Cestujeme autem

Cestujeme autem

Voyage en voiture
Potřebuji svézt do města.
Il me faut aller en ville.
il mə fo ale ɑ̃ vil
Svezete mě?
Vous pouvez m'emmener en voiture ?
vu puve mɑ̃m(ə)ne ɑ̃ vwatyʀ ?
Zavezeš mě tam?
Tu peux me conduire/déposer là-bas ?
ty pø mə kɔ̃dɥiʀ/depoze labɑ ?
Vezmete mě tam?
Pouvez-vous m'emmener là-bas ?
puvevu mɑ̃m(ə)ne labɑ ?
Vzal byste mě tam?
Vous m'emmenez là-bas ?
vu mɑ̃m(ə)ne labɑ ?
Potřebujete/Chcete svézt?
Voulez-vous que je vous emmène ?
vulevu kə ʒə vuzɑ̃mεn ?
Pojedeme (mým) autem.
On va prendre (ma) voiture.
ɔ̃ va pʀɑ̃dʀ (ma) vwatyʀ
Nastupte si!
Montez !
mɔ̃te !
Mohu si sednout dozadu/dopředu?
Je peux monter à l'arrière/à l'avant ?
ʒə pø mɔ̃te a laʀjεʀ/a lavɑ̃ ?
Připoutejte se.
Attachez/Mettez votre ceinture !
ataʃe/mεte vɔtʀ sε̃tyʀ !
Nejde mi zapnout pás.
Je n'arrive pas à attacher ma ceinture.
ʒə naʀiv pɑ a ataʃe ma sε̃tyʀ
Mám řídit?
Je conduis ?
ʒə kɔ̃dɥi ?
Budeme se střídat v řízení.
On va se relayer au volant.
ɔ̃ va sə ʀ(ə)leje o vɔlɑ̃
Jak se tady řadí zpátečka?
Comment je fais pour mettre la marche arrière ?
kɔmɑ̃ ʒə fε puʀ mεtʀ la maʀʃ aʀjεʀ ?
Jak se zapíná tempomat?
Comment on fait pour activer le régulateur de vitesse ?
kɔmɑ̃ ɔ̃ fε puʀ aktive lə ʀegylatœʀ də vitεs ?
Můžu stáhnout/otevřít okénko?
Je peux baisser la vitre ?
ʒə pø bεse la vitʀ ?
Můžete pustit/ztlumit/vypnout klimatizaci?
Pouvez-vous allumer/baisser/éteindre l'air conditionné ?
puvevu alyme/bεse/etε̃dʀ lεʀ kɔ̃disjɔne ?
Můžeme na chvilku zastavit?
On peut s'arrêter pour un instant ?
ɔ̃ pø saʀete puʀ œ̃nε̃stɑ̃ ?
Zajeď ke kraji., Zastav.
Arrête-toi sur le côté.
aʀεttwa syʀ lə kote
Potřebuji na záchod.
Je dois aller aux toilettes.
ʒə dwa ale o twalεt
Dělá se mi/mu v autě špatně.
J'ai/Il a mal au cœur en voiture.
ʒe/il a mal o kœʀ ɑ̃ vwatyʀ
Máte něco proti nevolnosti v autě/kinetóze?
Vous avez quelque chose contre le mal de voiture/des transports ?
vuzave kεlk(ə) ʃoz kɔ̃tʀ lə mal də vwatyʀ/de tʀɑ̃spɔʀ ?
Potřebuji si protáhnout nohy.
J'ai besoin de me dégourdir les jambes.
ʒe bəzwε̃ də mə deguʀdiʀ le ʒɑ̃b
Uděláme si krátkou pauzu.
On (se) fait une petite pause.
ɔ̃ (sə) fε yn p(ə)tit poz
Zastavím u benzinky/na odpočívadle.
Je m'arrête à la station-service/sur une aire de repos.
