Rodinný stav

Rodinný stav

Familienstand
Jste vdaná/ženatý?
Sind Sie verheiratet?
zɪnt ziː fεɐˈhairaːtət?
Jak dlouho už jste vdaná/ženatý?
Wie lange sind Sie verheiratet?
viː ˈlaŋə zɪnt ziː fεɐˈhairaːtət?
Jsem svobodný/rozvedený.
Ich bin ledig/geschieden.
ɪç bɪn ˈleːdɪç/gəˈʃiːdn
Máte přítelkyni/přítele?
Haben Sie eine Freundin/einen Freund?
ˈhaːbn ziː ˈainə ˈfrɔyndɪn/ˈainən frɔynt?
Mám. Chodíme spolu už pět let.
Ja. Wir sind seit fünf Jahren zusammen.
jaː viːɐ zɪnt zait fʏnf ˈjaːrən tsuˈzamən
Už jsi ji požádal o ruku?
Hast du ihr schon einen Heiratsantrag gemacht?
hast duː iːɐ ʃoːn ˈainən ˈhairaːts|antraːk gəˈmaxt?
V létě jsme se zasnoubili.
Wir haben uns im Sommer verlobt.
viːɐ ˈhaːbn ʊns ɪm ˈzɔmɐ fεɐˈloːpt
Vzali jsme se letos na jaře.
Wir haben in diesem Frühling geheiratet.
viːɐ ˈhaːbn ɪn ˈdiːzəm ˈfryːlɪŋ gəˈhairatət
Kde jste se seznámili?
Wo habt ihr euch kennengelernt?
voː haːpt iːɐ ɔyç ˈkεnəngəlεrnt?
Jak dlouho už jsou spolu?
Wie lange sind sie schon zusammen?
viː ˈlaŋə zɪnt ziː ʃoːn tsuˈzamən?
Jsou spolu už docela dlouho.
Sie sind schon ziemlich lange zusammen.
ziː zɪnt ʃoːn ˈtsiːmlɪç ˈlaŋə tsuˈzamən
Chtějí se vzít.
Sie wollen heiraten.
ziː ˈvɔlən ˈhairaːtn
Žijí spolu na hromádce.
Sie leben (ohne Trauschein) zusammen.
ziː ˈleːbn (ˈoːnə ˈtrauʃain) tsuˈzamən
Byl jí nevěrný.
Er war ihr untreu.
eːɐ vaːɐ iːɐ ˈʊntrɔy
Podváděla ho, kde se dalo.
Sie ist andauernd fremdgegangen.
ziː ɪst ˈandauɐnt ˈfrεmtgəgaŋən
Rozešla se s ním po dvou letech.
Sie hat mit ihm nach zwei Jahren Schluss gemacht.
ziː hat mɪt iːm naːx tsvai ˈjaːrən ʃlʊs gəˈmaxt
Asi se budou rozvádět.
Sie werden sich wahrscheinlich scheiden lassen.
ziː ˈveːɐdn zɪç vaːɐˈʃainlɪç ˈʃaidn ˈlasn
Už podal žádost o rozvod.
Er hat schon den Scheidungsantrag gestellt.
eːɐ hat ʃoːn deːn ˈʃaidʊŋs|antraːk gəˈʃtεlt
Rozvedli se po deseti letech manželství.
Sie ließen sich nach zehn Jahren Ehe scheiden.
ziː ˈliːsn zɪç naːx tseːn ˈjaːrən ˈeːə ˈʃaidn
Po měsíci se k němu vrátila.
Nach einem Monat ist sie zu ihm zurückgekehrt.
naːx ˈainəm ˈmoːnat ɪst ziː tsuː iːm tsuˈrʏkgəkeːɐt
Je podruhé vdaná/rozvedená.
Sie ist zum zweiten Mal verheiratet/geschieden.
ziː ɪst tsʊm ˈtsvaitn maːl fεɐˈhairaːtət/gəˈʃiːdn
Znovu se vdala/oženil.
Sie/Er hat wieder geheiratet.
ziː/eːɐ hat ˈviːdɐ gəˈhairatət
svobodný
ledig
ˈleːdɪç
svobodná
ledig
ˈleːdɪç
zasnoubený
verlobt
fεɐˈloːpt
ženatý
verheiratet
fεɐˈhairaːtət
vdaná
verheiratet
fεɐˈhairaːtət
rozvedený, rozvedená
geschieden
gəˈʃiːdn
bezdětný
kinderlos
ˈkɪndɐloːs
svobodná matka
alleinerziehende Mutter
aˈlain|εɐtsiːəndə ˈmʊtɐ
ovdovělý
verwitwet
fεɐˈvɪtvət
vdovec
r Witwer
ˈvɪtvɐ
vdova
e Witwe
ˈvɪtvə
sirotek
s Waisenkind, e Waise
ˈvaiznkɪntˌ ˈvaizə