Koupelna a toaleta

Koupelna a toaleta

Salle de bains et toilettes
Kde je tady koupelna/záchod?
Où est la salle de bains/sont les toilettes ?
u ε la sal də bε̃/sɔ̃ le twalεt ?
Potřebuji se umýt/opláchnout.
J'ai besoin de me laver./J'ai besoin de faire un brin de toilette.
ʒe bəzwε̃ də mə lave/ʒe bəzwε̃ də fεʀ œ̃ bʀε̃ də twalεt
Kde si můžu umýt ruce?
Où est-ce que je peux me laver les mains ?
u εs kə ʒə pø mə lave le mε̃ ?
Můžu si dát sprchu?
Je peux prendre une douche ?
ʒə pø pʀɑ̃dʀ yn duʃ ?
Právě se sprchuje.
Il est en train de prendre une douche.
il ε ɑ̃ tʀε̃ də pʀɑ̃dʀ yn duʃ
Rád bych si napustil vanu.
J'aimerais prendre un bain.
ʒεmʀε pʀɑ̃dʀ œ̃ bε̃
Můžu použít tenhle ručník?
Je peux utiliser cette serviette là ?
ʒə pø ytilize sεt sεʀvjεt la ?
Měl bych se oholit.
Je devrais me raser.
ʒə dəvʀε mə ʀɑze
Mohu si půjčit tvůj krém?
Je peux utiliser ta crème ?
ʒə pø ytilize ta kʀεm ?
Musím si vyčistit zuby.
Il faut que je me brosse les dents.
il fo kə ʒə mə bʀɔs le dɑ̃
Nemáš zubní nit?
Tu as un fil dentaire ?
ty ɑ œ̃ fil dɑ̃tεʀ ?
Lakuješ si nehty?
Tu mets du vernis à ongles ?
ty mε dy vεʀni a ɔ̃gl ?
Proč neteče teplá voda?
Pourquoi il n'y a pas d'eau chaude ?
puʀkwa il̃nj̃a pɑ do ʃod ?
Musím (jít) na záchod.
Il faut que j'aille aux toilettes.
il fo kə ʒɑj o twalεt
Potřebuji na malou/velkou.
Il me faut faire mes petits/grands besoins.
il mə fo fεʀ me p(ə)ti/gʀɑ̃ bəzwε̃
Není tu toaletní papír.
Il n'y a pas de papier toilette.
il̃nj̃a pɑ də papje twalεt
Na záchodě nefunguje větrák/větrání.
La ventilation des toilettes ne marche pas.
la vɑ̃tilasjɔ̃ de twalεt nə maʀʃ pɑ
Spláchni.
Tire la chasse.
tiʀ la ʃas
Záchod nesplachuje.
La chasse d'eau ne marche pas.
la ʃas do nə maʀʃ pɑ
Protéká záchod.
Les toilettes coulent.
le twalεt kul
Záchod je (už zase) ucpaný.
La toilette est (encore) bouchée.
la twalεt εt(ɑ̃kɔʀ) buʃe
Neodtéká umyvadlo.
Le lavabo est encore bouché.
lə lavabo εtɑ̃kɔʀ buʃe
Kde je nějaký hadr na zem?
Où est-ce que je peux trouver une serpillière ?
u εs kə ʒə pø tʀuve yn sεʀpijεʀ ?
Mohu si tady nechat svoje toaletní potřeby?
Je peux laisser ici mes objets de toilette ?
ʒə pø lese isi mezɔbʒε də twalεt ?
vana
baignoire
bεɲwaʀ
sprcha
douche
duʃ
sprchový kout
coin douche
kwε̃ duʃ
umyvadlo
lavabo
lavabo
kohoutek (vodovodní)
robinet
ʀɔbinε
teplá/studená voda
eau chaude/froide
o ʃod/fʀwad
zrcadlo
miroir, glace
miʀwaʀˌ glas
mýdlo
savon
savɔ̃
sprchový gel
gel (de) douche
ʒεl (də) duʃ
šampon
shampoing
ʃɑ̃pwε̃
kondicionér
démêlant
demεlɑ̃
pěna do koupele
bain moussant/mousse
bε̃ musɑ̃/mus
koupelová sůl
sel de bain
sεl də bε̃
ručník
serviette
sεʀvjεt
osuška
serviette de bain
sεʀvjεt də bε̃
župan
peignoir
pεɲwaʀ
koupelnová předložka
tapis de bain
tapi də bε̃
sprchový závěs
rideau de douche
ʀido də duʃ
vatové tyčinky
coton-tiges
kɔtɔ̃tiʒ
zubní kartáček
brosse à dents
bʀɔs a dɑ̃
zubní pasta
dentifrice
dɑ̃tifʀis
dentální/zubní nit
fil dentaire
fil dɑ̃tεʀ
toaleta, záchod, WC
toilettes
twalεt
toaletní papír
papier toilette
papje twalεt
záchodová štětka
brosse WC
bʀɔs dubləvese
(gumový) zvon
débouchoir à ventouse
debuʃwaʀ a vɑ̃tuz
záchodová mísa
cuvette des cabinets
kyvεt de kabinε
splachovací nádržka
réservoir de chasse
ʀezεʀvwaʀ də ʃas
záchodové prkénko
siège de toilettes
sjεʒ də twalεt
splachovadlo
chasse (d'eau)
ʃas (do)