Počasí

Počasí

Wetter
Jaké bude počasí?
Wie wird das Wetter?
viː vɪrt das ˈvεtɐ?
Jaké hlásili na dnes počasí?
Wie ist die Vorhersage für heute?
viː ɪst diː foːɐˈheːɐzaːgə fyːɐ ˈhɔytə?
Hlásili, že bude zataženo.
Es sollte bewölkt sein.
εs ˈzɔltə bəˈvœlkt zain
Je pěkně.
Das Wetter ist schön.
das ˈvεtɐ ɪst ʃøːn
Svítí sluníčko.
Die Sonne scheint.
diː ˈzɔnə ʃaint
Je jasno.
Es ist heiter.
εs ɪst ˈhaitɐ
Je zataženo/mlha.
Es ist bedeckt/neblig.
εs ɪst bəˈdεkt/ˈneːblɪç
Je škaredě.
Es ist unfreundlich.
εs ɪst ˈʊnfrɔyntlɪç
Vypadá to na déšť.
Es sieht nach Regen aus.
εs ziːt naːx ˈreːgn aus
Budou silné bouřky.
Es sind starke Gewitter zu erwarten.
εs zɪnt ˈʃtarkə gəˈvɪtɐ tsuː εɐˈvartn
Má přijít sněhová bouře.
Es soll ein Schneesturm kommen.
εs zɔl ain ˈʃneːʃtʊrm ˈkɔmən
Prší/Sněží/Mrholí.
Es regnet/schneit/nieselt.
εs ˈreːgnət/ʃnait/ˈniːzlt
Poprchává.
Es tröpfelt.
εs ˈtrœpflt
Lije.
Es gießt.
εs giːst
Začíná pršet.
Es fängt an zu regnen.
εs fεŋt an tsuː ˈreːgnən
Jak dlouho má pršet?
Wie lange soll es regnen?
viː ˈlaŋə zɔl εs ˈreːgnən?
Přestalo pršet.
Es hat aufgehört zu regnen.
εs hat ˈaufgəhøːɐt tsuː ˈreːgnən
Napadla spousta sněhu.
Es ist viel Schnee gefallen.
εs ɪst fiːl ʃneː gəˈfalən
Je sněhová kalamita.
Die Straßen sind mit Schnee blockiert.
diː ˈʃtraːsn zɪnt mɪt ʃneː blɔˈkiːɐt
Fouká silný vítr.
Es weht ein starker Wind.
εs veːt ain ˈʃtarkɐ vɪnt
Kolik je stupňů (v 1000 metrech)?
Wie viel Grad sind es (in 1000 Meter Höhe)?
viː fiːl graːt zɪnt εs (ɪn ˈtauznt ˈmeːtɐ ˈhøːə)?
Je deset pod/nad nulou.
Es sind zehn Grad unter/über Null.
εs zɪnt tseːn graːt ˈʊntɐ/ˈyːbɐ nʊl
Je hrozné horko.
Es ist schrecklich heiß.
εs ɪst ˈʃrεklɪç hais
Venku je zima.
Draußen ist es kalt.
ˈdrausn ɪst εs kalt
Mrzne.
Es friert.
εs friːɐt
Bývá tu v noci mráz?
Friert es hier nachts?
friːɐt εs hiːɐ naxts?
Blýská se.
Es blitzt.
εs ˈblɪtst
Ochladilo se.
Es hat sich abgekühlt.
εs hat zɪç ˈapgəkyːlt
Ochlazuje se.
Es wird kälter.
εs vɪrt ˈkεltɐ
Otepluje se.
Es wird wärmer.
εs vɪrt ˈvεrmɐ
Počkáme, až přestane pršet.
Wir warten, bis der Regen aufhört.
viːɐ ˈvartnˌ bɪs deːɐ ˈreːgn ˈaufhøːɐt
Doufám, že nezmokneme.
Hoffentlich werden wir nicht nass.
ˈhɔfntlɪç ˈveːɐdn viːɐ nɪçt nas
Pokud nebude pršet...
Falls es nicht regnet...
fals εs nɪçt ˈreːgnət
Pokud vydrží počasí...
Wenn sich das Wetter hält...
vεn zɪç das ˈvεtɐ hεːlt
Půjdeme za každého počasí.
Wir gehen bei jedem Wetter.
viːɐ ˈgeːən bai ˈjeːdəm ˈvεtɐ
Moře je příliš rozbouřené.
Das Meer ist zu unruhig.
das meːɐ ɪst tsuː ˈʊnruːɪç
jasno
heiter
ˈhaitɐ
polojasno
teilweise bedeckt
ˈtailvaizə bəˈdεkt
oblačno
wolkig
ˈvɔlkɪç
zataženo
bewölkt
bəˈvœlkt
mlha
r Nebel
ˈneːbl
opar (mlžný)
r Dunst
dʊnst
(slabé) přeháňky
(kurze) Schauer
(ˈkʊrtsə) ˈʃauɐ
(silný) déšť
(starker) Regen
(ˈʃtarkɐ) ˈreːgn
(silné) sněžení
(heftige) Schneefälle
(ˈhεftɪgə) ˈʃneːfεlə
krupobití
r Hagel
ˈhaːgl
déšť se sněhem
r Schneeregen
ˈʃneːreːgn
náledí
s Glatteis
ˈglat|ais
vítr
r Wind
vɪnt
větrno
windig
ˈvɪndɪç
bezvětří
e Windstille
ˈvɪntʃtɪlə
vánek
e Brise
ˈbriːzə
orkán
r Orkan
ɔrˈkaːn
severozápadní vítr
r Nordwestwind
nɔrtˈvεstvɪnt