Hlavní jídla

Hlavní jídla

Hauptgerichte

Masité pokrmy

Fleischgerichte
maso
Fleisch
flaiʃ
červené/bílé maso
rotes/weißes Fleisch
ˈroːtəs/ˈvaisəs flaiʃ
vepřové maso
s Schweinefleisch
ˈʃvainəflaiʃ
hovězí maso
s Rindfleisch
ˈrɪntflaiʃ
telecí maso
s Kalbfleisch
ˈkalpflaiʃ
skopové maso
s Hammelfleisch, r Hammel
ˈhamlflaiʃˌ ˈhaml
jehněčí maso
s Lammfleisch
ˈlamflaiʃ
králík
s Kaninchen
kaˈniːnçən
pečené maso, pečeně
r Braten
ˈbraːtn
obalovaný/smažený řízek
s Wiener Schnitzel
ˈviːnɐ ˈʃnɪtsl
přírodní řízek
s Naturschnitzel
naˈtuːɐʃnɪtsl
biftek
s Beefsteak
ˈbiːfstεik
dobře propečený
gut durch
guːt dʊrç
středně propečený
medium
ˈmiːdɪəm
málo propečený
blutig
ˈbluːtɪç
hovězí pečeně
r Rinderbraten
ˈrɪndɐbraːtn
žebírko
s Rippchen
ˈrɪpçən
kotleta s kostí
s T-Bone-Steak
ˈtiːbɔunstεik
uzené maso
s Rauchfleisch
ˈrauxflaiʃ
drůbež, drůbeží maso
s Geflügel, s Geflügelfleisch
gəˈflyːglˌ gəˈflyːglflaiʃ
pečené kuře
s Brathähnchen
ˈbraːthεːnçən
krocan
r Truthahn
ˈtruːthaːn
husa
e Gans
gans
kachna
e Ente
ˈεntə
zvěřina
s Wildbret
ˈvɪltbrεt
srnčí
r Rehbraten
ˈreːbraːtn
bažant
r Fasan
faˈzaːn
kanec
s Wildschwein
ˈvɪltʃvain
studený nářez
kalter Aufschnitt
ˈkaltɐ ˈaufʃnit
kýta
e Keule
ˈkɔylə
šunka
r Schinken
ˈʃɪŋkn
salám
e Wurst
vʊrst
trvanlivý/tvrdý salám
e Dauerwurst, e Salami
ˈdauɐvʊrstˌ zaˈlaːmi
měkký salám
e Fleischwurst
ˈflaiʃvʊrst
klobása
e Bratwurst, s Würstchen
ˈbraːtvʊrstˌ ˈvʏrstçən
grilovaná klobása
e Rostbratwurst
ˈrɔstbraːtvʊrst
vařená klobása
e Bockwurst
ˈbɔkvʊrst
kari klobása
e Currywurst
ˈkarivʊrst
bílá klobása
e Weißwurst
ˈvaisvʊrst
párek
s Würstchen
ˈvʏrstçən
huspenina
e Sülze
ˈzʏltsə
jelito
e Blutwurst
ˈbluːtvʊrst
sekaná
s Hackfleisch
ˈhakflaiʃ
karbanátky
e Frikadellen
frɪkaˈdələn
hamburger
r Hamburger
ˈhæmbœːɐgɐ
játra
e Leber
ˈleːbɐ
guláš
s Gulasch
ˈgʊlaʃ
svíčková
r Lendenbraten
ˈlεndnbraːtn
ajntopf
r Eintopf
ˈaintɔpf
plody moře
e Meeresfrüchte
ˈmeːrəsfrʏçtə
krevety
e Krevetten
kreˈvεtn
garnáti
e Granate
graˈnaːtə
langusta
e Languste
laŋˈgʊstə
humr
r Hummer
ˈhʊmɐ
chobotnice
r Krake
ˈkraːkə
krab
e Krabbe
ˈkrabə
mušle
e Muschel
ˈmʊʃl
ústřice
e Austern
ˈaustɐn
kalamáry
e Calamares, e Tintenfischringe
kalaˈmaːrəsˌ ˈtɪntənfɪʃrɪŋə
rybí maso
r Fisch
fɪʃ
pstruh
e Forelle
foˈrεlə
štika
r Hecht
hεçt
úhoř
r Aal
aːl
tuňák
r Thunfisch
ˈtuːnfɪʃ
losos
r Lachs
laks
treska
r Kabeljau
ˈkaːbljau
makrela
e Makrele
maˈkreːlə
mořský jazyk
e Seezunge
ˈzeːtsʊŋə
platýs
e Flunder
ˈflʊndɐ
sardinky (v oleji)
e (Öl)Sardinen
(øːl)zarˈdiːnən
sleď
r Hering
ˈheːrɪŋ
hlemýžď
e Schnecke
ˈʃnεkə

