Flirtování

Flirtování

Flirt
Ahoj. Můžu si přisednout?
Salut. Je peux me mettre à côté de toi ?
saly ʒə pø mə mεtʀ a kote də twa ?
Odkud jsi?
Tu viens d'où ?
ty vjε̃ du ?
Jsi tu na dovolené nebo pracovně?
Tu es ici en vacances ou pour affaires ?
ty e isi ɑ̃ vakɑ̃s u puʀ afεʀ ?
Můžu tě pozvat na drink?
Je peux t'offrir un verre ?
ʒə pø tɔfʀiʀ œ̃ vεʀ ?
Co piješ?
Qu'est-ce que tu bois ?
kεs kə ty bwɑ ?
Jsi tady sám/sama?
Tu es venu(e) seul(e) ?
ty e v(ə)ny sœl ?
Líbíš se mi.
Tu me plais.
ty mə plε
Nezatančíme si?
Tu veux danser ?
ty vø dɑ̃se ?
Líbí se mi, jak tancuješ.
J'aime bien ta façon de danser.
ʒεm bjε̃ ta fasɔ̃ də dɑ̃se
Snažíš se mě sbalit?
Tu essaies de me draguer ?
ty esε də mə dʀage ?
Chodíš teď s někým?
Tu sors avec quelqu'un ?
ty sɔʀ avεk kεlkœ̃ ?
Máš kluka/holku?
Tu as un copain/une copine ?
ty ɑ œ̃ kɔpε̃/yn kɔpin ?
Moc ti to sluší.
Ça te va super bien.
sa tə va sypεʀ bjε̃
Jsi super.
Tu es cool.
ty e kul
Máš krásné oči.
Tu as de beaux yeux.
ty ɑ də bozjø
Jsi hrozně sexy.
Tu es très sexy.
ty e tʀε sεksi
Nepůjdeme se na chvíli projít?
Si on allait se promener un peu ?
si ɔ̃nalε sə pʀɔm(ə)ne œ̃ pø ?
Můžu tě doprovodit/zavézt domů?
Je peux te raccompagner/raccompagner en voiture ?
ʒə pø tə ʀakɔ̃paɲe/ʀakɔ̃paɲe ɑ̃ vwatyʀ ?
Můžu ti dát pusu?
Je peux t'embrasser ?
ʒə pø tɑ̃bʀase ?
Obejmi mě.
Serre-moi/Prends-moi dans tes bras.
sεʀmwa/pʀɑ̃mwa dɑ̃ te bʀɑ
Nepůjdeme ke mně domů?
On va chez moi ?
ɔ̃ va ʃe mwa ?
Zůstaneš přes noc?
Tu passes la nuit ici ?
ty pɑs la nɥi isi ?
Chtěl bych s tebou strávit noc.
J'aimerais passer la nuit avec toi.
ʒεmʀε pɑse la nɥi avεk twa
Chci se s tebou pomilovat.
Je veux faire l'amour avec toi.
ʒə vø fεʀ lamuʀ avεk twa
Dnes ne. Snad někdy jindy.
Pas ce soir. Peut-être une autre fois.
pɑ sə swaʀ pøtεtʀ yn otʀ fwa
No tak, buď rozumná.
Allons, sois raisonnable.
alɔ̃ˌ swa ʀεzɔnabl
Nemá to cenu.
Ça ne vaut pas la peine.
sa nə vo pɑ la pεn
Nech mě být!
Laisse-moi tranquille !
lεsmwa tʀɑ̃kil !
Dej ty ruce pryč!
Pas touche !
pɑ tuʃ !
Nejsem moc na známosti na jednu noc.
Les aventures d'une nuit, c'est pas mon trip.
lezavɑ̃tyʀ dyn nɥiˌ se pɑ mɔ̃ tʀip
Máš kondom?
Tu as une capote ?
ty ɑ yn kapɔt ?
Na záchodě je automat (na kondomy).
Il y a un distributeur (de capotes) aux toilettes.
il̃j̃a œ̃ distʀibytœʀ (də kapɔt) o twalεt
Kde jsi ji sbalil?
Tu l'as draguée où ?
ty lɑ dʀage u ?
Strašně mě přitahuje.
Je suis très attiré(e) par elle/lui., Je craque pour elle/lui.
ʒə sɥi tʀεzatiʀe paʀ εl/lɥiˌ ʒə kʀak puʀ εl/lɥi
Fakt mě rajcuje/vzrušuje.
Elle/Il m'excite trop.
εl/il mεksit tʀo
Už jste se líbali?
Vous vous êtes déjà embrassés ?
vu vuzεt deʒa ɑ̃bʀase ?
Je to pěkná divoška.
Elle est bien sauvage au lit.
εl ε bjε̃ sovaʒ o li
Je do tebe zamilovaná/blázen.
Elle est (follement) amoureuse de toi.
εl ε (fɔlmɑ̃) amuʀøz də twa
Asi jsem se do ní zabouchnul.
(Il) Paraît que je suis tombé croque d'elle.
(il) paʀε kə ʒə sɥi tɔ̃be kʀɔk dεl
Zamiloval jsem se do ní.
Je suis tombé amoureux d'elle.
ʒə sɥi tɔ̃be amuʀø dεl
Je mi s tebou fajn.
Je suis bien avec toi.
ʒə sɥi bjε̃navεk twa
Miluju tě.
Je t'aime.
ʒə tεm
Jsem do tebe blázen.
Je suis fou de toi.
ʒə sɥi fu də twa
Pořád na tebe myslím.
Je pense à toi tout le temps.
ʒə pɑ̃s a twa tu lə tɑ̃
Chybělas mi.
Tu m'as manqué.
ty mɑ mɑ̃ke
Nemůžu bez tebe žít.
Je ne peux pas vivre sans toi.
ʒə nə pø pɑ vivʀ sɑ̃ twa
Co děláš zítra večer?
Tu fais quoi demain soir ?
ty fε kwa d(ə)mε̃ swaʀ ?
Dáš mi své telefonní číslo?
Tu me donnes ton numéro ?
ty mə dɔn tɔ̃ nymeʀo ?
Zavolám ti.
Je t'appelle.
ʒə tapεl
flirt
flirt
flœʀt
aférka, milostný poměr
affaire, aventure
afεʀˌ avɑ̃tyʀ
bokovka
aventure extraconjugale
avɑ̃tyʀ εkstʀakɔ̃ʒygal
rande
rencard
ʀɑ̃kaʀ
známost na jednu noc
aventure pour une nuit
avɑ̃tyʀ puʀ yn nɥi
rychlovka
coup en vitesse
ku ɑ̃ vitεs
sexuální obtěžování
harcèlement sexuel
ˈaʀsεlmɑ̃ sεksɥεl
sexuální návrhy
propositions sexuelles
pʀɔpozisjɔ̃ sεksɥεl
svádění
séduction
sedyksjɔ̃
svůdce
séducteur
sedyktœʀ
děvkař
baiseur
bεzœʀ
polibek, pusa
baiser, bise
bεzeˌ biz
francouzský polibek, (hovor.) francouzák
baiser langue en bouche, patin
bεze lɑ̃g ɑ̃ buʃˌ patε̃
cucflek
suçon
sysɔ̃
osahávání
pelotage
p(ə)lɔtaʒ
líbání
baisers
beze
mazlení (se)
caresses
kaʀεs
muchlování (se)
pelotage
p(ə)lɔtaʒ