Rozměry a vlastnosti

Rozměry a vlastnosti

Dimensions et propriétés
Jak je to velké?
Quelles en sont les dimensions ?
kεlzɑ̃ sɔ̃ le dimɑ̃sjɔ̃ ?
Kolik to má na šířku/délku?
Quelle est sa largeur/longueur ?
kεl ε sa laʀʒœʀ/lɔ̃gœʀ ?
Kolik to váží?
Quel est son poids ?, Quel en est le poids ?
kεl ε sɔ̃ pwɑ ?ˌ kεl ɑ̃nε lə pwɑ ?
Je to příliš těžké/velké.
C'est trop lourd/grand.
se tʀo luʀ/gʀɑ̃
malý
pet|it/-ite
p(ə)ti/it
velký
grand/grande
gʀɑ̃/gʀɑ̃d
krátký
court/courte
kuʀ/kuʀt
dlouhý
long/longue
lɔ̃/lɔ̃g
tlustý
gros/grosse, épais/épaisse
gʀo/gʀosˌ epε/epes
široký
large
laʀʒ
tenký
mince
mε̃s
úzký
étr|oit/-oite
etʀwa/wat
vysoký
haut/haute
ˈo/ˈot
nízký
bas/basse
bɑ/bɑs
hluboký
profond/profonde
pʀɔfɔ̃/pʀɔfɔ̃d
mělký
peu profond/profonde
pø pʀɔfɔ̃/pʀɔfɔ̃d
placatý, plochý
plat/plate
pla/plat
kulatý
rond/ronde
ʀɔ̃/ʀɔ̃d
hranatý
angul|eux/-euse, carr|é/-ée
ɑ̃gylø/øzˌ kaʀe/-
křivý
courbe, tors/torse
kuʀbˌ tɔʀ/tɔʀs
rovný
droit/droite
dʀwa/dʀwat
lehký
léger/légère
leʒe/leʒεʀ
těžký
lourd/lourde
luʀ/luʀd
objemný
volumin|eux/-euse
vɔlyminø/øz