Koupaliště, bazén, pláž

Koupaliště, bazén, pláž

Schwimmbad, Strand
Je tady někde bazén nebo koupaliště?
Gibt es hier ein Schwimmbad oder Freibad?
gipt εs hiːɐ ain ˈʃvɪmbaːt ˈoːdɐ ˈfraibaːt?
Je tu v okolí nějaký akvapark?
Gibt es in der Nähe einen Aquapark?
gipt εs ɪn deːɐ ˈnεːə ˈainən ˈakvapark?
Kolik je vstupné?
Was kostet der Eintritt?
vas ˈkɔstət deːɐ ˈaintrɪt?
Kde jsou tu toalety/sprchy?
Wo sind hier Toiletten/Duschen bitte?
voː zɪnt hiːɐ toaˈlεtn/ˈduːʃn ˈbɪtə?
Je možné si půjčit nafukovací matraci?
Kann man hier eine Luftmatratze leihen?
kan man hiːɐ ˈainə ˈlʊftmatratsə ˈlaiən?
Jak hluboký je tenhle bazén?
Wie tief ist dieses Schwimmbecken?
viː tiːf ɪst ˈdiːzəs ˈʃvɪmbεkn?
Může se tu skákat do vody?
Darf man hier ins Wasser springen?
darf man hiːɐ ɪns ˈvasɐ ˈʃprɪŋən?
Před vstupem do bazénu se osprchujte, prosím.
Duschen Sie sich vor dem Betreten des Schwimmbeckens, bitte.
ˈduːʃn ziː zɪç foːɐ deːm bəˈtreːtn dεs ˈʃvɪmbεknsˌ ˈbɪtə
Máte tu bazén s protiproudem?
Gibt es hier einen Pool mit Gegenstromanlage?
gipt εs hiːɐ ˈainən puːl mɪt ˈgeːgnʃtroːmanlaːgə?
Chceš se svézt na toboganu?
Willst du rutschen gehen?
vɪlst duː ˈrʊtʃn ˈgeːən?
Mohu s ročním dítětem do brouzdaliště?
Darf ein einjähriges Kind ins Planschbecken?
darf ain ˈainjεːrɪgəs kɪnt ɪns ˈplanʃbεkn?
Co takhle zajít si na pláž?
Hast du Lust, an den Strand zu gehen?
hast duː lʊstˌ an deːn ʃtrant tsuː ˈgeːən?
Má tento hotel svou vlastní pláž?
Hat dieses Hotel einen eigenen Strand?
hat ˈdiːzəs hoˈtεl ˈainən ˈaigənən ʃtrant?
Jak se dostaneme na veřejnou pláž?
Wie kommen wir an den öffentlichen Strand?
viː ˈkɔmən viːɐ an deːn ˈœfntlɪçn ʃtrant?
Dávám přednost písečným plážím před oblázkovými.
Ich mag lieber Sandstrand als Kieselstrand.
ɪç maːk ˈliːbɐ ˈzantʃtrant als ˈkiːzlʃtrant
Hledáme pláž s pozvolným vstupem do vody.
Wir suchen einen Strand mit flachem Einstieg ins Wasser.
viːɐ ˈzuːxn ˈainən ʃtrant mɪt ˈflaxm ˈainʃtiːk ɪns ˈvasɐ
Dá se tu pronajmout člun?
Kann man hier ein Boot mieten?
kan man hiːɐ ain boːt ˈmiːtn?
Rád bych si pronajal lehátko na celý týden.
Ich möchte einen Liegestuhl für die ganze Woche mieten.
ɪç ˈmœçtə ˈainən ˈliːgəʃtuːl fyːɐ diː ˈgantsə ˈvɔxə ˈmiːtn
Půjčujete i slunečníky?
Verleihen Sie auch Sonnenschirme?
fεɐˈlaiən ziː aux ˈzɔnənʃɪrmə?
Kolik stojí půjčení vodního skútru?
Wie viel zahlt man für einen Jet-Ski?
viː fiːl tsaːlt man fyːɐ ˈainən ˈdʒεtski?
Rádi bychom vyzkoušeli parasailing.
Wir möchten Parasailing probieren.
viːɐ ˈmœçtn ˈpærəseɪlɪŋ proˈbiːrən
Pojďme si zaplavat/se vykoupat.
Gehen wir schwimmen/baden!
ˈgeːən viːɐ ˈʃvimən/ˈbaːdn!
Moře je příliš rozbouřené.
