Na policii

Na policii

Au poste de police
Kde je nejbližší policejní stanice?
Où est le poste de police le plus proche ?
u ε lə pɔst də pɔlis lə ply pʀɔʃ ?
Můžete mě zavézt na policii?
Vous pouvez me conduire au poste de police ?
vu puve mə kɔ̃dɥiʀ o pɔst də pɔlis ?
Chtěl bych oznámit krádež/ztrátu čeho/přepadení/únos.
Je voudrais signaler le vol/la perte de qqch/une attaque/un enlèvement.
ʒə vudʀε siɲale lə vɔl/la pεʀt /yn atak/œ̃nɑ̃lεvmɑ̃
Chci oznámit pohřešování osoby.
Je veux signaler une personne disparue.
ʒə vø siɲale yn pεʀsɔn dispaʀy
Nemám u sebe žádné doklady.
Je n'ai pas de pièce d'identité sur moi.
ʒə ne pɑ də pjεs didɑ̃tite syʀ mwa
Ukradli nám auto i se všemi věcmi a doklady.
On nous a volé la voiture avec toutes les affaires et tous les papiers.
ɔ̃ nuza vɔle la vwatyʀ avεk tut lezafεʀ e tule papje
Vykradli nám pokoj/byt.
Notre chambre/appartement a été cambriolé(e).
nɔtʀ ʃɑ̃bʀ/apaʀtəmɑ̃ a ete kɑ̃bʀijɔle
Okradli mě v metru.
Je me suis fait voler dans le métro.
ʒə mə sɥi fε vɔle dɑ̃ lə metʀo
Byl(a) jsem přepaden(a) dvěma muži.
Je me suis fait attaquer par deux hommes.
ʒə mə sɥi fε atake paʀ døzɔm
Napadli mne. Jenom jsem se bránil.
On m'a attaqué. C'était de l'autodéfense.
ɔ̃ ma atake setε də lotodefɑ̃s
Byli ozbrojeni pistolí/nožem.
Ils étaient armés d'un pistolet/couteau
ilzetε aʀme dœ̃ pistɔlε/kuto
Nevím přesně, jak vypadali.
Je ne sais pas exactement comment ils étaient.
ʒə nə sε pɑ εgzaktəmɑ̃ kɔmɑ̃ ilzetε
Kdybych je viděl, poznal bych je.
Je saurais les reconnaître, si je les voyais.
ʒə sɔʀε le ʀ(ə)kɔnεtʀˌ si ʒə le vwajε
Mého manžela zmlátili.
Mon mari s'est fait battre/agresser.
mɔ̃ maʀi se fε batʀ/agʀese
Byla jsem znásilněna.
J'ai été violée., Je me suis fait violer.
ʒe ete vjɔleˌ ʒə mə sɥi fε vjɔle
Obtěžuje mne jeden muž.
Un homme me harcèle.
œ̃nɔm mə ˈaʀsεl
Potřebuji pomoc/ochranu.
J'ai besoin d'aide/de protection.
ʒe bəzwε̃ dεd/də pʀɔtεksjɔ̃
Byl jsem svědkem nehody/vraždy.
J'ai été témoin d'un accident/d'un meurtre.
ʒe ete temwε̃ dœ̃ aksidɑ̃/dœ̃ mœʀtʀ
Moje manželka se ztratila.
Ma femme a disparu.
ma fam a dispaʀy
Unesli nám dítě.
Notre enfant a été kidnappé.
nɔtʀ ɑ̃fɑ̃ a ete kidnape
Ztratilo se nám dítě.
Notre enfant a disparu.
nɔtʀ ɑ̃fɑ̃ a dispaʀy
Byl jsem předvolán k výslechu.
J'ai été convoqué pour interrogatoire.
ʒe ete kɔ̃vɔke puʀ ε̃teʀɔgatwaʀ
Chci podat trestní oznámení.
Je veux déposer une plainte.
ʒə vø depoze yn plε̃t
Chci informovat o svém zadržení rodinu.
Je veux informer ma famille de mon arrestation.
ʒə vø ε̃fɔʀme ma famij də mɔnaʀεstasjɔ̃
Můžete prosím kontaktovat českou ambasádu a říct jim, co se stalo?
