Přání

Přání

Wünsche
Na zdraví! (při přípitku)
Zum Wohl!
tsʊm voːl!
Na zdraví! (při kýchnutí)
Gesundheit!
gəˈzʊnthait!
Gratuluji!, Blahopřeji!
Herzlichen Glückwunsch!
ˈhεrtslɪçn ˈglʏkvʊnʃ!
Hodně štěstí!
Viel Glück!
fiːl glʏk!
Užijte si to!
Amüsieren Sie sich gut!
amyˈziːrən ziː zɪç guːt!
Dobře se bavte!
Viel Spaß!
fiːl ʃpaːs!
Šťastnou cestu.
Gute Fahrt.
ˈguːtə faːɐt
Dobře dojeď!
Komm gut nach Hause!
kɔm guːt naːx ˈhauzə!
Vraťte se v pořádku!
Kommt gesund zurück!
kɔmt gəˈzʊnt tsuˈrʏk!
Všechno nejlepší! (k narozeninám)
Alles Gute!
ˈaləs ˈguːtə!
Upřímnou soustrast.
Mein aufrichtiges Beileid.
main ˈaufrɪçtɪgəs ˈbailait
Veselé Velikonoce!
Frohe Ostern!
ˈfroːə ˈoːstɐn!
Veselé Vánoce!
Frohe Weihnachten!
ˈfroːə ˈvainaxtn!
Šťastný nový rok!
Glückliches Neues Jahr!
ˈglʏklɪçəs ˈnɔyəs jaːɐ!
To je dobře., To se máte.
Schön für Sie.
ʃøːn fyːɐ ziː
Ať vám to vyjde!
Viel Erfolg!
fiːl ˈεɐfɔlk!
Držím vám pěsti.
Ich halte Ihnen die Daumen.
ɪç ˈhaltə ˈiːnən diː ˈdaumən