Bezmasá jídla

Fleischlose Gerichte
těstoviny
e Nudeln
ˈnuːdln
špagety
e Spaghetti
ʃpaˈgεti
těstovinový salát
r Nudelsalat
ˈnuːdlzalaːt
rizoto
r Risotto
rɪˈzoto
dušená zelenina
gedünstetes Gemüse
gəˈdʏnstətəs gəˈmyːzə
zeleninový ajntopf
r Gemüseeintopf
gəˈmyːzə|aintɔpf
vaječná omeleta
s Eieromelett
ˈaiɐɔmlεt
míchaná vajíčka
s Rührei
ˈryːɐ|ai
vařená kukuřice
gekochter Mais
gəˈkɔxtɐ mais
špenát
r Spinat
ʃpiˈnaːt
topinka
s Röstbrot
ˈrœstbroːt
volské oko
s Spiegelei
ˈʃpiːgl|ai

Přílohy

Beilagen
brambory
e Kartoffeln
karˈtɔfln
vařené brambory
e Salzkartoffeln
ˈzaltskartɔfln
pečené brambory
e Röstkartoffeln
ˈrœstkartɔfln
smažené hranolky
e Pommes frites
ˈpɔm frit
krokety
e Kroketten
kroˈkεtn
rýže
r Reis
rais
rýže natural
r Naturreis
naˈtuːɐrais
bramborový salát
r Kartoffelsalat
karˈtɔflzalaːt
bramborová kaše
s Kartoffelpüree
karˈtɔflpʏreː
těstoviny
e Pasta
ˈpasta
nudle
e Nudeln
ˈnuːdln
chléb, pečivo
s Brot
broːt
rohlík
s Brötchen
ˈbrøːtçən
houska
s Brötchen
ˈbrøːtçən
knedlík
r Knödel
ˈknøːdl
kyselé zelí
s Sauerkraut
ˈzauɐkraut
zelný salát
r Krautsalat
ˈkrautzalaːt
hlávkový salát
r Kopfsalat
ˈkɔpfzalaːt
obloha
e Garnierung
garˈniːrʊŋ
kečup
r Ketchup
ˈkεtʃap
hořčice
r Senf
zεnf
majonéza
e Mayonnaise
majɔˈnεːzə
tatarská omáčka
e Sauce tartare
ˈzoːsə taːˈtaː
sójová omáčka
e Sojasoße
ˈzoːjazoːsə
zálivka
s Dressing
ˈdrεsɪŋ
dochucovadlo
s Würzmittel
ˈvʏrtsmɪtl
koření
s Gewürz
gəˈvʏrts
kompot
s Kompott
kɔmˈpɔt
nakládaná zelenina
e Pickles
ˈpɪkls

Způsob přípravy

Art der Zubereitung
angeröstet
restovaný
bestreut
posypaný
blutig
krvavý, nepropečený
eingelegt
nakládaný
entbeint
vykostěný
flambiert
flambovaný
frittiert
fritovaný
gebraten
pečený
gebräunt
osmahnutý
gedämpft
vařený v páře
gedünstet
dušený
gefüllt
nadívaný, s nádivkou
gegrillt
grilovaný
gekocht
vařený
geräuchert
uzený
gerieben
strouhaný
geröstet
pečený, pražený
geschlagen
šlehaný
geschmolzen
rozpuštěný, roztavený
geschmort
orestovaný a dušený
geschnitten
nakrájený, plátkový
gesüßt
slazený
getaucht, gedippt
máčený
getoastet
opečený, opékaný
gewürfelt
nakrájený na kostičky
gewürzt
ochucený, kořeněný
glasiert
polévaný, s polevou
gut durch
dobře propečený
halbroh
málo propečený
im Bierteig
obalovaný v pivním těstíčku
im Teig
obalovaný v těstíčku
in der Pfanne gebraten
smažený
in Salzlake
ve slaném nálevu
knusprig
křupavý, do křupava
mariniert
marinovaný
medium
středně propečený
mit Butter
s máslem, namazaný máslem
mit Geschmack
s příchutí, ochucený
ohne Gräten
vykuchaný
paniert
obalovaný ve strouhance
salzig
slaný
scharf
ostrý, pálivý
überbacken
gratinovaný, zapékaný
vom Rost
(opékaný) na roštu