Vous pouvez contacter l'ambassade tchèque pour leur dire ce qui s'est passé ?
vu puve kɔ̃takte lɑ̃basad tʃεk puʀ lœʀ diʀ sə ki se pɑse ?
Nebudu odpovídat na žádné otázky.
Je ne vais répondre à aucune question.
ʒə nə vε ʀepɔ̃dʀ a okyn kεstjɔ̃
Chci mluvit se svým právníkem.
Je veux parler à mon avocat.
ʒə vø paʀle a mɔnavɔka
Požaduji/Potřebuji tlumočníka.
Je veux un interprète./J'ai besoin d'un interprète.
ʒə vø œ̃nε̃tεʀpʀεt/ʒe bəzwε̃ dœ̃nε̃tεʀpʀεt
Můžete mi prosím sundat ta pouta?
Vous pouvez m'enlever ces menottes, s'il vous plaît ?
vu puve mɑ̃l(ə)ve se mənɔtˌ sil vu plε ?
(Proč) Jsem zatčen?
Je suis arrêté (pourquoi) ?
ʒə sɥizaʀete (puʀkwa) ?
Z čeho mě chcete obvinit?
Je suis accusé de quoi ?
ʒə sɥizakyze də kwa ?
Nemám s tím nic společného.
Je n'y suis pour rien.
ʒə ni sɥi puʀ ʀjε̃
Nic si nepamatuji.
Je ne me souviens de rien.
ʒə nə mə suvjε̃ də ʀjε̃
Nic jsem neviděl.
Je n'ai rien vu.
ʒə ne ʀjε̃ vy
Toho člověka (vůbec) neznám.
Je ne connais pas (du tout) cette personne.
ʒə nə kɔnε pɑ (dy tu) sεt pεʀsɔn
Byla to nehoda.
C'était un accident.
setε œ̃naksidɑ̃
Chtěl jsem jenom pomoci.
Je ne voulais qu'aider.
ʒə nə vulε kede
Nic nezákonného jsem neudělal.
Je n'ai rien fait d'illégal.
ʒə ne ʀjε̃ fε di(l)legal
Jaké proti mně máte důkazy?
Quelles preuves avez-vous contre moi ?
kεl pʀœv avevu kɔ̃tʀ mwa ?
Někdo mi to musel (pod)strčit do tašky/kapsy.
Quelqu'un a dû me le mettre/refiler dans le sac/la poche.
kεlkœ̃ a dy mə lə mεtʀ/ʀ(ə)file dɑ̃ lə sak/la pɔʃ
Nevěděl jsem, že je to nezákonné.
Je ne savais pas que c'était illégal.
ʒə nə savε pɑ kə setεtillegal
Nic jsem nepil.
Je n'ai rien bu.
ʒə ne ʀjε̃ by
Neberu (žádné) drogy.
Je ne prends pas de drogues.
ʒə nə pʀɑ̃ pɑ də dʀɔg
Měl jsem jenom jedno pivo.
Je n'ai bu qu'une (seule) bière.
ʒə ne by kyn (sœl) bjεʀ
Jak dlouho mne tady budete držet?
Vous allez me retenir ici combien de temps ?
vuzale mə ʀ(ə)təniʀ isi kɔ̃bjε̃ də tɑ̃ ?
Mám právo na jeden telefonát/hovor.
J'ai droit à un appel (téléphonique).
ʒe dʀwa a œ̃napεl (telefɔnik)
Na to(hle) nemáte právo!
Vous n'en avez pas le droit., Vous n'avez pas le droit de faire ça.
vu nɑ̃nave pɑ lə dʀwaˌ vu nave pɑ lə dʀwa də fεʀ sa
Nemohli byste mne propustit na kauci?
Vous ne pourriez pas me libérer sous caution ?
vu nə puʀje pɑ mə libeʀe su kosjɔ̃ ?
Kolik by dělala kauce?
Quel serait le montant de la caution ?
kεl s(ə)ʀε lə mɔ̃tɑ̃ də la kosjɔ̃ ?
Mohu mluvit s vaším nadřízeným?
Je peux parler à votre supérieur ?
ʒə pø paʀle a vɔtʀ sypeʀjœʀ ?
Budu si stěžovat!
Je vais porter plainte !
ʒə vε pɔʀte plε̃t !
Mohu už jít?
Je peux m'en aller maintenant ?
ʒə pø mɑ̃nale mε̃t(ə)nɑ̃ ?