Ve fitku

Ve fitku

Au club de gym
Chtěl bych zajít do posilovny.
J'aimerais aller au club de gym.
ʒεmʀε ale o klœb də ʒim
Kde si tady můžeme zacvičit?
Où est-ce qu'on peut faire de la musculation ici ?
u εs kɔ̃ pø fεʀ də la myskylasjɔ̃ isi ?
Máte tu nějaké posilovací stroje?
Vous avez des appareils de musculation ?
vuzave dezapaʀεj də myskylasjɔ̃ ?
Posilujete pravidelně?
Vous faites de la musculation régulièrement ?
vu fεt də la myskylasjɔ̃ ʀegyljεʀmɑ̃ ?
Cvičím tak třikrát týdně.
Je fais des exercices trois fois par semaine.
ʒə fε dezεgzεʀsis tʀwɑ fwa paʀ s(ə)mεn
Snažím se nabrat svalovou hmotu.
J'essaye de gagner en masse musculaire.
ʒesεj də gaɲe ɑ̃ mas myskylεʀ
Jako rozcvičku bychom si měli dát nějaký strečink.
Comme exercice d'assouplissement on devrait se faire du stretching.
kɔm εgzεʀsis dasuplismɑ̃ ɔ̃ dəvʀε sə fεʀ dy stʀεtʃiŋ
Můžete mi ukázat nějaké cviky na nohy?
Vous pouvez me montrer des exercices pour les jambes ?
vu puve mə mɔ̃tʀe dezεgzεʀsis puʀ le ʒɑ̃b ?
Chtěl bych posílit ramena.
Je voudrais fortifier les épaules.
ʒə vudʀε fɔʀtifje lezepol
Jaké jsou nejlepší cviky na břicho?
Quels sont les meilleurs exercices pour les abdominaux ?
kεl sɔ̃ le mεjœʀ εgzεʀsis puʀ lezabdɔmino ?
Můžu si zaběhat na páse?
Je peux faire de ce tapis (de course) ?
ʒə pø fεʀ də sə tapi (də kuʀs) ?
Mohl bych si půjčit váš pás?
Je pourrais emprunter votre ceinture (de levage) ?
ʒə puʀε ɑ̃pʀœ̃te vɔtʀ sε̃tyʀ (də ləvaʒ) ?
Můžu si na chvíli vzít tu lavici/jednoručku?
Je peux prendre ce banc/cet haltère pour un moment ?
ʒə pø pʀɑ̃dʀ sə bɑ̃/sεt altεʀ puʀ œ̃ mɔmɑ̃ ?
Kolik ta činka váží?
Cet haltère pèse combien ?
sεt altεʀ pεz kɔ̃bjε̃ ?
Kolik opakování/sérií mám dělat?
Combien de séries je dois faire ?
kɔ̃bjε̃ də seʀi ʒə dwa fεʀ ?
Obvykle dělám 3 série po 10 opakováních.
D'habitude je fais 3 séries de 10 répétitions.
dabityd ʒə fε tʀwɑ seʀi də diʀepetisjɔ̃
Zkusím něco lehčího/těžšího.
J'essaie quelque chose de plus léger/lourd.
ʒesε kεlk(ə) ʃoz də ply leʒe/luʀ
Kolik lehsedů/zkracovaček bych měl dělat?
Je devrais faire combien d'abdominaux/d'accroupissement ?
ʒə dəvʀε fεʀ kɔ̃bjε̃ dabdɔmino/dakʀupismɑ̃ ?
Kolik uděláš shybů (na hrazdě)?
Tu peux faire combien de tractions ?
ty pø fεʀ kɔ̃bjε̃ də tʀaksjɔ̃ ?
Uděláš 30 kliků?
Tu peux faire 30 pompes ?
ty pø fεʀ tʀɑ̃t pɔ̃p ?
Můžeš mě jistit (při benčpresu)?
Tu peux m'assurer ?
ty pø masyʀe ?
Na které svaly je tenhle cvik?
Cet exercice fait travailler quels muscles ?
sεt εgzεʀsis fε tʀavaje kεl myskl ?
Kdy se mám nadechovat?
Il faut inspirer quand ?
il fo ε̃spiʀe kɑ̃ ?
Už nemůžu.
Je n'en peux plus.
ʒə nɑ̃ pø ply
Všechno mě bolí.
J'ai mal partout.
ʒe mal paʀtu
Můžu si tu koupit nějaký iontový nápoj?
Je peux acheter une boisson isotonique/sportive ici ?
ʒə pø aʃ(ə)te yn bwasɔ̃ izɔtɔnik/spɔʀtiv isi ?
Kde jsou tady sprchy?
C'est où la douche ?
se u la duʃ ?