Seznámení

Seznámení

Vorstellen
Mohu znát vaše jméno?
Wie ist Ihr Name, bitte?
viː ɪst iːɐ ˈnaːməˌ ˈbɪtə?
Jak se jmenuješ?
Wie heißt du?
viː haist duː?
Jmenuji se...
Ich heiße...
ɪç ˈhaisə
Já jsem...
Ich bin...
ɪç bɪn
Nejste pan...?
Sind Sie Herr...?
zɪnt ziː hεr?
Kdo jste?
Wer sind Sie?
veːɐ zɪnt ziː?
Kdo je to?
Wer ist das?
veːɐ ɪst das?
Kdo je ta paní?
Wer ist diese Frau?
veːɐ ɪst ˈdiːzə frau?
Známe se?, My se známe?
Kennen wir uns?
ˈkεnən viːɐ ʊns?
Znáte se?
Kennt ihr euch?
kεnt iːɐ ɔyç?
Znáte moji ženu?
Kennen Sie meine Frau?
ˈkεnən ziː ˈmainə frau?
Pamatujete si na mne?
Erinnern Sie sich an mich?
εɐˈ|ɪnɐn ziː zɪç an mɪç?
Už jsme se potkali/viděli?
Haben wir uns schon mal gesehen?
ˈhaːbn viːɐ ʊns ʃoːn maːl gəˈzeːən?
Odkud se známe?
Woher kennen wir uns?
voˈheːɐ ˈkεnən viːɐ ʊns?
Obávám se, že vás neznám.
Es tut mir leid, ich kenne Sie nicht.
εs tuːt miːɐ laitˌ ɪç ˈkεnə ziː nɪçt
Bohužel si vás nepamatuji.
Es tut mir leid, ich kann mich an Sie nicht erinnern.
εs tuːt miːɐ laitˌ ɪç kan mɪç an ziː nɪçt εɐˈ|ɪnɐn
Dovolte, abych se představil.
Darf ich mich vorstellen?
darf ɪç mɪç ˈfoːɐʃtεlən?
Dovolte, abych vám představil svoji ženu.
Darf ich Ihnen meine Frau vorstellen?
darf ɪç ˈiːnən ˈmainə frau ˈfoːɐʃtεlən?
Představíte mne...?
Stellen Sie mich... vor?
ˈʃtεlən ziː mɪç... foːɐ?
Můžete nás seznámit?
Können Sie uns vorstellen?
ˈkœnən ziː ʊns ˈfoːɐʃtεlən?
Seznamte se s...
Begrüßen Sie...
bəˈgryːsn ziː
To je pan/paní X.
Das ist Herr/Frau X.
das ɪst hεr/frau ɪks
To je můj manžel/šéf.
Das ist mein Mann/Chef.
das ɪst main man/ʃεf
To jsou moji kolegové.
Das sind meine Kollegen.
das zɪnt ˈmainə kɔˈleːgn
Těší mě, (že vás poznávám).
Es freut mich (Sie kennen zu lernen).
εs frɔyt mɪç (ziː ˈkεnən tsuː ˈlεrnən)
Rád jsem vás poznal.
Es hat mich gefreut.
εs hat mɪç gəˈfrɔyt
Potěšení bylo na mé straně.
Es war mir ein Vergnügen.
εs vaːɐ miːɐ ain fεɐˈgnyːgn