Ve fitku

Ve fitku

Im Fitnesscenter
Chtěl bych zajít do posilovny.
Ich möchte ins Fitnesscenter gehen.
ɪç ˈmœçtə ɪns ˈfɪtnεssεntɐ ˈgeːən
Kde si tady můžeme zacvičit?
Wo kann man hier trainieren?
voː kan man hiːɐ trεˈniːrən?
Máte tu nějaké posilovací stroje?
Haben Sie Fitnessgeräte hier?
ˈhaːbn ziː ˈfɪtnεsgərεːtə hiːɐ?
Posilujete pravidelně?
Trainieren Sie regelmäßig?
trεˈniːrən ziː ˈreːglmεːsɪç?
Cvičím tak třikrát týdně.
Ich trainiere etwa dreimal in der Woche.
ɪç trεˈniːrə ˈεtva ˈdraimaːl ɪn deːɐ ˈvɔxə
Snažím se nabrat svalovou hmotu.
Ich bemühe mich, Muskelmasse aufzubauen.
ɪç bəˈmyːə mɪçˌ ˈmʊsklmasə ˈauftsubauən
Jako rozcvičku bychom si měli dát nějaký strečink.
Wir können uns mit Stretching aufwärmen.
viːɐ ˈkœnən ʊns mɪt ˈstrεtʃɪŋ ˈaufvεrmən
Můžete mi ukázat nějaké cviky na nohy?
Können Sie mir einige Beinübungen zeigen?
ˈkœnən ziː miːɐ ˈainɪgə ˈbain|yːbʊŋən ˈtsaign?
Chtěl bych posílit ramena.
Ich möchte meine Schultern ein bisschen stärken.
ɪç ˈmœçtə ˈmainə ˈʃʊltɐn ain ˈbɪsçən ˈʃtεrkn
Jaké jsou nejlepší cviky na břicho?
Welche sind die besten Bauchübungen?
ˈvεlçə zɪnt diː ˈbεstn ˈbaux|yːbʊŋən?
Můžu si zaběhat na páse?
Kann ich das Laufband benutzen?
kan ɪç das ˈlaufbant bəˈnʊtsn?
Mohl bych si půjčit váš pás?
Könnte ich Ihren Gürtel leihen?
ˈkœntə ɪç ˈiːrən ˈgʏrtl ˈlaiən?
Můžu si na chvíli vzít tu lavici/jednoručku?
Darf ich kurz diese Bank/Hantel haben?
darf ɪç kʊrts ˈdiːzə baŋk/ˈhantl ˈhaːbn?
Kolik ta činka váží?
Wie viel wiegt die Hantel?
viː fiːl viːkt diː ˈhantl?
Kolik opakování/sérií mám dělat?
Wie viel Wiederholungen/Serien soll ich machen?
viː fiːl viːdɐˈhoːlʊŋən/ˈzeːriən zɔl ɪç ˈmaxn?
Obvykle dělám 3 série po 10 opakováních.
Gewöhnlich mache ich 3 Serien mit 10 Wiederholungen.
gəˈvøːnlɪç ˈmaxə ɪç drai ˈzeːriən mɪt tseːn viːdɐˈhoːlʊŋən
Zkusím něco lehčího/těžšího.
Ich versuche etwas Leichteres/Schwierigeres.
ɪç fεɐˈzuːxə ˈεtvas ˈlaiçtərəs/ˈʃviːrɪgərəs
Kolik lehsedů/zkracovaček bych měl dělat?
Wie viele Aufrichter/Bauchpressen sollte ich machen?
viː ˈfiːlə ˈaufrɪçtɐ/ˈbauxprεsn ˈzɔltə ɪç ˈmaxn?
Kolik uděláš shybů (na hrazdě)?
Wie viele Klimmzüge schaffst du?
viː ˈfiːlə ˈklɪmtsyːgə ʃafst duː?
Uděláš 30 kliků?
Schaffst du 30 Liegestütze?
ʃafst duː ˈdraisɪç ˈliːgəʃtʏtsə?
Můžeš mě jistit (při benčpresu)?
Kannst du mir beim Bankdrücken helfen?
kanst duː miːɐ baim ˈbaŋkdrʏkn ˈhεlfn?
Na které svaly je tenhle cvik?
Welche Muskel trainiert diese Übung?
ˈvεlçə ˈmʊskl trεˈniːɐt ˈdiːzə ˈyːbʊŋ?
Kdy se mám nadechovat?
Wann soll ich einatmen?
van zɔl ɪç ˈain|aːtmən?
Už nemůžu.
Ich kann nicht mehr.
ɪç kan nɪçt meːɐ
Všechno mě bolí.
Mir tut alles weh.
miːɐ tuːt ˈaləs veː
Můžu si tu koupit nějaký iontový nápoj?
Kann ich hier ein Fitnessgetränk kaufen?
kan ɪç hiːɐ ain ˈfɪtnεsgətrεŋk ˈkaufn?
Kde jsou tady sprchy?
Wo gibt es hier Duschen?
voː gipt εs hiːɐ ˈduːʃn?