ʒə maʀεt a la stasjɔ̃sεʀvis/syʀ yn εʀ də ʀ(ə)po
Můžete mě/nás tady vysadit?
Pouvez-vous me/nous déposer ici ?
puvevu mə/nu depoze isi ?
Chtěli bychom se zastavit v...
Nous voudrions nous arrêter à...
nu vudʀjɔ̃ nuzaʀete a
Dostaneme se tam autem?
On peut s'y rendre en voiture ?
ɔ̃ pø si ʀɑ̃dʀ ɑ̃ vwatyʀ ?
Řekněte mi, kde mám odbočit.
Dites-moi où il faut tourner.
ditmwa u il fo tuʀne
Tady odbočte vlevo/vpravo.
Tournez à gauche/droite ici.
tuʀne a goʃ/dʀwat isi
Jede se tudy do...?
C'est bien la route pour aller à... ?
se bjε̃ la ʀut puʀ ale a... ?
Dá se tady někde zaparkovat?
On peut se garer par ici ?
ɔ̃ pø sə gaʀe paʀ isi ?
Mohu tady nechat auto?
Je peux laisser ma voiture ici ?
ʒə pø lese ma vwatyʀ isi ?
Kde je nejbližší parkoviště?
Où est le parking le plus proche ?
u ε lə paʀkiŋ lə ply pʀɔʃ ?
Platí se tady za parkování?
Il faut payer pour le parking ici ?
il fo peje puʀ lə paʀkiŋ isi ?
Dochází nám benzin.
On a très peu d'essence.
ɔ̃na tʀε pø desɑ̃s
Došel nám benzin.
On est en panne d'essence.
ɔ̃nεtɑ̃ pan desɑ̃s
Potřebuji dotankovat.
Il me faut prendre de l'essence.
il mə fo pʀɑ̃dʀ də lesɑ̃s
Je tady poblíž čerpací stanice?
Il y a une station-service près d'ici ?
il̃j̃a yn stasjɔ̃sεʀvis pʀε disi ?
Můžete mě svézt k nejbližší benzince?
Vous pouvez m'emmener à la station-service la plus proche ?
vu puve mɑ̃m(ə)ne a la stasjɔ̃sεʀvis la ply pʀɔʃ ?
Plnou nádrž, prosím.
Le plein, s'il vous plaît.
lə plε̃ˌ sil vu plε
Prosím 20 litrů Naturalu 95.
20 litres d'essence sans plomb 95, s'il vous plaît.
vε̃ litʀ desɑ̃s sɑ̃ plɔ̃ katʀəvε̃kε̃zˌ sil vu plε
Potřebuji doplnit olej.
Il me faut refaire le plein d'huile.
il mə fo ʀ(ə)fεʀ lə plε̃ dɥil
Chtěl bych dopumpovat pneumatiky.
J'aimerais faire gonfler mes pneus.
ʒεmʀε fεʀ gɔ̃fle me pnø
Potřeboval bych automapu.
Il me faut une carte routière.
il mə fo yn kaʀt ʀutjεʀ
Jaká je tady povolená rychlost?
Quelle est la vitesse (maximale) autorisée ici ?
kεl ε la vitεs (maksimal) ɔtɔʀize isi ?
Překročil jste povolenou rychlost.
Vous avez dépassé la vitesse autorisée.
vuzave depɑse la vitεs ɔtɔʀize
Nevšiml jsem si té dopravní značky.
Je n'ai pas vu le panneau.
ʒə ne pɑ vy lə pano
Nevěděl jsem, že je tady omezená rychlost.
Je ne savais pas qu'il y avait une limitation de vitesse.
ʒə nə savε pɑ kil i avε yn limitasjɔ̃ də vitεs
Mohu vidět váš řidičský průkaz?
Je pourrais voir votre permis de conduire ?
ʒə puʀε vwaʀ vɔtʀ pεʀmi də kɔ̃dɥiʀ ?
