Nákup a placení

Nákup a placení

Achats et paiements

Výběr zboží

Au magasin
Chtěl bych si (jít) nakoupit.
Je voudrais aller faire les magasins.
ʒə vudʀε ale fεʀ le magazε̃
Potřebuji si koupit nové...
Il me faut acheter de nouveaux...
il mə fo aʃ(ə)te də nuvo
Kde mohu koupit...?
Où est-ce que je peux acheter... ?
u εs kə ʒə pø aʃ(ə)te... ?
Kde je nejbližší hypermarket?
Où est l'hypermarché le plus proche ?
u ε lipεʀmaʀʃe lə ply pʀɔʃ ?
Je tady někde blízko obchodní dům?
Il y a un grand magasin près d'ici ?
il̃j̃a œ̃ gʀɑ̃ magazε̃ pʀε disi ?
Máte...?
Vous avez... ?
vuzave... ?
Kde najdu...?
Où est-ce que je peux trouver... ?
u εs kə ʒə pø tʀuve... ?
Hledám...
Je cherche...
ʒə ʃεʀʃ
Máte nějaké slevy?
Y a-t-il des soldes ?
i atil de sɔld ?
Vztahuje se sleva i na toto?
C'est soldé aussi ?
se sɔlde osi ?
Můžete mi ukázat jak to funguje?
Vous pouvez me montrer comment ça marche ?
vu puve mə mɔ̃tʀe kɔmɑ̃ sa maʀʃ ?
Mohu se na to podívat?
Je peux voir ?
ʒə pø vwaʀ ?
Jaký je rozdíl mezi těmito dvěma?
Quelle est la différence entre ces deux-là ?
kεl ε la difeʀɑ̃s ɑ̃tʀ se døla ?
Který byste mi doporučil?
Vous me recommandez lequel ?
vu mə ʀ(ə)kɔmɑ̃de ləkεl ?
Vezmu si to.
Je le/la prends.
ʒə lə/la pʀɑ̃
Jsou v tom (i) baterie?
Les piles sont incluses ?
le pil sɔ̃tε̃klyz ?
Můžete mi to zabalit?
Vous pouvez me l'emballer ?
vu puve mə lɑ̃bale ?
Můžete mi na to dát tašku?
Je peux avoir un sac ?
ʒə pø avwaʀ œ̃ sak ?
Cena neodpovídá.
Le prix ne correspond pas.
lə pʀi nə kɔʀεspɔ̃d pɑ
Byla tam cenovka se slevou.
Il y avait un prix réduit sur l'étiquette.
il̃j̃avε œ̃ pʀi ʀedɥi syʀ letikεt
Je na to záruka?
C'est sous la garantie ?
se su la gaʀɑ̃ti ?
Poskytujete záruku vrácení peněz?
Vous offrez une garantie de remboursement ?
vu ɔfʀe yn gaʀɑ̃ti də ʀɑ̃buʀsəmɑ̃ ?
Jak dlouhá je záruka?
Quelle est la durée de la garantie ?
kεl ε la dyʀe də la gaʀɑ̃ti ?
Vztahuje se záruka i na...?
Est-ce que la garantie couvre aussi... ?
εs kə la gaʀɑ̃ti kuvʀə osi... ?
Jak/Kde mohu uplatnit záruku?
Comment/Où faire appliquer la garantie ?
kɔmɑ̃/u fεʀ aplike la gaʀɑ̃ti ?

Reklamace

Réclamations
Chci reklamovat toto zboží.
Je veux faire une réclamation sur ce produit.
ʒə vø fεʀ yn ʀeklɑmasjɔ̃ syʀ sə pʀɔdɥi
Koupil jsem to u vás před 2 dny.
Je l'ai acheté ici il y a deux jours.
ʒə le aʃ(ə)te isi il̃j̃a dø ʒuʀ
Přestalo to fungovat.
Ça ne marche plus.
sa nə maʀʃ ply
Nic jsem s tím nedělal.
Je n'ai rien fait avec ça.
ʒə ne ʀjε̃ fε avεk sa
Jen jsem to chtěl zapnout.
J'ai juste essayé de l'allumer.
ʒe ʒyst eseje də lalyme
Postupoval jsem podle návodu.
J'ai suivi le mode d'emploi.
ʒe sɥivi lə mɔd dɑ̃plwa
V krabici nebyl návod/manuál.
Le mode d'emploi n'était pas dans la boîte.
lə mɔd dɑ̃plwa netε pɑ dɑ̃ la bwat
Zdá se, že v tom balení něco chybí.
Il paraît qu'il manque quelque chose dans le paquet.
il paʀε kil mɑ̃k kεlk(ə) ʃoz dɑ̃ lə pakε
Je to zkažené.
C'est mauvais.
se mɔvε
Páře se to ve švech.
Les coutures se défont.
le kutyʀ sə defɔ̃
Měl jsem to na sobě jen jednou.
Je ne l'ai mis qu'une seule fois.
ʒə nə le mi kyn sœl fwa
Tady je účet/účtenka.
Voici le ticket de caisse.
vwasi lə tikε də kεs
Jak dlouho potrvá vyřízení reklamace?
Combien de temps prend le règlement de la réclamation ?
kɔ̃bjε̃ də tɑ̃ pʀɑ̃ lə ʀεgləmɑ̃ də la ʀeklɑmasjɔ̃ ?
Můžete mi potom dát vědět e-mailem/SMS?
Vous pouvez me prévenir par mail/SMS ?
vu puve mə pʀev(ə)niʀ paʀ mεl/esemes ?
Vaše/Moje reklamace byla uznána.
On a donné suite à votre/ma réclamation.
ɔ̃na dɔne sɥit a vɔtʀ/ma ʀeklɑmasjɔ̃
Vaše reklamace byla zamítnuta.
Votre réclamation a été rejetée.
vɔtʀ ʀeklɑmasjɔ̃ a ete ʀ(ə)ʒəte
Proč byla moje reklamace zamítnuta?
Pour quelle raison ma réclamation a été rejetée ?
puʀ kεl ʀεzɔ̃ ma ʀeklɑmasjɔ̃ a ete ʀ(ə)ʒəte ?
Můžete mi to vyměnit?
Vous pouvez me l'échanger ?
vu puve mə leʃɑ̃ʒe ?
Požaduji vrácení peněz.
Je veux être remboursé.
ʒə vø εtʀ ʀɑ̃buʀse
Zavolejte mi vedoucího.
Je veux parler au responsable.
ʒə vø paʀle o ʀεspɔ̃sabl