V restauraci

V restauraci

Au restaurant
Hledáme dobrou a levnou restauraci.
On cherche un bon restaurant pas cher.
ɔ̃ ʃεʀʃ œ̃ bɔ̃ ʀεstɔʀɑ̃ pɑ ʃεʀ
Máte volný stůl?
Vous avez une table libre ?
vuzave yn tabl libʀ ?
Chtěl bych stůl pro dva.
Je voudrais une table pour deux.
ʒə vudʀε yn tabl puʀ dø
Můžeme si sednout tady?
On peut se mettre ici ?
ɔ̃ pø sə mεtʀ isi ?
Můžeme si k vám přisednout?
On peut s'asseoir à côté de vous ?
ɔ̃ pø saswaʀ a kote də vu ?
Jídelní lístek prosím.
La carte, s'il vous plaît.
la kaʀtˌ sil vu plε
Ještě jsem si nevybral.
Je n'ai pas encore choisi.
ʒə ne pɑzɑ̃kɔʀ ʃwazi
Už máme objednáno.
On a déjà commandé.
ɔ̃na deʒa kɔmɑ̃de
Nebudu jíst. Děkuji.
Je ne vais pas manger. Merci.
ʒə nə vε pɑ mɑ̃ʒe mεʀsi
Rádi bychom si objednali.
On voudrait commander.
ɔ̃ vudʀε kɔmɑ̃de
Co nám doporučujete?
Qu'est-ce que vous recommandez ?
kεs kə vu ʀ(ə)kɔmɑ̃de ?
Máte nějaké speciality?
Quelle est la spécialité de la maison ?
kεl ε la spesjalite də la mεzɔ̃ ?
Není to moc ostré/pikantní?
Ce n'est pas trop piquant ?
sə nε pɑ tʀo pikɑ̃ ?
Jako předkrm si dám...
Comme entrée, je prends...
kɔm ɑ̃tʀeˌ ʒə pʀɑ̃
Dám si jen salát.
Je ne prends qu'une salade.
ʒə nə pʀɑ̃ kyn salad
Polévku nebudu.
Je ne prends pas de soupe.
ʒə nə pʀɑ̃ pɑ də sup
Dám si jen polévku.
Je ne prends que la soupe.
ʒə nə pʀɑ̃ kə la sup
Chtěl bych něco bez masa.
Je voudrais quelque chose sans viande.
ʒə vudʀε kεlk(ə) ʃoz sɑ̃ vjɑ̃d
Můžete nám přinést kečup/sůl?
Vous pouvez apporter le ketchup/le sel ?
vu puve apɔʀte lə kεtʃœp/lə sεl ?
Můžeme dostat ještě jeden příbor?
On peut avoir un autre couvert ?
ɔ̃ pø avwaʀ œ̃notʀ kuvεʀ ?
Chybí tady jedna vidlička/lžička.
Il nous manque une fourchette/(petite) cuillère.
il nu mɑ̃k yn fuʀʃεt/(p(ə)tit) kɥijεʀ
Můžeme si vzít tamhletu židli?
On pourrait prendre cette chaise-là ?
ɔ̃ puʀε pʀɑ̃dʀ sεt ʃεzla ?
Můžeme dostat dětskou židli?
On peut avoir une chaise haute ?
ɔ̃ pø avwaʀ yn ʃεz ˈot ?
Dobrou chuť.
Bon appétit.
bɔnapeti
Toto jsme si neobjednali.
Ce n'est pas ce qu'on a commandé.
sə nε pɑ sə kɔ̃na kɔmɑ̃de
To maso je (nějaké) špatné.
La viande n'est pas bonne.
la vjɑ̃d nε pɑ bɔn
Je to přesolené/připálené.
Il y trop de sel./C'est cramé.
il i tʀo də sεl/se kʀame
Můžete to odnést.
Vous pouvez l'enlever.
vu puve lɑ̃l(ə)ve
Ještě jedno pivo.
Une autre bière, s'il vous plaît.
yn otʀ bjεʀˌ sil vu plε
Zaplatím.
L'addition, s'il vous plaît.
ladisjɔ̃ˌ sil vu plε
Kolik to dělá?
Ça fait combien ?
sa fε kɔ̃bjε̃ ?
Zaplatíme každý zvlášť/dohromady.
On paye séparément/ensemble.
ɔ̃ pεj sepaʀemɑ̃/ɑ̃sɑ̃bl
Mohu platit kartou?
Je peux payer par carte ?
ʒə pø peje paʀ kaʀt ?
Obávám se, že jste nám napočítal(i) moc.
Désolé, il me semble que vous nous faites payer trop cher.
dezɔleˌ il mə sɑ̃bl kə vu nu fεt peje tʀo ʃεʀ
Tuhle položku jsme neměli.
On n'a pas eu ça.
ɔ̃ na pɑ y sa
My už jsme platili.
On a déjà payé.
ɔ̃na deʒa peje
Za tohle jídlo vám nezaplatím.
Je refuse de payer ce repas.
ʒə ʀ(ə)fyz də peje sə ʀ(ə)pɑ
To je v pořádku., Zbytek je pro vás.
C'est bon., Gardez la monnaie.
se bɔ̃ˌ gaʀde la mɔnε