Mám doklady v kufru.
Mes papiers sont dans le coffre.
me papje sɔ̃ dɑ̃ lə kɔfʀ
To auto je z půjčovny.
C'est une voiture louée.
setyn vwatyʀ lwe
Mohu tady stopovat?
Je peux faire de l'auto-stop ici ?
ʒə pø fεʀ də lotostɔp isi ?
benzin
essence
esɑ̃s
nafta
gazole
gazɔl
motorový olej
huile (de) moteur
ɥil (də) mɔtœʀ
olej do převodovky
huile de transmission
ɥil də tʀɑ̃smisjɔ̃
chladicí kapalina
liquide de refroidissement
likid də ʀ(ə)fʀwadismɑ̃
brzdová kapalina
liquide de frein
likid də fʀε̃
náplň do ostřikovače
liquide lave-glace
likid lavglas
výměna kola/pneumatiky
changement de roue/de pneu
ʃɑ̃ʒmɑ̃ də ʀu/də pnø
výměna oleje
changement d'huile
ʃɑ̃ʒmɑ̃ dɥil
defekt
pneu crevé
pnø kʀəve

Autodíly

Pièces auto
anténa
antenne
ɑ̃tεn
blatník
garde-boue
gaʀdbu
přední blatník
garde-boue avant
gaʀdbu avɑ̃
zadní blatník
garde-boue arrière
gaʀdbu aʀjεʀ
blinkr, blikač
clignotant
kliɲɔtɑ̃
brzda
frein
fʀε̃
ruční brzda
frein à main
fʀε̃ a mε̃
parkovací brzda
frein de stationnement
fʀε̃ də stasjɔnmɑ̃
brzdová hadička
tuyau de frein
tɥijo də fʀε̃
brzdová světla
(feux) stops
(fø) stɔp
brzdové destičky
plaquettes de frein
plakεt də fʀε̃
brzdové kotouče
disques de frein
disk də fʀε̃
brzdový pedál
pédale de frein
pedal də fʀε̃
centrální zamykání
verrouillage central
veʀujaʒ sɑ̃tʀal
cívka zapalování
bobine d'allumage
bɔbin dalymaʒ
čelní sklo
pare-brise
paʀbʀiz
čerpadlo
pompe
pɔ̃p
olejové čerpadlo
pompe d'huile
pɔ̃p dɥil
palivové čerpadlo
pompe d'essence
pɔ̃p desɑ̃s
číslo SPZ/poznávací značky
numéro d'immatriculation
nymeʀo dimatʀikylasjɔ̃
dětská sedačka
siège-auto enfant
sjεʒoto ɑ̃fɑ̃
disk (kola)
disque (de la roue)
disk (də la ʀu)
duše (kola)
chambre à air
ʃɑ̃bʀ a εʀ
dveře
portière
pɔʀtjεʀ
přední/zadní dveře
portière avant/arrière
pɔʀtjεʀ avɑ̃/aʀjεʀ
dveře zavazadelníku
hayon
ˈεjɔ̃
dveřní přihrádka
vide-poche
vidpɔʃ
elektrika (rozvody)
installation électrique
ε̃stalasjɔ̃ elεktʀik
hever
cric
kʀik
hustilka (na kola)
gonfleur, pompe
gɔ̃flœʀˌ pɔ̃p
chladič
radiateur
ʀadjatœʀ
kapota
capot
kapo
karoserie
carrosserie
kaʀɔsʀi
katalyzátor
catalyseur
katalizœʀ
klakson
klaxon
klaksɔn
klíč na kola (křížový)
clé en croix
kle ɑ̃ kʀwa
klíče od auta
clés de voiture
kle də vwatyʀ
klika dveří
poignée de portière
pwaɲe də pɔʀtjεʀ
klínový řemen (větráku)
courroie de transmission
kuʀwa də tʀɑ̃smisjɔ̃
