Večerní představení

Večerní představení

Spectacle du soir
Nezajdeme na koncert?
On se fait un concert ?
ɔ̃ sə fε œ̃ kɔ̃sεʀ ?
Raději bych šel do kina.
Je préfère aller au cinéma.
ʒə pʀefεʀ ale o sinema
Co dávají?
Quel est le programme ?
kεl ε lə pʀɔgʀam ?
O čem to je?
Quel est le sujet ?
kεl ε lə syʒε ?
Kdo to režíroval?
C'est qui, le réalisateur ?
se kiˌ lə ʀealizatœʀ ?
Kdo v tom hraje hlavní roli?
Qui joue le rôle principal ?
ki ʒu lə ʀol pʀε̃sipal ?
Kde mohu koupit lístky?
Où est-ce que je peux acheter des billets ?
u εs kə ʒə pø aʃ(ə)te de bijε ?
V kolik hodin to začíná?
Ça commence à quelle heure ?
sa kɔmɑ̃s a kεl œʀ ?
Jak dlouho to představení/ten film trvá?
Quelle est la durée du spectacle/film ?
kεl ε la dyʀe dy spεktakl/film ?
Můžete nám sehnat lístky na zítřek večer?
Vous pouvez nous procurer des billets pour demain soir ?
vu puve nu pʀɔkyʀe de bijε puʀ d(ə)mε̃ swaʀ ?
Dva lístky někam doprostřed.
Deux places au milieu.
dø plas o miljø
Je vyprodáno.
C'est complet.
se kɔ̃plε
Kde je tu, prosím, šatna/toaleta?
Où est le vestiaire/sont les toilettes, s'il vous plaît ?
u ε lə vεstjεʀ/sɔ̃ le twalεtˌ sil vu plε ?
Můžeme ještě dovnitř?
On peut encore/toujours entrer ?
ɔ̃ pø ɑ̃kɔʀ/tuʒuʀ ɑ̃tʀe ?
Kde jsou naše místa?
Où sont nos places ?
u sɔ̃ no plas ?
Promiňte, ale to jsou naše místa.
Excusez-moi, ces places-ci sont à nous.
εkskyzemwaˌ se plassi sɔ̃ta nu
Jak se vám to líbilo?
Ça vous a plu ?, Vous avez aimé ?
sa vuza ply ?ˌ vuzave eme ?
Moc se mi to líbilo.
J'ai beaucoup aimé.
ʒe bokupeme
Abych pravdu řekl, moc mě to nebavilo.
Franchement, je n'ai pas trop aimé.
fʀɑ̃ʃmɑ̃ˌ ʒə ne pɑ tʀopeme
Bylo to celkem zajímavé.
C'était assez intéressant.
setε ase ε̃teʀesɑ̃
Kam půjdeme zítra večer?
On va où demain soir ?
ɔ̃ va u d(ə)mε̃ swaʀ ?
Nezajdeme ještě někam na skleničku?
Si on allait encore prendre un verre.
si ɔ̃nalε ɑ̃kɔʀ pʀɑ̃dʀ œ̃ vεʀ
vstupné
prix d'entrée
pʀi dɑ̃tʀe
vstupné pro dospělé
prix adultes
pʀi adylt
snížené vstupné
tarif réduit
taʀif ʀedɥi
sleva pro studenty/děti/skupiny
tarif étudiant/enfant/de groupe
taʀif etydjɑ̃/ɑ̃fɑ̃/də gʀup
vyprodáno
complet
kɔ̃plε
vstup zdarma
entrée libre
ɑ̃tʀe libʀ
premiéra
première
pʀəmjεʀ
derniéra
dernière
dεʀnjεʀ
odpolední představení
matinée, spectacle de l'après-midi
matineˌ spεktakl də lapʀεmidi
divadlo
théâtre
teɑtʀ
loutkové divadlo
théâtre de marionnettes
teɑtʀ də maʀjɔnεt
činohra
drame, pièce de théâtre
dʀamˌ pjεs də teɑtʀ
hra
pièce de théâtre
pjεs də teɑtʀ
komedie
comédie
kɔmedi
tragédie
tragédie
tʀaʒedi
opereta
opérette
ɔpeʀεt
muzikál
comédie musicale
kɔmedi myzikal
opera
opéra
ɔpeʀa
balet
ballet
balε
kino
cinéma
sinema
dobrodružný film
film d'aventure
film davɑ̃tyʀ
akční film
film d'action
film daksjɔ̃
detektivka
polar, film policier
pɔlaʀˌ film pɔlisje
thriller
thriller, film à suspense
sʀilœʀˌ film a syspɑ̃s
horor
film d'horreur
film dɔʀœʀ
válečný film
film de guerre
film də gεʀ
dokumentární film
(film) documentaire
(film) dɔkymɑ̃tεʀ
komedie
comédie
kɔmedi
parodie
parodie
paʀɔdi
romantický film
film romantique
film ʀɔmɑ̃tik
kreslený film
dessin animé
desε̃ anime
film pro děti
film pour enfants
film puʀ ɑ̃fɑ̃