Pozvali nás na návštěvu.
Sie haben uns eingeladen.
ziː ˈhaːbn ʊns ˈaingəlaːdn
Byl u nás na návštěvě se svou přítelkyní.
Er war bei uns mit seiner Freundin zu Besuch.
eːɐ vaːɐ bai ʊns mɪt ˈzainɐ ˈfrɔyndɪn tsuː bəˈzuːx
Vítejte., Srdečně vás (u nás) vítám.
Herzlich willkommen!
ˈhεrtslɪç vɪlˈkɔmən!
Prosím, pojďte dál.
Bitte, kommen Sie herein.
ˈbɪtəˌ ˈkɔmən ziː hεˈrain
Přinesl jsem takovou malou pozornost.
Ich habe eine Kleinigkeit mitgebracht.
ɪç ˈhaːbə ˈainə ˈklainɪçkait ˈmɪtgəbraxt
Dovolte, abych vám představil svou ženu.
Darf ich Ihnen meine Frau vorstellen?
darf ɪç ˈiːnən ˈmainə frau ˈfoːɐʃtεlən?
Těší mne (, že vás poznávám).
Es freut mich (Sie kennen zu lernen).
εs frɔyt mɪç (ziː ˈkεnən tsuː ˈlεrnən)
Dlouho jsme se neviděli.
Wir haben uns lange nicht gesehen.
viːɐ ˈhaːbn ʊns ˈlaŋə nɪçt gəˈzeːən
Jak se mají vaši?
Wie geht's deiner Familie?
viː geːts ˈdainɐ faˈmiːliə?
Posaďte se, prosím.
Setzt euch, bitte., Nehmt Platz, bitte.
zεtst ɔyçˌ ˈbɪtəˌ ˈneːmt platsˌ ˈbɪtə
Co vám mohu nabídnout?
Was kann ich euch anbieten?
vas kan ɪç ɔyç ˈanbiːtn?
Mohu vám nabídnout něco k pití?
Darf ich euch etwas zum Trinken anbieten?
darf ɪç ɔyç ˈεtvas tsʊm ˈtrɪŋkn ˈanbiːtn?
Dáš si kávu nebo čaj?
Willst du Kaffee oder Tee?
vɪlst duː ˈkafeː ˈoːdɐ teː?
Dal bych si kávu s mlékem.
Ich nehme Kaffee mit Milch.
ɪç ˈneːmə ˈkafeː mɪt mɪlç
Sladíte?
Nehmen Sie Zucker?
ˈneːmən ziː ˈtsʊkɐ?
Kolik kostek?
Wie viel Stück?
viː fiːl ʃtʏk?
Dáte si pivo, víno nebo něco ostřejšího?
Nehmen Sie Bier, Wein oder etwas Scharfes?
ˈneːmən ziː biːɐˌ vain ˈoːdɐ ˈεtvas ˈʃarfəs?
To neodmítnu.
Dazu sage ich nicht nein.
daˈtsuː ˈzaːgə ɪç nɪçt nain
Mohu vám ještě nalít?
Darf ich Ihnen noch einschenken?
darf ɪç ˈiːnən nɔx ˈainʃεŋkn?
Ne, děkuji.
Nein, danke.
nainˌ ˈdaŋkə
Poslužte si, prosím.
Bedienen Sie sich, bitte.
bəˈdiːnən ziː zɪçˌ ˈbɪtə
Nabídni si., Vezmi si.
Greif zu.
graif tsuː
Chutnalo vám?
Hat es Ihnen geschmeckt?
hat εs ˈiːnən gəˈʃmεkt?
Bylo to vynikající!
Es war sehr lecker!
εs vaːɐ zeːɐ ˈlεkɐ!
Kouříte?
Rauchen Sie?
ˈrauxn ziː?
Máš oheň/zapalovač/zápalky?
Hast du Feuer/Feuerzeug/Streichhölzer, bitte?
hast duː ˈfɔyɐ/ˈfɔyɐtsɔyk/ˈʃtraiçhœltsɐˌ ˈbɪtə?
Vadilo by vám, kdybych si zapálil?
Würde es euch stören, wenn ich rauche?
ˈvʏrdə εs ɔyç ˈʃtøːrənˌ vεn ɪç ˈrauxə?
Pojďme si zakouřit ven.
Gehen wir nach draußen rauchen.
ˈgeːən viːɐ naːx ˈdrausn ˈrauxn
Budeme už muset jít.
Wir sollten schon gehen.
viːɐ ˈzɔltn ʃoːn ˈgeːən
Díky za příjemný večer.
Vielen Dank für den angenehmen Abend.
ˈfiːlən daŋk fyːɐ deːn ˈangəneːmən ˈaːbnt
Doprovodím vás ke dveřím.
Ich begleite Sie zur Tür.
ɪç bəˈglaitə ziː tsuːɐ tyːɐ
Dojeďte dobře domů.
Kommen Sie gut nach Hause!
ˈkɔmən ziː guːt naːx ˈhauzə!
Příště musíte přijít vy k nám.
Nächstes Mal müssen Sie zu uns kommen.
ˈnεːçstəs maːl ˈmʏsn ziː tsuː ʊns ˈkɔmən
návštěva
r Besuch
bəˈzuːx
pozvání
e Einladung
ˈainlaːdʊŋ
setkání
s Treffen
ˈtrεfn
schůzka
e Verabredung, r Termin
fεɐˈapreːdʊŋˌ tεrˈmiːn
přijetí
e Aufnahme
ˈaufnaːmə
květiny
e Blumen
ˈbluːmən
káva
r Kaffee
ˈkafeː
černý/ovocný čaj
schwarzer Tee/Früchtetee
ˈʃvartsɐ teː/ˈfrʏçtəteː
minerálka
s Mineralwasser
mineˈraːlvasɐ
džus
r Saft
zaft
bílé/červené víno
r Weißwein/Rotwein
ˈvaisvain/ˈroːtvain
likér
r Likör
liˈkøːɐ
pálenka, tvrdý alkohol
r Schnaps
ʃnaps
cigareta
e Zigarette
tsigaˈrεtə