kufr
coffre
kɔfʀ
měrka oleje
jauge d'huile
ʒoʒ dɥil
mlhovky
antibrouillards
ɑ̃tibʀujaʀ
mřížka chladiče
grille de radiateur
gʀij də ʀadjatœʀ
nádrž
réservoir
ʀezεʀvwaʀ
nádržka na chladicí kapalinu
réservoir de liquide de refroidissement
ʀezεʀvwaʀ də likid də ʀ(ə)fʀwadismɑ̃
náprava
essieu
esjø
nárazník
pare-chocs
paʀʃɔk
nosič na kola
porte-vélos
pɔʀtvelo
objímka žárovky
douille (d'une ampoule)
duj (dyn ɑ̃pul)
olejová nádrž
réservoir d'huile
ʀezεʀvwaʀ dɥil
olejová vana
cuve à huile
kyv a ɥil
osa (nápravy)
essieu
esjø
ostřikovač (čelního skla)
lave-glace
lavglas
otáčkoměr
compte-tours
kɔ̃ttuʀ
ovladač stěračů
commande d'essuie-glace
kɔmɑ̃d desɥiglas
páčka blikačů
manette de clignotants
manεt də kliɲɔtɑ̃
palivoměr
indicateur de niveau de carburant
ε̃dikatœʀ də nivo də kaʀbyʀɑ̃
palubní deska
tableau de bord
tablo də bɔʀ
pás (bezpečnostní)
ceinture
sε̃tyʀ
plynový pedál
pédale d'accélérateur
pedal dakseleʀatœʀ
pneumatika
pneu
pnø
podvozek
châssis
ʃɑsi
poklice (kola)
enjoliveur
ɑ̃ʒɔlivœʀ
popelník
cendrier
sɑ̃dʀije
posilovač (řízení)
direction assistée
diʀεksjɔ̃ asiste
poznávací značka
plaque d'immatriculation
plak dimatʀikylasjɔ̃
předek (auta)
avant de la voiture
avɑ̃ də la vwatyʀ
převodovka
boîte de vitesse
bwat də vitεs
manuální převodovka
boîte de vitesse manuelle
bwat də vitεs manɥεl
automatická převodovka
boîte de vitesse automatique
bwat də vitεs ɔtɔmatik
přihrádka (palubní)
boîte à gants
bwat a gɑ̃
reflektory
phares
faʀ
rezerva
roue de rechange
ʀu də ʀ(ə)ʃɑ̃ʒ
dojezdová rezerva
roue de secours
ʀu də s(ə)kuʀ
plnohodnotná rezerva
roue de secours de taille normale
ʀu də s(ə)kuʀ də tɑj nɔʀmal
rozdělovač
distributeur
distʀibytœʀ
řadicí páka
levier de vitesse
ləvje də vitεs
řízení
conduite, direction
kɔ̃dɥitˌ diʀεksjɔ̃
sedadlo
siège
sjεʒ
zadní sedadla
sièges arrière
sjεʒ aʀjεʀ
sedadlo řidiče
siège conducteur
sjεʒ kɔ̃dyktœʀ
sedadlo spolujezdce
siège passager
sjεʒ pɑsaʒe
sněhové řetězy
chaînes (à neige)
ʃεn (a nεʒ)
spojka
embrayage
ɑ̃bʀεjaʒ
startér
démarreur, starter
demaʀœʀˌ staʀtεʀ
startovací kabely
câbles de démarrage
kɑbl də demaʀaʒ
stěrače (čelního skla)
essuie-glaces
esɥglas
střecha
toit
twa
střešní nosič
galerie, porte-bagages
galʀiˌ pɔʀtbagaʒ
střešní okno
toit m ouvrant
twa uvʀɑ̃
světla (přední)
phares
faʀ
světla dálková
feux de route
fø də ʀut
světla potkávací
