Letní sporty

Letní sporty

Sports d'été
Rádi bychom si zahráli fotbal/volejbal.
On aimerait jouer au foot/volley-ball.
ɔ̃nεm(ə)ʀε ʒwe o fut/vɔlεbɔl
Je tu někde hřiště?
Il y a un terrain de sport par ici ?
il̃j̃a œ̃ teʀε̃ də spɔʀ paʀ isi ?
Je možné si tu někde zahrát tenis?
On peut faire du tennis par ici ?
ɔ̃ pø fεʀ dy tenis paʀ isi ?
Chci si na jednu hodinu pronajmout kurt.
Je voudrais louer le court pour une heure.
ʒə vudʀε lwe lə kuʀ puʀ yn œʀ
Ten kurt má antukový, nebo betonový povrch?
Le court est en terre ou en béton ?
lə kuʀ ε ɑ̃ tεʀ u ɑ̃ betɔ̃ ?
Kdy bude kurt volný?
Quand est-ce que le court sera libre ?
kɑ̃ εs kə lə kuʀ s(ə)ʀa libʀ ?
Kolik to stojí na hodinu?
Combien on paye pour une heure ?
kɔ̃bjε̃ ɔ̃ pεj puʀ yn œʀ ?
Na jak dlouho?
Pour combien de temps ?
puʀ kɔ̃bjε̃ də tɑ̃ ?
Můžu si půjčit tuhle lajnovačku?
Je peux emprunter une brouette ?
ʒə pø ɑ̃pʀœ̃te yn bʀuεt ?
Mohl bych si s vámi zahrát?
Je pourrais jouer avec vous ?
ʒə puʀε ʒwe avεk vu ?
Zahrajeme si čtyřhru?
On se fait un double ?
ɔ̃ sə fε œ̃ dubl ?
Budu podávat., Mám podání.
Je vais servir.
ʒə vε sεʀviʀ
Máš druhé podání.
Tu joues ton deuxième service.
ty ʒu tɔ̃ døzjεm sεʀvis
Tak to byla další dvojchyba.
Voilà, une autre double faute.
vwalaˌ yn otʀ dubl fot
Měl bys zapracovat na forhendu.
Tu devrais travailler ton coup droit.
ty dəvʀε tʀavaje tɔ̃ ku dʀwa
Můžu si tu nechat vyplést raketu?
Je peux faire recorder ma raquette ici ?
ʒə pø fεʀ ʀ(ə)kɔʀde ma ʀakεt isi ?
fotbal
foot(ball)
fut(bɔl)
volejbal
volley(-ball)
vɔlε(bɔl)
basketbal
basket
baskεt
vybíjená
balle au prisonnier
bal o pʀizɔnje
nohejbal
foot-tennis
futtenis
tenis
tennis
tenis
stolní tenis, ping-pong
tennis de table, ping-pong
tenis də tablˌ piŋpɔ̃g
minigolf
minigolf, golf miniature
minigɔlfˌ gɔlf minjatyʀ
hřiště
terrain de sport
teʀε̃ də spɔʀ
brána
cage, but
kaʒˌ by(t)
míč(ek)
balle
bal
síť
filet
filε
tenisová raketa
raquette de tennis
ʀakεt də tenis
pingpongová pálka
raquette de ping-pong
ʀakεt də piŋpɔ̃g