Počasí

Počasí

Temps
Jaké bude počasí?
Il fera quel temps ?
il f(ə)ʀa kεl tɑ̃ ?
Jaké hlásili na dnes počasí?
Quelles sont les prévisions pour aujourd'hui ?
kεl sɔ̃ le pʀevizjɔ̃ puʀ oʒuʀdɥi ?
Hlásili, že bude zataženo.
Un ciel couvert est prévu.
œ̃ sjεl kuvεʀ ε pʀevy
Je pěkně.
Il fait beau.
il fε bo
Svítí sluníčko.
Il y a du soleil.
il̃j̃a dy sɔlεj
Je jasno.
Il fait clair.
il fε klεʀ
Je zataženo/mlha.
Le temps est couvert., Il y a du brouillard.
lə tɑ̃ ε kuvεʀˌ il̃j̃a dy bʀujaʀ
Je škaredě.
Il fait mauvais.
il fε mɔvε
Vypadá to na déšť.
Le temps est à la pluie.
lə tɑ̃ εta la plɥi
Budou silné bouřky.
Il va y avoir de forts orages.
il va i avwaʀ də fɔʀɔʀaʒ
Má přijít sněhová bouře.
Une tempête de neige est prévue.
yn tɑ̃pεt də nεʒ ε pʀevy
Prší/Sněží/Mrholí.
Il pleut/neige/bruine.
il plø/nεʒ/bʀɥin
Poprchává.
Il pleuvasse.
il pløvas
Lije.
Il flotte.
il flɔt
Začíná pršet.
Il commence à pleuvoir.
il kɔmɑ̃s a pløvwaʀ
Jak dlouho má pršet?
Il va pleuvoir combien de temps ?
il va pløvwaʀ kɔ̃bjε̃ də tɑ̃ ?
Přestalo pršet.
Il ne pleut plus.
il nə plø ply
Napadla spousta sněhu.
Il est tombé beaucoup de neige.
il ε tɔ̃be boku də nεʒ
Je sněhová kalamita.
Les routes sont bloquées par la neige.
le ʀut sɔ̃ blɔke paʀ la nεʒ
Fouká silný vítr.
Il y a du vent fort.
il̃j̃a dy vɑ̃ fɔʀ
Kolik je stupňů (v 1000 metrech)?
Quelle température fait-il (à 1000 mètres) ?
kεl tɑ̃peʀatyʀ fεtil (a mil mεtʀ) ?
Je deset pod/nad nulou.
Il fait dix degrés au-dessous/au-dessus de zéro.
il fε di dəgʀe od(ə)su/od(ə)sy də zeʀo
Je hrozné horko.
Il fait terriblement chaud.
il fε teʀibləmɑ̃ ʃo
Venku je zima.
Il fait froid dehors.
il fε fʀwa dəɔʀ
Mrzne.
Il gèle.
il ʒεl
Bývá tu v noci mráz?
Il y a des gelées nocturnes ici ?
il̃j̃a de ʒ(ə)le nɔktyʀn isi ?
Blýská se.
Il y a des éclairs.
il̃j̃a dezeklεʀ
Ochladilo se.
Le temps s'est refroidi/rafraîchi.
lə tɑ̃ se ʀ(ə)fʀwadi/ʀafʀeʃi
Ochlazuje se.
Le temps se refroidit/rafraîchit.
lə tɑ̃ sə ʀ(ə)fʀwadi/ʀafʀeʃi
Otepluje se.
Le temps se réchauffe.
lə tɑ̃ sə ʀeʃof
Počkáme, až přestane pršet.
On attend que la pluie s'arrête.
ɔ̃natɑ̃ kə la plɥi saʀεt
Doufám, že nezmokneme.
J'espère qu'on n'aura pas la pluie.
ʒεspeʀ kɔ̃ noʀa pɑ la plɥi
Pokud nebude pršet...
S'il ne pleut pas...
sil nə plø pɑ
Pokud vydrží počasí...
Si le temps se maintient...
si lə tɑ̃ sə mε̃tjε̃
Půjdeme za každého počasí.
Nous irons par n'importe quel temps.
nuziʀɔ̃ paʀ nε̃pɔʀt kεl tɑ̃
Moře je příliš rozbouřené.
La mer est trop agitée.
la mεʀ ε tʀopaʒite
jasno
clair
klεʀ
polojasno
partiellement dégagé
paʀsjεlmɑ̃ degaʒe
oblačno
nuageux
nɥaʒø
zataženo
couvert
kuvεʀ
mlha
brouillard
bʀujaʀ
opar (mlžný)
brume
bʀym
(slabé) přeháňky
(faibles) précipitations
(fεbl) pʀesipitasjɔ̃
(silný) déšť
(forte) pluie, (fortes chutes de) pluie
(fɔʀte) plɥiˌ (fɔʀt ʃyt də) plɥi
(silné) sněžení
(fortes) chute(s) de neige
(fɔʀt) ʃyt də nεʒ
krupobití
grêle
gʀεl
déšť se sněhem
neige fondue
nεʒ fɔ̃dy
náledí
verglas
vεʀglɑ
vítr
vent
vɑ̃
větrno
vent
vɑ̃
bezvětří
calme (plat)
kalm (pla)
vánek
très légère brise
tʀε leʒεʀ bʀiz
orkán
ouragan
uʀagɑ̃
severozápadní vítr
vent du nord-ouest
vɑ̃ dy nɔʀwεst