feux de croisement
fø də kʀwazmɑ̃
světla koncová
feux arrières
fø aʀjεʀ
světlomet
phare
faʀ
škrabka na sklo/led
grattoir pare-brise
gʀatwaʀ paʀbʀiz
tachometr, rychloměr
compteur, indicateur de vitesse
kɔ̃tœʀˌ ε̃dikatœʀ də vitεs
tažné lano
câble de traction
kɑbl də tʀaksjɔ̃
tažné zařízení
attache remorque
ataʃ ʀ(ə)mɔʀk
tempomat
régulateur de vitesse, tempomat
ʀegylatœʀ də vitεsˌ tεmpoma
tlumič výfuku
pot d'échappement
po deʃapmɑ̃
tlumiče (kol)
amortisseurs
amɔʀtisœʀ
topení
chauffage
ʃofaʒ
ventilátor (chladiče)
ventilateur
vɑ̃tilatœʀ
víčko nádrže
bouchon du réservoir (d'essence)
buʃɔ̃ dy ʀezεʀvwaʀ (desɑ̃s)
víčko olejové nádrže
bouchon du réservoir d'huile
buʃɔ̃ dy ʀezεʀvwaʀ dɥil
vnější zrcátko
rétroviseur
ʀetʀɔvizœʀ
volant
volant
vɔlɑ̃
vstřikovač
injecteur
ε̃ʒεktœʀ
vstřikování
injection
ε̃ʒεksjɔ̃
výfuk
échappement
eʃapmɑ̃
výstražný trojúhelník
triangle de signalisation
tʀijɑ̃gl də siɲalizasjɔ̃
zabezpečovací systém/zařízení
antivol
ɑ̃tivɔl
zadek (auta)
arrière
aʀjεʀ
zadní sklo
lunette arrière
lynεt aʀjεʀ
zámek
serrure
seʀyʀ
zapalování
allumage
alymaʒ
zavěšení kol
suspension de roues
syspɑ̃sjɔ̃ də ʀu
zpětné zrcátko
rétroviseur
ʀetʀɔvizœʀ
zvedák (na auto)
cric
kʀik
žárovka
ampoule
ɑ̃pul
žárovka do světlometů
ampoule de phare
ɑ̃pul də faʀ

Půjčovna aut

Location de voitures
Kde si mohu půjčit auto?
Où est-ce que je peux louer une voiture ?
u εs kə ʒə pø lwe yn vwatyʀ ?
Chci si půjčit menší úsporné auto.
Je voudrais louer une petite voiture économique.
ʒə vudʀε lwe yn p(ə)tit vwatyʀ ekɔnɔmik
Máte něco menšího/většího?
Vous avez quelque chose de plus petit/grand ?
vuzave kεlk(ə) ʃoz də ply p(ə)ti/gʀɑ̃ ?
Jakou má to auto spotřebu?
Combien consomme cette voiture ?
kɔ̃bjε̃ kɔ̃sɔm sεt vwatyʀ ?
Kolik to má koní?
Quelle est la puissance en chevaux ?
kεl ε la pɥisɑ̃s ɑ̃ ʃ(ə)vo ?
Kolik se vejde do nádrže?
Quelle est la capacité du réservoir d'essence ?
kεl ε la kapasite dy ʀezεʀvwaʀ desɑ̃s ?
Jak se otvírá nádrž/kufr?
Comment je fais pour ouvrir le réservoir/le coffre ?
kɔmɑ̃ ʒə fε puʀ uvʀiʀ lə ʀezεʀvwaʀ/lə kɔfʀ ?
Jak se řadí jednička/zpátečka?
Comment on met la première/la marche arrière ?
kɔmɑ̃ ɔ̃ mε la pʀəmjεʀ/la maʀʃ aʀjεʀ ?
Má to klimatizaci?
Il y a la clim ?
il̃j̃a la klim ?
Mohu si půjčit i přívěs?
Je peux louer aussi une remorque ?
ʒə pø lwe osi yn ʀ(ə)mɔʀk ?
