Na poště

Na poště

Auf der Post
Chtěl bych poslat doporučený dopis.
Ich möchte einen Einschreibebrief abschicken.
ɪç ˈmœçtə ˈainən ˈainʃraibəbriːf ˈapʃɪkn
Normálně, prosím.
Normal, bitte.
nɔrˈmaːlˌ ˈbɪtə
Obálku/známku, prosím.
Einen Umschlag/Eine Briefmarke, bitte.
ˈainən ˈʊmʃlaːk/ˈainə ˈbriːfmarkəˌ ˈbɪtə
Jakou známku potřebuji do...?
Welche Briefmarke braucht man nach...?
ˈvεlçə ˈbriːfmarkə brauxt man naːx?
Kolik stojí dopis do...?
Was kostet ein Brief nach...?
vas ˈkɔstət ain briːf naːx?
U které přepážky se podávají balíky?
Wo ist der Paketschalter?
voː ɪst deːɐ paˈkeːtʃaltɐ?
pošta
e Post
pɔst
dopis
r Brief
briːf
pohled
e Postkarte
ˈpɔstkartə
obálka
r (Brief)Umschlag
(briːf)ˈʊmʃlaːk
balík
s Paket
paˈkeːt
známka
e Briefmarke
ˈbriːfmarkə
adresa
e Adresse
aˈdrεsə
ulice
e Straße
ˈʃtraːsə
město
e Stadt
ʃtat
PSČ
e PLZ
peː|εlˈtsεt
doručení
e Zustellung
ˈtsuːʃtεlʊŋ
doporučeně
per Einschreiben
pεr ˈainʃraibn
letecky
mit Luftpost
mɪt ˈlʊftpɔst
expres
express
εksˈprεs