Poděkování a spokojenost

Poděkování a spokojenost

Dankesworte und Zufriedenheit
Díky!
Danke!
ˈdaŋkə!
Děkuji mnohokrát.
Vielen Dank., Danke schön.
ˈfiːlən daŋkˌ ˈdaŋkə ʃøːn
Děkuji za všechno.
Danke für alles.
ˈdaŋkə fyːɐ ˈaləs
Oceňuji to., Cením si toho.
Ich schätze es sehr.
ɪç ˈʃεtsə εs zeːɐ
Není zač.
Nichts zu danken., Keine Ursache.
nɪçts tsuː ˈdaŋknˌ ˈkainə ˈuːɐzaxə
Prosím. (na poděkování)
Bitte.
ˈbɪtə
Rádo se stalo.
Gern geschehen.
ˈgεrn gəˈʃeːən
To je od vás milé.
Das ist lieb von Ihnen.
das ɪst liːp fɔn ˈiːnən
To jste nemusel(i)... (vděk)
Das war nicht nötig.
das vaːɐ nɪçt ˈnøːtɪç
Předem děkuji.
Danke im Voraus.
ˈdaŋkə ɪm foˈraus
Líbí se nám tady.
Wir sind hier zufrieden.
viːɐ zɪnt hiːɐ tsuˈfriːdn
Velmi se mi tady líbilo.
Es hat mir hier sehr gefallen.
εs hat miːɐ hiːɐ zeːɐ gəˈfalən
Doporučíme vás našim známým.
Wir empfehlen Sie weiter.
viːɐ εmˈpfeːlən ziː ˈvaitɐ
Nejsme příliš spokojeni se (službami)...
Wir sind mit (dem Service)... nicht ganz zufrieden.
viːɐ zɪnt mɪt (deːm ˈsœːɐvɪs)... nɪçt gants tsuˈfriːdn
Náš pokoj se nám nelíbí.
Unser Zimmer gefällt uns nicht.
ˈʊnzɐ ˈtsɪmɐ gəˈfεlt ʊns nɪçt
Požadujeme slevu.
Wir fordern Nachlass.
viːɐ ˈfɔrdɐn ˈnaːxlas
Chci zpátky peníze.
Ich möchte mein Geld zurück.
ɪç ˈmœçtə main gεlt tsuˈrʏk
Budeme si muset stěžovat vedoucímu na...
Wir werden uns beim Chef wegen... beschweren.
viːɐ ˈveːɐdn ʊns baim ʃεf ˈveːgn... bəˈʃveːrən
Musím si stěžovat.
Ich muss mich beschweren.
ɪç mʊs mɪç bəˈʃveːrən
Pokud to nenapravíte, půjdeme jinam.
Wenn Sie es nicht in Ordnung bringen, gehen wir woandershin.
vεn ziː εs nɪçt ɪn ˈɔrdnʊŋ ˈbrɪŋənˌ ˈgeːən viːɐ voˈ|andɐsˈhɪn