Potřeboval bych i střešní nosič/nosič na kola.
Il me faut aussi un porte-bagages/un porte-vélos.
il mə fo osi œ̃ pɔʀtbagaʒ/œ̃ pɔʀtvelo
Chybí tady rezerva.
Il n'y a pas de roue de rechange.
il̃nj̃a pɑ də ʀu də ʀ(ə)ʃɑ̃ʒ
Kde najdu hever?
Où est le cric ?
u ε lə kʀik ?
Pravá přední/zadní pneumatika je sjetá.
Le pneu avant/arrière droit est usé.
lə pnø avɑ̃/aʀjεʀ dʀwa ε yze
Kolik stojí půjčení na den?
Combien coûte la location par jour ?
kɔ̃bjε̃ kut la lɔkasjɔ̃ paʀ ʒuʀ ?
Je v ceně povinné ručení?
La responsabilité civile est comprise ?
la ʀεspɔ̃sabilite sivil ε kɔ̃pʀiz ?
Je v ceně i jiné pojištění?
Une autre assurance est comprise ?
yn otʀ asyʀɑ̃s ε kɔ̃pʀiz ?
Co to pojištění zahrnuje?
Qu'est-ce qui est couvert par cette assurance ?
kεs ki ε kuvεʀ paʀ sεt asyʀɑ̃s ?
Kolik by stálo dodatečné/rozšířené pojištění (na den)?
Combien coûterait une assurance supplémentaire/étendue (par jour) ?
kɔ̃bjε̃ kut(ə)ʀε yn asyʀɑ̃s syplemɑ̃tεʀ/etɑ̃dy (paʀ ʒuʀ) ?
Jaká je maximální výše pojistného plnění?
Quelle est la limite de l'indemnité l'assurance ?
kεl ε la limit də lε̃dεmnite lasyʀɑ̃s ?
Kolik kilometrů zdarma je v ceně?
Combien de kilomètres sont inclus dans le prix ?
kɔ̃bjε̃ də kilɔmεtʀ sɔ̃tε̃kly dɑ̃ lə pʀi ?
Je benzín v ceně?
Est-ce que l'essence est comprise ?
εs kə lesɑ̃s ε kɔ̃pʀiz ?
Musím auto vrátit sem?/s plnou nádrží?
Il faut rendre la voiture ici/avec le plein ?
il fo ʀɑ̃dʀ la vwatyʀ isi/avεk lə plε̃ ?
Mohu s tím autem opustit stát?
Je peux quitter le pays avec cette voiture ?
ʒə pø kite lə pei avεk sεt vwatyʀ ?
Mohu auto nechat na jiné vaší pobočce?
Je peux laisser la voiture dans une autre succursale ?
ʒə pø lese la vwatyʀ dɑ̃zyn otʀ sykyʀsal ?
Dokdy mám auto vrátit?
Quand faut-il rendre la voiture ?
kɑ̃ fotil ʀɑ̃dʀ la vwatyʀ ?
Na jaké číslo mám volat v případě nehody/poruchy/krádeže?
Quel numéro appeler en cas d'accident/de panne/de vol ?
kεl nymeʀo ap(ə)le ɑ̃ kɑ daksidɑ̃/də pan/də vɔl ?

Taxi

Taxi
Vezmeme si taxíka?
On prend un taxi ?
ɔ̃ pʀɑ̃ œ̃ taksi ?
Jsou tady taxíky drahé?
Les taxis sont chers ici ?
le taksi sɔ̃ ʃεʀ isi ?
Můžete mi sehnat taxi?
Vous pouvez me chercher un taxi ?
vu puve mə ʃεʀʃe œ̃ taksi ?
Jaké číslo má taxislužba?
Quel est le numéro pour appeler un taxi ?
kεl ε lə nymeʀo puʀ ap(ə)le œ̃ taksi ?
Jste volný?
