Vodní sporty

Vodní sporty

Sports nautiques
Rád bych si zasurfoval.
J'ai envie de surfer.
ʒe ɑ̃vi də sœʀfe
Půjčujete prkna?
Vous louez des planches ?
vu lwe de plɑ̃ʃ ?
Co se týče surfování, jsem úplný začátečník.
Je suis débutant en surf.
ʒə sɥi debytɑ̃ ɑ̃ sœʀf
Naučíte mě základy surfování?
Vous pouvez m'apprendre les bases du surf ?
vu puve mapʀɑ̃dʀ le bɑz dy sœʀf ?
Které prkno bych měl použít?
Je dois utiliser quelle planche ?
ʒə dwa ytilize kεl plɑ̃ʃ ?
Je to tu bezpečné pro surfování?
On peut surfer sans risque ici ?
ɔ̃ pø sœʀfe sɑ̃ ʀisk isi ?
Mohu si tu někde zajezdit si na vodních lyžích?
Je peux faire du ski nautique par ici ?
ʒə pø fεʀ dy ski notik paʀ isi ?
Chtěl bych zkusit parasailing.
Je voudrais essayer le parachute ascensionnel.
ʒə vudʀε eseje lə paʀaʃyt asɑ̃sjɔnεl
Kolik stojí jeden let?
Combien coûte un vol ?
kɔ̃bjε̃ kut œ̃ vɔl ?
Kde si můžeme půjčit vodní skútr?
Où est-ce que je peux louer un scooter des mers ?
u εs kə ʒə pø lwe œ̃ skutœʀ de mεʀ ?
Je tohle skútr pro dvě osoby?
C'est un scooter des mers deux places ?
se œ̃ skutœʀ de mεʀ dø plas ?
Nabízíte nějaké lodní výlety na okolní ostrovy?
Vous proposez des excursions en bateau vers les îles voisines ?
vu pʀɔpoze de εkskyʀsjɔ̃ ɑ̃ bato vεʀ le il vwazin ?
V kolik hodin vyplouváme?
On part à quelle heure ?
ɔ̃ paʀ a kεl œʀ ?
Jak dlouho bude plavba trvat?
Combien de temps va durer le voyage ?
kɔ̃bjε̃ də tɑ̃ va dyʀe lə vwajaʒ ?
Mám mořskou nemoc.
J'ai le mal de mer.
ʒe lə mal də mεʀ
Muž přes palubu!
Un homme à la mer !
œ̃ ɔm a la mεʀ !
Kde je tu nejbližší jachetní přístav?
Où se trouve le port de plaisance le plus proche ?
u sə tʀuv lə pɔʀ də plεzɑ̃s lə ply pʀɔʃ ?
Chceme si pronajmout jachtu.
On voudrait louer un yacht.
ɔ̃ vudʀε lwe œ̃ ˈjɔt
Kolik by stál celodenní pronájem této jachty?
Combien coûterait une location à la journée de ce yacht ?
kɔ̃bjε̃ kut(ə)ʀε yn lɔkasjɔ̃ a la ʒuʀne də sə ˈjɔt ?
Rád bych absolvoval nějaký jachtařský kurz.
Je voudrais suivre un cours de voile.
ʒə vudʀε sɥivʀ œ̃ kuʀ də vwal
surfování
surf m
sœʀf
windsurfing
planche f à voile
plɑ̃ʃ a vwal
vodní lyžování
ski m nautique
ski notik
vodní lyže
skis m pl nautiques
ski notik
vodní skútr
scooter m des mers
skutœʀ de mεʀ
parasailing
parachute m ascensionnel
paʀaʃyt asɑ̃sjɔnεl
projížďka v člunu
promenade f en canot
pʀɔm(ə)nad ɑ̃ kano
plachtění
voile f
vwal
jachtaření
voile f, yachting m
vwalˌ ˈjɔtiŋ
jachta
yacht m
ˈjɔt
kormidelní kolo
barre f
baʀ
kormidlo
gouvernail m
guvεʀnaj
stěžeň
mât m
plachta
voile f
vwal
vratipeň
bôme f
bom
ráhno
vergue f
vεʀg
takeláž
gréement m
gʀemɑ̃
kotva
ancre f
ɑ̃kʀ
příď
proue f
pʀu
záď
poupe f
pup
pravobok
tribord m
tʀibɔʀ
levobok
bâbord m
bɑbɔʀ