Cestujeme městskou dopravou

Cestujeme městskou dopravou

Transports en commun
Kde je nejbližší zastávka autobusu/tramvaje?
Où est l'arrêt de bus/tram le plus proche ?
u ε laʀε də bys/tʀam lə ply pʀɔʃ ?
Je tady někde stanice metra?
Est-ce qu'il y a une station de métro par ici ?
εs kil i a yn stasjɔ̃ də metʀo paʀ isi ?
Který autobus jede do...?
Quel bus va à... ?
kεl bys va a... ?
Jede tento autobus do...?
C'est bien le bus pour... ?
se bjε̃ lə bys puʀ... ?
Staví ten autobus v...?
Est-ce que ce bus s'arrête à... ?
εs kə sə bys saʀεt a... ?
Kde si mohu koupit jízdenky?
Où est-ce que je peux acheter des tickets ?
u εs kə ʒə pø aʃ(ə)te de tikε ?
Mohu koupit lístek u řidiče/na palubě?
Je peux acheter le ticket auprès du conducteur/à bord ?
ʒə pø aʃ(ə)te lə tikε opʀε dy kɔ̃dyktœʀ/a bɔʀ ?
Kolik stojí lístek pro dospělého?
Quel est le tarif pour un adulte ?
kεl ε lə taʀif puʀ œ̃nadylt ?
Kde mám jízdenku označit?
Où est-ce que je peux valider/composter mon ticket ?
u εs kə ʒə pø valide/kɔ̃pɔste mɔ̃ tikε ?
Je ta jízdenka přestupní?
Je peux changer avec ce ticket ?
ʒə pø ʃɑ̃ʒe avεk sə tikε ?
Musím přestupovat?
Il me faut changer ?
il mə fo ʃɑ̃ʒe ?
Kdy mám vystoupit?
Je descends où ?
ʒə desɑ̃ u ?
Čím mám jet (potom) dál?
Qu'est-ce que je prends après ?
kεs kə ʒə pʀɑ̃ apʀε ?
Kolik je to odsud zastávek?
C'est à combien d'arrêts/de stations d'ici ?
seta kɔ̃bjε̃ daʀε/də stasjɔ̃ disi ?
Jak se jmenuje ta zastávka?
Quel est le nom de cet arrêt/cette station ?
kεl ε lə nɔ̃ də sεt aʀε/sεt stasjɔ̃ ?
Řeknete mi, kdy vystoupit?
Pouvez-vous me dire où je dois descendre ?
puvevu mə diʀ u ʒə dwa desɑ̃dʀ ?
Je tu někde automat na jízdenky?
Est-ce qu'il y a un distributeur de tickets par ici ?
εs kil i a œ̃ distʀibytœʀ də tikε paʀ isi ?
Kterým autobusem se tam dostanu?
Quel bus il me faut prendre ?
kεl bys il mə fo pʀɑ̃dʀ ?
Jak se jmenuje příští zastávka?
Quel est le prochain arrêt ?, Quelle est la prochaine station ?
kεl ε lə pʀɔʃε̃ aʀε ?ˌ kεl ε la pʀɔʃεn stasjɔ̃ ?
S dovolením, chtěl(a) bych vystoupit.
Excusez-moi, je descends.
εkskyzemwaˌ ʒə desɑ̃
Přejel jsem.
J'ai raté l'arrêt.
ʒe ʀate laʀε
tramvaj
tram(way)
tʀam(wε)
autobus
bus
bys
trolejbus
trolley(bus)
tʀɔlε(bys)
metro
métro
metʀo
zastávka
arrêt, station
aʀεˌ stasjɔ̃
stanice
station
stasjɔ̃
zastávka na znamení
arrêt facultatif
aʀε fakyltatif
řidič
chauffeur, conducteur
ʃofœʀˌ kɔ̃dyktœʀ
jízdenka
ticket, billet
tikεˌ bijε
zlevněná jízdenka
ticket tarif réduit
tikε taʀif ʀedɥi
celodenní jízdenka
ticket journée
tikε ʒuʀne
skupinová jízdenka
ticket groupes
tikε gʀup
označovač jízdenek
composteur
kɔ̃pɔstœʀ
označit (si) jízdenku
valider/composter un ticket
valide/kɔ̃pɔste œ̃ tikε
automat na jízdenky
distributeur de tickets
distʀibytœʀ də tikε
odbavovací turniket
tourniquet
tuʀnikε
revizor
contrôleur
kɔ̃tʀolœʀ