Vous êtes libre ?
vuzεt libʀ ?
Můžete otevřít kufr/zavazadelník?
Pouvez-vous ouvrir le coffre ?
puvevu uvʀiʀ lə kɔfʀ ?
Můžete mi pomoci naložit zavazadla?
Pouvez-vous m'aider à mettre les bagages ?
puvevu mede a mεtʀ le bagaʒ ?
Zavezte mě na nádraží.
À la gare, s'il vous plaît.
a la gaʀˌ sil vu plε
Jak dlouho to potrvá?
Ça va prendre combien de temps ?
sa va pʀɑ̃dʀ kɔ̃bjε̃ də tɑ̃ ?
Kolik si účtujete za kilometr?
Combien demandez-vous pour un kilomètre ?
kɔ̃bjε̃ d(ə)mɑ̃devu puʀ œ̃ kilɔmεtʀ ?
Kolik by to stálo na letiště?
Ça coûterait combien pour aller à l'aéroport ?
sa kut(ə)ʀε kɔ̃bjε̃ puʀ ale a laeʀɔpɔʀ ?
Zavezl byste nás do nějaké dobré hospody?
Pouvez-vous nous emmener dans un bon bar ?
puvevu nuzɑ̃m(ə)ne dɑ̃zœ̃ bɔ̃ baʀ ?
Mohl byste nás trošku provézt po městě?
Pourriez-vous faire un petit tour de la ville ?
puʀjevu fεʀ œ̃ p(ə)ti tuʀ də la vil ?
Mohli bychom objet nějaké místní památky?
On pourrait faire un tour et visiter des monuments locaux ?
ɔ̃ puʀε fεʀ œ̃ tuʀ e vizite de mɔnymɑ̃ lɔko ?
Jeďte (dál), dokud vám neřeknu.
Continuez, je vous dis après.
kɔ̃tinɥeˌ ʒə vu di apʀε
Tady odbočte doprava/doleva.
Tournez à droite/gauche ici.
tuʀne a dʀwat/goʃ isi
Můžete jet rychleji? Spěchám.
Vous pouvez aller plus vite ? Je suis pressé.
vu puve ale ply vit ? ʒə sɥi pʀese
Vysaďte mne tady.
Déposez-moi ici.
depozemwa isi
Kolik stojí minuta čekání?
Quel est le tarif d'attente ?
kεl ε lə taʀif datɑ̃t ?
Můžete tu chvíli počkat?
Pouvez-vous attendre là un instant ?
puvevu atɑ̃dʀ la œ̃nε̃stɑ̃ ?
Můžete mě tady vyzvednout za hodinu?
Pouvez-vous venir me chercher ici dans une heure ?
puvevu v(ə)niʀ mə ʃεʀʃe isi dɑ̃zyn œʀ ?
Pomohl byste mi (nahoru) se zavazadly?
Voulez-vous m'aider à monter les bagages ?
vulevu mede a mɔ̃te le bagaʒ ?
Mám ještě zavazadla v kufru.
J'ai d'autres bagages dans le coffre.
ʒe dotʀ bagaʒ dɑ̃ lə kɔfʀ
Nemáte zapnutý taxametr.
Vous n'avez pas déclenché le taximètre.
vu nave pɑ deklɑ̃ʃe lə taksimεtʀ
Kolik to dělá?
Ça fait combien ?, C'est combien ?
sa fε kɔ̃bjε̃ ?ˌ se kɔ̃bjε̃ ?
Není to trošku moc?
C'est un peu trop, non ?
se œ̃ pø tʀoˌ nɔ̃ ?
Nemám menší bankovku.
Je n'ai que ce billet.
ʒə ne kə sə bijε
Špatně jste mi vrátil.
Vous ne m'avez pas rendu assez.
vu nə mave pɑ ʀɑ̃dy ase
Zbytek si nechte.
Gardez la monnaie.
gaʀde la mɔnε