Na golfovém hřišti

Na golfovém hřišti

Sur un terrain de golf
Rád bych si zahrál golf.
J'aimerais jouer au golf.
ʒεmʀε ʒwe o gɔlf
Je tu v okolí nějaké 18jamkové hřiště?
Il y a un terrain de golf de 18 trous dans les environs ?
il̃j̃a œ̃ teʀε̃ də gɔlf də dizɥit tʀu dɑ̃ lezɑ̃viʀɔ̃ ?
Půjčujete golfové vybavení?
Vous louez l'équipement de golf ?
vu lwe lekipmɑ̃ də gɔlf ?
Kolik stojí 50 míčků na cvičném odpališti?
Ça fait combien, 50 balles au practice ?
sa fε kɔ̃bjε̃ˌ sε̃kɑ̃t bal o pʀaktis ?
Musím na sobě mít tričko s límečkem?
Il me faut porter un polo ?
il mə fo pɔʀte œ̃ pɔlo ?
Můžeme si najmout instruktora?
On peut prendre des leçons avec un moniteur ?
ɔ̃ pø pʀɑ̃dʀ de l(ə)sɔ̃ avεk œ̃ mɔnitœʀ ?
Naučíte mě správně odpalovat?
Vous allez m'apprendre à partir du tee correctement ?
vu ale mapʀɑ̃dʀ a paʀtiʀ dy ti kɔʀεktəmɑ̃ ?
Které železo mám teď použít?
Quel fer il me faut prendre là ?
kεl fεʀ il mə fo pʀɑ̃dʀ la ?
Mám to zahrát šestkou nebo sedmičkou?
Je prends le 6 ou le 7 ?
ʒə pʀɑ̃ lə sis u lə sεt ?
Potřebuji zlepšit švih/krátkou hru.
Je dois améliorer mon swing/petit jeu.
ʒə dwa ameljɔʀe mɔ̃ swiŋ/p(ə)ti ʒø
Patování zatím moc nezvládám.
Pour le moment, je n'ai pas une bonne maîtrise du putting.
puʀ lə mɔmɑ̃ˌ ʒə ne pɑ yn bɔn metʀiz dy putiŋ
Zahrál jste již někdy jamku na jeden úder?
Vous avez déjà réussi un trou en un coup ?
vuzave deʒa ʀeysi œ̃ tʀu ɑ̃ œ̃ ku ?
golfové hřiště
terrain de golf
teʀε̃ də gɔlf
odpaliště
tee, aire de départ
tiˌ εʀ də depaʀ
fervej, fairway
fairway, allée
fεʀwεˌ ale
green
green
gʀin
jamka
trou
tʀu
bunkr, bankr
bunker, trappe de sable, fosse
bunkœʀˌ tʀap də sɑblˌ fos
vodní překážka
eau
o
cvičné odpaliště
practice
pʀaktis
odpal
drive
dʀajv
švih
swing
swiŋ
hůl
canne, club
kanˌ klœb
driver
driver
dʀive
železa
fers
fεʀ
sendvečka
sand-wedge
sɑ̃vedʒ
pičinkvečka
pitching-wedge
pitʃinvedʒ
patr, putter
putter
pœtœʀ
míček
balle
bal
týčko
tee
ti
golfový vozík
chariot de golf
ʃaʀjo də gɔlf