Cestujeme městskou dopravou

Cestujeme městskou dopravou

Öffentlicher Personennahverkehr
Kde je nejbližší zastávka autobusu/tramvaje?
Wo ist die nächste Bushaltestelle/Straßenbahnhaltestelle?
voː ɪst diː ˈnεːçstə ˈbʊshaltəʃtεlə/ˈʃtraːsnbaːnhaltəʃtεlə?
Je tady někde stanice metra?
Ist hier in der Nähe eine U-Bahn-Station?
ɪst hiːɐ ɪn deːɐ ˈnεːə ˈainə ˈuːbaːnʃtatsioːn?
Který autobus jede do...?
Welcher Bus fährt nach...?
ˈvεlçɐ bʊs fεːɐt naːx?
Jede tento autobus do...?
Fährt dieser Bus nach...?
fεːɐt ˈdiːzɐ bʊs naːx?
Staví ten autobus v...?
Hält dieser Bus in...?
hεːlt ˈdiːzɐ bʊs ɪn?
Kde si mohu koupit jízdenky?
Wo kann ich Fahrkarten bekommen?
voː kan ɪç ˈfaːɐkartn bəˈkɔmən?
Mohu koupit lístek u řidiče/na palubě?
Kann ich die Fahrkarte beim Fahrer/an Bord kaufen?
kan ɪç diː ˈfaːɐkartə baim ˈfaːrɐ/an bɔrt ˈkaufn?
Kolik stojí lístek pro dospělého?
Wie viel kostet die Fahrkarte für einen Erwachsenen?
viː fiːl ˈkɔstət diː ˈfaːɐkartə fyːɐ ˈainən εɐˈvaksənən?
Kde mám jízdenku označit?
Wo soll ich die Fahrkarte entwerten?
voː zɔl ɪç diː ˈfaːɐkartə εntˈveːɐtn?
Je ta jízdenka přestupní?
Ist das ein Umsteigefahrschein?
ɪst das ain ˈʊmʃtaigəfaːɐʃain?
Musím přestupovat?
Muss ich umsteigen?
mʊs ɪç ˈʊmʃtaign?
Kdy mám vystoupit?
Wann soll ich aussteigen?
van zɔl ɪç ˈausʃtaign?
Čím mám jet (potom) dál?
Womit soll ich (dann) weiterfahren?
voˈmɪt zɔl ɪç (dan) ˈvaitɐfaːrən?
Kolik je to odsud zastávek?
Wie viele Haltestellen sind es von hier?
viː ˈfiːlə ˈhaltəʃtεlən zɪnt εs fɔn hiːɐ?
Jak se jmenuje ta zastávka?
Wie heißt die Haltestelle?
viː haist diː ˈhaltəʃtεlə?
Řeknete mi, kdy vystoupit?
Können Sie mir bitte sagen, wann ich aussteigen soll?
ˈkœnən ziː miːɐ ˈbɪtə ˈzaːgnˌ van ɪç ˈausʃtaign zɔl?
Je tu někde automat na jízdenky?
Gibt es hier irgendwo einen Fahrkartenautomaten?
gipt εs hiːɐ ˈɪrgntvoː ˈainən ˈfaːɐkartnautomaːtn?
Kterým autobusem se tam dostanu?
Mit welchem Bus komme ich dorthin?
mɪt ˈvεlçəm bʊs ˈkɔmə ɪç ˈdɔrthɪn?
Jak se jmenuje příští zastávka?
Wie heißt die nächste Haltestelle?
viː haist diː ˈnεːçstə ˈhaltəʃtεlə?
S dovolením, chtěl(a) bych vystoupit.
Entschuldigung, ich möchte aussteigen.
εntˈʃʊldɪgʊŋˌ ɪç ˈmœçtə ˈausʃtaign
Přejel jsem.
Ich bin zu weit gefahren.
ɪç bɪn tsuː vait gəˈfaːrən
tramvaj
e Straßenbahn
ˈʃtraːsnbaːn
autobus
r Bus
bʊs
trolejbus
r Obus
ˈoːbʊs
metro
e U-Bahn, e Metro
ˈuːbaːnˌ ˈmeːtro
zastávka
e Haltestelle
ˈhaltəʃtεlə
stanice
e Station
ʃtaˈtsioːn
zastávka na znamení
e Bedarfshaltestelle
bəˈdarfshaltəʃtεlə
řidič
r Fahrer
ˈfaːrɐ
jízdenka
e Fahrkarte, r Fahrschein
ˈfaːɐkartəˌ ˈfaːɐʃain
zlevněná jízdenka
e ermäßigte Karte
εɐˈmεːsɪçtə ˈkartə
celodenní jízdenka
e Tageskarte
ˈtaːgəskartə
skupinová jízdenka
e Gruppenkarte
ˈgrʊpnkartə
označovač jízdenek
r Entwerter
εntˈveːɐtɐ
označit (si) jízdenku
e Fahrkarte entwerten
ˈfaːɐkartə εntˈveːɐtn
automat na jízdenky
r Fahrkartenautomat
ˈfaːɐkartnautomaːt
odbavovací turniket
e Sperre
ˈʃpεrə
revizor
r Kontrolleur
kɔntrɔˈløːɐ