀeʃo e œ̃ mikʀoɔ̃d a vɔtʀ dispozisjɔ̃
Můžeme si tady vyprat?
On peut faire la lessive ici ?
ɔ̃ pø fεʀ la lesiv isi ?
Je tady nějaký sušák na prádlo?
Vous avez un étendoir quelque part ?
vuzave œ̃netɑ̃dwaʀ kεlk(ə) paʀ ?
Ukážete nám náš pokoj?
Vous pouvez nous montrer la chambre ?
vu puve nu mɔ̃tʀe la ʃɑ̃bʀ ?
Koupelna je zamčená.
La salle de bains est fermée à clé.
la sal də bε̃ ε fεʀme a kle
Můžete nám dát klíč?
Vous pouvez nous donner la clé ?
vu puve nu dɔne la kle ?
Můžu tady kouřit?
Je peux fumer ici ?
ʒə pø fyme isi ?
Mohli bychom si jít sednout na terasu?
On peut s'asseoir en terrasse ?
ɔ̃ pø saswaʀ ɑ̃ teʀas ?
Můžeme používat zadní vchod?
On peut utiliser la porte de derrière ?
ɔ̃ pø ytilize la pɔʀt də dεʀjεʀ ?
Můžeme si nechat boty tady?
On peut laisser les chaussures ici ?
ɔ̃ pø lese le ʃosyʀ isi ?
Mohu si od vás zavolat? Zaplatím vám to.
Je peux passer un coup de fil ? Je vais le payer.
ʒə pø pɑse œ̃ ku dfil ? ʒə vε lə peje
Můžete nám dát čisté/nové ložní prádlo?
On peut avoir des draps propres ?
ɔ̃ pø avwaʀ de dʀa pʀɔpʀ ?
Neměli byste pár přikrývek navíc?
On peut avoir quelques couvertures de plus ?
ɔ̃ pø avwaʀ kεlk(ə) kuvεʀtyʀ də plys ?
V kolik hodin večer zamykáte (dům)?
Vous fermez la porte à quelle heure le soir ?
vu fεʀme la pɔʀt a kεl œʀ lə swaʀ ?
Nejde mi zamknout/odemknout pokoj.
Je n'arrive pas à fermer/ouvrir ma chambre.
ʒə naʀiv pɑ a fεʀme/uvʀiʀ ma ʃɑ̃bʀ
Nejde mi otevřít okno.
Je n'arrive pas à ouvrir la fenêtre.
ʒə naʀiv pɑ a uvʀiʀ la f(ə)nεtʀ
Zdá se, že nefunguje topení.
Il semble que le chauffage ne marche pas.
il sɑ̃bl kə lə ʃofaʒ nə maʀʃ pɑ
Neteče teplá voda.
Il n'y a pas d'eau chaude.
il̃nj̃a pɑ do ʃod
V pokoji kape/teče kohoutek.
Le robinet goutte/coule.
lə ʀɔbinε gut/kul
Moje postel vrže.
Mon lit grince.
mɔ̃ li gʀε̃s
Nefunguje televize.
La télé ne marche pas.
la tele nə maʀʃ pɑ
Z pokoje se nám ztratily nějaké věci.
Quelques-unes de nos affaires ont disparu de la chambre
kεlk(ə)zyn də nozafεʀ ɔ̃ dispaʀy də la ʃɑ̃bʀ
Ztratil jsem klíč od pokoje.
J'ai perdu la clé de ma chambre.
ʒe pεʀdy la kle də ma ʃɑ̃bʀ
Rozbil jsem vázičku/židli. Mrzí mě to.
J'ai cassé le vase/la chaise. (Je suis) désolé.
ʒe kɑse lə vɑz/la ʃεz (ʒə sɥi) dezɔle
Do kolika hodin máme opustit pokoj?
Quelle est l'heure limite pour quitter la chambre ?
kεl ε lœʀ limit puʀ kite la ʃɑ̃bʀ ?
Musíme před odchodem uklidit pokoj?
Il faut ranger la chambre avant de partir ?
il fo ʀɑ̃ʒe la ʃɑ̃bʀ avɑ̃ də paʀtiʀ ?
Kde najdu nějaký hadr a kbelík?
Où est-ce que je trouve un torchon et un seau ?
u εs kə ʒə tʀuv œ̃ tɔʀʃɔ̃ e œ̃ so ?
Dá se tady někde poblíž nakoupit?
Il y a un magasin près d'ici ?
il̃j̃a œ̃ magazε̃ pʀε disi ?
penzion
pension (de famille)
pɑ̃sjɔ̃ (də famij)
nocleh se snídaní
chambre avec petit déjeuner
ʃɑ̃bʀ avεk p(ə)ti deʒœne
podlaha
plancher
plɑ̃ʃe
dřevěná podlaha
plancher de bois
plɑ̃ʃe də bwɑ
plovoucí podlaha
plancher flottant
plɑ̃ʃe flɔtɑ̃
korková podlaha
plancher de/en liège
plɑ̃ʃe də/ɑ̃ ljεʒ
parkety
parquet
paʀkε
linoleum
linoléum, lino
linɔleɔmˌ lino
dlažba
carrelage
kaʀlaʒ
kachličky
carreaux
kaʀo
zeď, stěna
mur
myʀ
tapeta
papier peint
papje pε̃
strop
plafond
plafɔ̃
dveře
porte
pɔʀt
shrnovací dveře
porte (en) accordéon
pɔʀt (ɑ̃) akɔʀdeɔ̃
posuvné dveře
porte coulissante
pɔʀt kulisɑ̃t
lítací dveře
porte battante
pɔʀt batɑ̃t
práh
seuil (de porte)
sœj (də pɔʀt)
okno
fenêtre
f(ə)nεtʀ
stahovací okno
fenêtre à guillotine
f(ə)nεtʀ a gijɔtin
francouzské okno
fenêtre à la française
f(ə)nεtʀ a la fʀɑ̃sεz
parapet
allège
alεʒ
římsa
corniche
kɔʀniʃ
zárubeň
chambranle
ʃɑ̃bʀɑ̃l
(dveřní) závěs, (hovor.) pant
gond (de porte)
gɔ̃ (də pɔʀt)
kukátko
vasistas
vazistɑs
zámek
serrure
seʀyʀ
bezpečnostní zámek
serrure de sûreté
seʀyʀ də syʀte
vložkový zámek
serrure à cylindre
seʀyʀ a silε̃dʀ
visací zámek
cadenas
kadnɑ
klíč
clé, clef
kleˌ kle
klika
poignée
pwaɲe
dveřní koule
bouton, poignée
butɔ̃ˌ pwaɲe