Pozvání

Pozvání

Einladung
Pozvi ji někam!
Lade sie ein!
ˈlaːdə ziː ain!
Máš zítra dopoledne/večer čas?
Hast du morgen Vormittag/Abend Zeit?
hast duː ˈmɔrgn ˈfoːɐmɪtaːk/ˈaːbnt tsait?
Zítra nemám nic v plánu.
Für morgen habe ich nichts vor.
fyːɐ ˈmɔrgn ˈhaːbə ɪç nɪçts foːɐ
Nechtěl by ses na chvíli stavit?
Magst du kurz vorbeikommen?
maːkst duː kʊrts foːɐˈbaikɔmən?
Přijďte k nám dnes/zítra na večeři.
Kommt heute/morgen zu uns zum Abendessen.
kɔmt ˈhɔytə/ˈmɔrgn tsuː ʊns tsʊm ˈaːbnt|εsn
Můžeme se sejít zítra v pět odpoledne?
Können wir uns morgen um fünf Uhr nachmittags treffen?
ˈkœnən viːɐ ʊns ˈmɔrgn ʊm fʏnf uːɐ ˈnaːxmɪtaːks ˈtrεfn?
Můžu vás pozvat na oběd/večeři?
Kann ich Sie zum Mittagessen/Abendessen einladen?
kan ɪç ziː tsʊm ˈmɪtaːk|εsn/ˈaːbnt|εsn ˈainlaːdn?
Hodilo by se vám to zítra ve tři?
Passt es Ihnen morgen um drei?
past εs ˈiːnən ˈmɔrgn ʊm drai?
Budu vás čekat kolem šesté.
Ich erwarte Sie gegen sechs (Uhr).
ɪç εɐˈvartə ziː ˈgeːgn zεks (uːɐ)
Zastavím se u tebe kolem půl osmé.
Ich werde bei dir gegen halb acht vorbeikommen.
ɪç ˈveːɐdə bai diːɐ ˈgeːgn halp axt foːɐˈbaikɔmən
V deset jsem u vás.
Um zehn bin ich bei euch.
ʊm tseːn bɪn ɪç bai ɔyç
Ještě ti zavolám.
Ich rufe dich noch an.
ɪç ˈruːfə dɪç nɔx an
Dám vám vědět nejpozději zítra.
Ich gebe euch spätestens morgen Bescheid.
ɪç ˈgeːbə ɔyç ˈʃpεːtəstns ˈmɔrgn bəˈʃait
Přijal naše pozvání.
Er hat unsere Einladung angenommen.
eːɐ hat ˈʊnzərə ˈainlaːdʊŋ ˈangənɔmən
Díky za pozvání.
Vielen Dank für die Einladung.
ˈfiːlən daŋk fyːɐ diː ˈainlaːdʊŋ
Přijdu moc rád.
Ich komme sehr gern.
ɪç ˈkɔmə zeːɐ ˈgεrn
Bohužel nebudeme moci přijít.
Wir können leider nicht kommen.
viːɐ ˈkœnən ˈlaidɐ nɪçt ˈkɔmən
Něco mi do toho vlezlo.
Mir ist etwas dazwischengekommen.
miːɐ ɪst ˈεtvas daˈtsvɪʃngəkɔmən
Necháme to na jindy.
Verschieben wir es auf ein anderes Mal.
fεɐˈʃiːbn viːɐ εs auf ain ˈandərəs maːl
Tak snad někdy jindy.
Vielleicht ein anderes Mal.
fiˈlaiçt ain ˈandərəs maːl