Dny a týdny

Dny a týdny

Jours et semaines
dnes
aujourd'hui
oʒuʀdɥi
zítra
demain
d(ə)mε̃
pozítří
après-demain
apʀεd(ə)mε̃
popozítří
dans trois jours
dɑ̃ tʀwɑ ʒuʀ
včera
hier
jεʀ
předevčírem
avant-hier
avɑ̃jεʀ
denně, každý den
tous les jours, chaque jour
tule ʒuʀˌ ʃak ʒuʀ
jednou denně/týdně
une fois par jour/semaine
yn fwa paʀ ʒuʀ/s(ə)mεn
za tři dny/týdny
dans trois jours/semaines
dɑ̃ tʀwɑ ʒuʀ/s(ə)mεn
minulý/příští týden
la semaine passée/prochaine
la s(ə)mεn pɑse/pʀɔʃεn
v týdnu
dans la semaine, en semaine
dɑ̃ la s(ə)mεnˌ ɑ̃ s(ə)mεn
o víkendech
le(s) week-end(s)
lə wikεnd
pracovní den
jour(née) de travail, jour ouvrable
ʒuʀ(ne) də tʀavajˌ ʒuʀ uvʀabl
všední den
jour ouvrable, jour ouvré
ʒuʀ uvʀablˌ ʒuʀ uvʀe
svátek
jour férié
ʒuʀ fεʀje

Dny v týdnu

Jours de la semaine
pondělí
lundi
lœ̃di
úterý
mardi
maʀdi
středa
mercredi
mεʀkʀədi
čtvrtek
jeudi
ʒødi
pátek
vendredi
vɑ̃dʀədi
sobota
samedi
samdi
neděle
dimanche
dimɑ̃ʃ
ve středu/čtvrtek
mercredi/jeudi
mεʀkʀədi/ʒødi

Části dne

Parties de la journée
ráno
matin
matε̃
dopoledne
matinée
matine
poledne
midi
midi
odpoledne
après-midi
apʀεmidi
večer
soir, soirée
swaʀˌ swaʀe
noc
nuit
nɥi
půlnoc
minuit
minɥi
ráno (kdy)
le matin
lə matε̃
v poledne
à midi
a midi
odpoledne (kdy)
l'après-midi
lapʀεmidi
večer (kdy)
le soir, dans la soirée
lə swaʀˌ dɑ̃ la swaʀe
dnes večer
ce soir
sə swaʀ
včera večer
hier soir
jεʀ swaʀ
v noci
(dans) la nuit
(dɑ̃) la nɥi
brzy ráno
tôt le matin, de bonne heure
to lə matε̃ˌ də bɔn œʀ
o/po půlnoci
à/après minuit
a/apʀε minɥi
během dne
dans la journée
dɑ̃ la ʒuʀne