Rezervace

Rezervace

Réservation
Chtěl bych si u vás rezervovat...
Je voudrais réserver...
ʒə vudʀε ʀezεʀve
Máte nějaké volné pokoje v termínu...?
Vous avez des chambres libres pour... ?
vuzave de ʃɑ̃bʀ libʀ puʀ... ?
Chtěl bych si rezervovat dvoulůžkový/jednolůžkový pokoj na týden od...
Je voudrais réserver une chambre double/individuelle pour la semaine de...
ʒə vudʀε ʀezεʀve yn ʃɑ̃bʀ dubl/ε̃dividɥεl puʀ la s(ə)mεn də
Prosím potvrďte přijetí objednávky telefonicky.
Confirmez la réception de la commande par téléphone, s'il vous plaît.
kɔ̃fiʀme la ʀesεpsjɔ̃ də la kɔmɑ̃d paʀ telefɔnˌ sil vu plε
Je potřeba zaplatit zálohu?
Il faut payer des arrhes ?
il fo peje dezaʀ ?
Je tato částka vratná?
Ce montant est remboursable ?
sə mɔ̃tɑ̃ ε ʀɑ̃buʀsabl ?
Většina pokojů/hotelů je rezervována až měsíc dopředu.
La plupart des chambres/des hôtels sont déjà réservé(e)s un mois à l'avance.
la plypaʀ de ʃɑ̃bʀ/dezɔtεl sɔ̃ deʒa ʀezεʀveεs œ̃ mwa a lavɑ̃s
Chcete-li změnit nebo zrušit svoji rezervaci...
Si vous voulez changer ou annuler votre réservation...
si vu vule ʃɑ̃ʒe u anyle vɔtʀ ʀezεʀvasjɔ̃
Účtujete poplatky za rezervaci?
Vous demandez des frais de réservation ?
vu d(ə)mɑ̃de de fʀε də ʀezεʀvasjɔ̃ ?
Jak dlouho dopředu mohu rezervaci zrušit (bez poplatku)?
Combien de temps à l'avance est-ce que je peux annuler la réservation (sans frais) ?
kɔ̃bjε̃ də tɑ̃ a lavɑ̃s εs kə ʒə pø anyle la ʀezεʀvasjɔ̃ (sɑ̃ fʀε) ?
Účtujete si poplatek za storno/zrušení rezervace?
Vous facturez les frais d'annulation ?
vu faktyʀe le fʀε danylasjɔ̃ ?
Za zrušení rezervace je účtován poplatek ve výši...
Les frais d'annulation sont de...
le fʀε danylasjɔ̃ sɔ̃ də
Mám tu rezervaci na jméno...
J'ai une réservation au nom...
ʒe yn ʀezεʀvasjɔ̃ o nɔ̃
Chci zrušit rezervaci na jméno...
Je veux annuler la réservation au nom...
ʒə vø anyle la ʀezεʀvasjɔ̃ o nɔ̃
Můžu pro vás ještě něco udělat?
Il y a autre chose que je pourrais faire pour vous ?
il̃j̃a otʀ ʃoz kə ʒə puʀε fεʀ puʀ vu ?