Das Meer ist zu unruhig.
das meːɐ ɪst tsuː ˈʊnruːɪç
Neplav příliš daleko od břehu.
Schwimm nicht zu weit vom Ufer weg.
ˈʃvɪm nɪçt tsuː vait fɔm ˈuːfɐ vεk
Dávejte pozor na zpětné proudy.
Passen Sie auf den Gegenstrom auf.
ˈpasn ziː auf deːn ˈgeːgnʃtroːm auf
Při brouzdání raději noste sandály.
Zum Planschen ziehen Sie lieber Sandalen an.
tsʊm ˈplanʃn ˈtsiːən ziː ˈliːbɐ zanˈdaːlən an
Asi jsem stoupl na mořského ježka.
Ich bin jetzt wohl in einen Seeigel getreten.
ɪç bɪn jεtst voːl ɪn ˈainən ˈzeː|iːgl gəˈtreːtn
Chci se opalovat.
Ich möchte mich sonnen.
ɪç ˈmœçtə mɪç ˈzɔnən
Mohu se tu opalovat nahoře bez?
Darf man hier oben ohne sonnen?
darf man hiːɐ ˈoːbn ˈoːnə ˈzɔnən?
Je tu někde nudistická pláž?
Gibt es hier einen FKK-Strand?
gipt εs hiːɐ ˈainən εfkaːˈkaːʃtrant?
Namazal ses krémem na opalování?
Hast du dich mit Sonnencreme eingekremt?
hast duː dɪç mɪt ˈzɔnənkreːm ˈaingəkremt?
Namazal bys mi záda (opalovacím krémem)?
Kannst du mir den Rücken (mit Sonnencreme) einkremen?
kanst duː miːɐ deːn ˈrʏkn (mɪt ˈzɔnənkreːm) ˈainkreːmən?
Pěkně ses opálila.
Du bist schön braun.
duː bɪst ʃøːn braun
Spálil jsem si ramena.
Ich habe mir die Schultern verbrannt.
ɪç ˈhaːbə miːɐ diː ˈʃʊltɐn fεɐˈbrant
Máš spálená záda.
Dein Rücken ist verbrannt.
dain ˈrʏkn ɪst fεɐˈbrant
Zahrabeš mě do písku?
Kannst du mich in Sand vergraben?
kanst duː mɪç ɪn zant fεɐˈgraːbn?
Můžeme si tu nasbírat nějaké mušle?
Darf man hier Muscheln sammeln?
darf man hiːɐ ˈmʊʃln ˈzamln?
Zákaz koupání
Baden verboten
ˈbaːdn fεɐˈboːtn
Zákaz skákání
Springen verboten
ˈʃprɪŋən fεɐˈboːtn
plavci
Schwimmer
ˈʃvɪmɐ
neplavci
Nichtschwimmer
ˈnɪçtʃvɪmɐ
koupaliště
s Freibad
ˈfraibaːt
(krytý) bazén
e Schwimmhalle
ˈʃvɪmhalə
akvapark
r Aquapark
ˈakvapark
brouzdaliště
s Planschbecken
ˈplanʃbεkn
převlékací kabinka
e Umkleidekabine
ˈʊmklaidəkabiːnə
sprchy
e Duschen
ˈduːʃn
pánské plavky
e Badehose
ˈbaːdəhoːzə
dámské plavky
r Badeanzug
ˈbaːdə|antsuːk
dvoudílné plavky
zweiteiliger Badeanzug
ˈtsvaitailɪgɐ ˈbaːdə|antsuːk
bikiny
r Bikini
biˈkiːni
osuška
s Badetuch
ˈbaːdətuːx
koupací čepice
e Bademütze
ˈbaːdəmʏtsə
plavací kolo
r Schwimmgürtel, r Schwimmring
ˈʃvɪmgʏrtlˌ ˈʃvɪmrɪŋ
člun
s Boot
boːt
šlapadlo
s Tretboot
ˈtreːtboːt
ploutve (k potápění)
e (Schwimm)Flossen
(ˈʃvɪm)ˈflɔsn
potápěčské brýle
e Taucherbrille
ˈtauxɐbrɪlə
nafukovací matrace
e Luftmatratze
ˈlʊftmatratsə
lehátko, plážové křeslo
r Liegestuhl
ˈliːgəʃtuːl
(plážový) slunečník
r Strandschirm
ˈʃtrantʃɪrm
vodní skútr
r Jet-Ski
ˈdʒεtski
vodní lyže
e Wasserski
ˈvasɐʃiː
občerstvení (stánek)
r Imbiss
ˈɪmbɪs