Rezervace

Rezervace

Buchung und Reservierung
Chtěl bych si u vás rezervovat...
Ich möchte bei Ihnen... buchen.
ɪç ˈmœçtə bai ˈiːnən... ˈbuːxn
Máte nějaké volné pokoje v termínu...?
Haben Sie freie Zimmer in der Zeit von...?
ˈhaːbn ziː ˈfraiə ˈtsɪmɐ ɪn deːɐ tsait fɔn?
Chtěl bych si rezervovat dvoulůžkový/jednolůžkový pokoj na týden od...
Ich möchte ein Zweibettzimmer/Einbettzimmer in der Woche ab... buchen.
ɪç ˈmœçtə ain ˈtsvaibεttsɪmɐ/ˈainbεttsɪmɐ ɪn deːɐ ˈvɔxə ap... ˈbuːxn
Prosím potvrďte přijetí objednávky telefonicky.
Bestätigen Sie bitte telefonisch die Annahme der Bestellung.
bəˈʃtεːtɪgn ziː ˈbɪtə teləˈfoːnɪʃ diː ˈannaːmə deːɐ bəˈʃtεlʊŋ
Je potřeba zaplatit zálohu?
Ist eine Vorauszahlung nötig?
ɪst ˈainə foˈraustsaːlʊŋ ˈnøːtɪç?
Je tato částka vratná?
Bekommt man den Betrag zurück?
bəˈkɔmt man deːn bəˈtraːk tsuˈrʏk?
Většina pokojů/hotelů je rezervována až měsíc dopředu.
Die meisten Zimmer/Hotels sind einen Monat im voraus ausgebucht.
diː ˈmaistn ˈtsɪmɐ/hoˈtεls zɪnt ˈainən ˈmoːnat ɪm foˈraus ˈausgəbuːxt
Chcete-li změnit nebo zrušit svoji rezervaci...
Falls Sie Ihre Buchung ändern oder stornieren möchten...
fals ziː ˈiːrə ˈbuːxʊŋ ˈεndɐn ˈoːdɐ ʃtɔrˈniːrən ˈmœçtn
Účtujete poplatky za rezervaci?
Berechnen Sie eine Reservierungsgebühr?
bəˈrεçnən ziː ˈainə rezεrˈviːrʊŋsgəbyːɐ?
Jak dlouho dopředu mohu rezervaci zrušit (bez poplatku)?
Bis wann kann ich meine Buchung (kostenlos) stornieren?
bɪs van kan ɪç ˈmainə ˈbuːxʊŋ (ˈkɔstnloːs) ʃtɔrˈniːrən?
Účtujete si poplatek za storno/zrušení rezervace?
Wird eine Stornogebühr berechnet?
vɪrt ˈainə ˈʃtɔrnogəbyːɐ bəˈrεçnət?
Za zrušení rezervace je účtován poplatek ve výši...
Bei Stornierung wird eine Stornogebühr in Höhe... gezahlt.
ˈbai ʃtɔrˈniːrʊŋ vɪrt ˈainə ˈʃtɔrnogəbyːɐ ɪn ˈhøːə... gəˈtsaːlt
Mám tu rezervaci na jméno...
Ich habe hier eine Reservierung auf den Namen...
ɪç ˈhaːbə hiːɐ ˈainə rezεrˈviːrʊŋ auf deːn ˈnaːmən
Chci zrušit rezervaci na jméno...
Ich möchte die Reservierung auf den Namen... stornieren.
ɪç ˈmœçtə diː rezεrˈviːrʊŋ auf deːn ˈnaːmən... ʃtɔrˈniːrən
Můžu pro vás ještě něco udělat?
Wie kann ich Ihnen noch helfen?
viː kan ɪç ˈiːnən nɔx ˈhεlfn?