Nákup a placení

Nákup a placení

Einkaufen und Zahlen

Výběr zboží

Im Geschäft
Chtěl bych si (jít) nakoupit.
Ich möchte einkaufen gehen.
ɪç ˈmœçtə ˈainkaufn ˈgeːən
Potřebuji si koupit nové...
Ich muss neue... kaufen.
ɪç mʊs ˈnɔyə... ˈkaufn
Kde mohu koupit...?
Wo kann ich... kaufen?
voː kan ɪç... ˈkaufn?
Kde je nejbližší hypermarket?
Wo ist das nächste Einkaufszentrum?
voː ɪst das ˈnεːçstə ˈainkaufstsεntrʊm?
Je tady někde blízko obchodní dům?
Gibt es hier in der Nähe ein Warenhaus?
gipt εs hiːɐ ɪn deːɐ ˈnεːə ain ˈvaːrənhaus?
Máte...?
Haben Sie...?
ˈhaːbn ziː?
Kde najdu...?
Wo finde ich...?
voː ˈfɪndə ɪç?
Hledám...
Ich suche...
ɪç ˈzuːxə
Máte nějaké slevy?
Haben Sie auch reduzierte Ware?
ˈhaːbn ziː aux reduˈtsiːɐtə ˈvaːrə?
Vztahuje se sleva i na toto?
Ist das auch reduziert?
ɪst das aux reduˈtsiːɐt?
Můžete mi ukázat jak to funguje?
Können Sie mir bitte zeigen, wie es funktioniert?
ˈkœnən ziː miːɐ ˈbɪtə ˈtsaignˌ viː εs fʊŋktsioˈniːɐt?
Mohu se na to podívat?
Kann ich es mir ansehen?
kan ɪç εs miːɐ ˈanzeːən?
Jaký je rozdíl mezi těmito dvěma?
Was ist der Unterschied zwischen den beiden?
vas ɪst deːɐ ˈʊntɐʃiːt ˈtsvɪʃn deːn ˈbaidn?
Který byste mi doporučil?
Was können Sie mir empfehlen?
vas ˈkœnən ziː miːɐ εmˈpfeːlən?
Vezmu si to.
Ich nehme es.
ɪç ˈneːmə εs
Jsou v tom (i) baterie?
Sind Batterien dabei?
zɪnt batəˈriːən ˈdabai?
Můžete mi to zabalit?
Können Sie es mir einpacken?
ˈkœnən ziː εs miːɐ ˈainpakn?
Můžete mi na to dát tašku?
Können Sie mir dafür eine Tasche geben?
ˈkœnən ziː miːɐ daˈfyːɐ ˈainə ˈtaʃə ˈgeːbn?
Cena neodpovídá.
Der Preis stimmt nicht.
deːɐ prais ʃtɪmt nɪçt
Byla tam cenovka se slevou.
Ein Rabattschild war dabei.
ain raˈbatʃɪlt vaːɐ ˈdabai
Je na to záruka?
Hat es eine Garantie?
hat εs ˈainə garanˈtiː?
Poskytujete záruku vrácení peněz?
Gibt es eine Geld-zurück-Garantie?
gipt εs ˈainə ˈgεlttsurʏkgarantiː?
Jak dlouhá je záruka?
Wie lange gilt die Garantie?
viː ˈlaŋə gɪlt diː garanˈtiː?
Vztahuje se záruka i na...?
Bezieht sich die Garantie auch auf...?
bəˈtsiːt zɪç diː garanˈtiː aux auf?
Jak/Kde mohu uplatnit záruku?
Wie/Wo kann ich die Garantie geltend machen?
viː/voː kan ɪç diː garanˈtiː ˈgεltnt ˈmaxn?

Reklamace

Reklamation
Chci reklamovat toto zboží.
Ich möchte diese Ware reklamieren.
ɪç ˈmœçtə ˈdiːzə ˈvaːrə reklaˈmiːrən
Koupil jsem to u vás před 2 dny.
Ich habe das hier vor 2 Tagen gekauft.
ɪç ˈhaːbə das hiːɐ foːɐ tsvai ˈtaːgn gəˈkauft
Přestalo to fungovat.
Es funktioniert nicht mehr.
εs fʊŋktsioˈniːɐt nɪçt meːɐ
Nic jsem s tím nedělal.
Ich habe damit nichts getan.
ɪç ˈhaːbə daˈmɪt nɪçts gəˈtaːn
Jen jsem to chtěl zapnout.
Ich wollte es nur einschalten.
ɪç ˈvɔltə εs nuːɐ ˈainʃaltn
Postupoval jsem podle návodu.
Ich habe die Anweisung befolgt.
ɪç ˈhaːbə diː ˈanvaizʊŋ bəˈfɔlkt
V krabici nebyl návod/manuál.
In der Packung war keine Gebrauchsanweisung.
ɪn deːɐ ˈpakʊŋ vaːɐ ˈkainə gəˈbrauxs|anvaizʊŋ
Zdá se, že v tom balení něco chybí.
In der Packung fehlt wohl etwas.
ɪn deːɐ ˈpakʊŋ feːlt voːl ˈεtvas
Je to zkažené.
Es ist verdorben.
εs ɪst fεɐˈdɔrbn
Páře se to ve švech.
Die Nähte gehen auf.
diː ˈnεːtə ˈgeːən auf
Měl jsem to na sobě jen jednou.
Ich habe es nur einmal angehabt.
ɪç ˈhaːbə εs nuːɐ ˈainmaːl ˈangəhaːpt
Tady je účet/účtenka.
Hier ist der Kassenbon.
hiːɐ ɪst deːɐ ˈkasnbɔŋ
Jak dlouho potrvá vyřízení reklamace?
Wie lange dauert die Bearbeitung der Reklamation?
viː ˈlaŋə ˈdauɐt diː bəˈ|arbaitʊŋ deːɐ reklamaˈtsioːn?
Můžete mi potom dát vědět e-mailem/SMS?
Könnten Sie mir dann eine E-Mail/SMS schicken?
ˈkœntn ziː miːɐ dan ˈainə ˈiːmεil/εs|εmˈεs ˈʃɪkn?
Vaše/Moje reklamace byla uznána.
Ihre/Meine Reklamation wurde anerkannt.
ˈiːrə/ˈmainə reklamaˈtsioːn ˈvʊrdə ˈan|εɐkant
Vaše reklamace byla zamítnuta.
Ihre Reklamation wurde zurückgewiesen.
ˈiːrə reklamaˈtsioːn ˈvʊrdə tsuˈrʏkgəviːzn
Proč byla moje reklamace zamítnuta?
Warum wurde meine Reklamation zurückgewiesen?
vaˈrʊm ˈvʊrdə ˈmainə reklamaˈtsioːn tsuˈrʏkgəviːzn?
Můžete mi to vyměnit?
Können Sie es mir umtauschen?
ˈkœnən ziː εs miːɐ ˈʊmtauʃn?
Požaduji vrácení peněz.
Ich fordere mein Geld zurück.
ɪç ˈfɔrdərə main gεlt tsuˈrʏk
Zavolejte mi vedoucího.
Ich möchte den Geschäftsleiter sprechen, bitte.
ɪç ˈmœçtə deːn gəˈʃεftslaitɐ ˈʃprεçnˌ ˈbɪtə