Pozdravy a oslovení

Pozdravy a oslovení

Begrüßung und Anrede
Dobré ráno.
Guten Morgen.
ˈguːtn ˈmɔrgn
Dobrý den.
Guten Tag., (ÖrD) Grüß Gott.
ˈguːtn taːkˌ gryːs gɔt
Ahoj.
Hallo.
haˈloː
Dobré odpoledne.
Guten Nachmittag.
ˈguːtn ˈnaːxmɪtaːk
Dobrý večer.
Guten Abend.
ˈguːtn ˈaːbnt
Dobrou noc.
Gute Nacht.
ˈguːtə naxt
Promiňte prosím...
Entschuldigen Sie bitte...
εntˈʃʊldɪgn ziː ˈbɪtə
S dovolením.
Entschuldigung.
εntˈʃʊldɪgʊŋ
Čekáte na mne?
Warten Sie auf mich?
ˈvartn ziː auf mɪç?
Rád vás vidím.
Schön Sie zu sehen.
ʃøːn ziː tsuː ˈzeːən
Dlouho jsem tě neviděl.
Ich habe dich lange nicht gesehen.
ɪç ˈhaːbə dɪç ˈlaŋə nɪçt gəˈzeːən
Jak se máte?
Wie geht's Ihnen?
viː geːts ˈiːnən?
Jak se vede?
Wie geht's?
viː geːts?
Jak se má vaše rodina?
Wie geht es Ihrer Familie?
viː geːt εs ˈiːrɐ faˈmiːliə?
Měl jste příjemnou cestu?
Haben Sie eine gute Fahrt gehabt?
ˈhaːbn ziː ˈainə ˈguːtə faːɐt gəˈhaːpt?
Bylo těžké najít cestu?
War es schwer (für dich) den Weg zu finden?
vaːɐ εs ʃveːɐ (fyːɐ dɪç) deːn veːk tsuː ˈfɪndn?
Našel jste to bez problémů?
Haben Sie es problemlos gefunden?
ˈhaːbn ziː εs proˈbleːmloːs gəˈfʊndn?
Cesta byla bez problémů.
Die Fahrt war gut.
diː faːɐt vaːɐ guːt
Už jste tady někdy byl?
Sind Sie schon mal hier gewesen?
zɪnt ziː ʃoːn maːl hiːɐ gəˈveːzn?
Děkuji za optání.
Danke fürs Fragen.
ˈdaŋkə fyːɐs ˈfraːgn
Mám se dobře. A vy?
Es geht mir gut. Und Ihnen?
εs geːt miːɐ guːt ʊnt ˈiːnən?
Jde to.
Es geht.
εs geːt
Nemohu si stěžovat.
Ich kann nicht klagen.
ɪç kan nɪçt ˈklaːgn
Vypadáte dobře.
Sie sehen gut aus.
ziː ˈzeːən guːt aus
Pane/Paní...
Herr/Frau...
hεr/frau
Dámy a pánové!
Meine Damen und Herren!
ˈmainə ˈdaːmən ʊnt ˈhεrən!