Ubytování v soukromí

Ubytování v soukromí

Privatunterkunft
Je tady (možné najít) nějaké ubytování v soukromí?
Gibt es hier eine Privatunterkunft?
gipt εs hiːɐ ˈainə priˈvaːtʊntɐkʊnft?
Můžete nás ubytovat jen na jednu noc?
Kann man hier nur eine Nacht übernachten?
kan man hiːɐ nuːɐ ˈainə naxt yːbɐˈnaxtn?
Kolik stojí pokoj pro dva na noc?
Wie viel kostet ein Zweibettzimmer pro Nacht?
viː fiːl ˈkɔstət ain ˈtsvaibεttsɪmɐ proː naxt?
Byla by možná sleva, pokud tu zůstaneme více nocí?
Können wir eine Ermäßigung bekommen, wenn wir mehrere Nächte bleiben?
ˈkœnən viːɐ ˈainə εɐˈmεːsɪgʊŋ bəˈkɔmənˌ vεn viːɐ ˈmeːrərə ˈnεçtə ˈblaibn?
Je v ceně noclehu zahrnuta snídaně?
Ist das Frühstück im Preis inbegriffen?
ɪst das ˈfryːʃtʏk ɪm prais ˈɪnbəgrɪfn?
Snídaně je samozřejmě v ceně.
Natürlich, das Frühstück ist im Preis inbegriffen.
naˈtyːɐlɪçˌ das ˈfryːʃtʏk ɪst ɪm prais ˈɪnbəgrɪfn
Platí se předem nebo při odjezdu?
Zahlt man im Voraus oder bei der Abfahrt?
tsaːlt man ɪm foˈraus ˈoːdɐ bai deːɐ ˈapfaːɐt?
Je kauce/záloha vratná?
Bekommt man den Vorschuss zurück?
bəˈkɔmt man deːn ˈfoːɐʃʊs tsuˈrʏk?
Rádi bychom ráno brzy vyjeli.
Wir möchten Morgen früh fahren.
viːɐ ˈmœçtn ˈmɔrgn fryː ˈfaːrən
Na kolikátou můžete připravit snídani?
Um wie viel Uhr können Sie das Frühstück servieren?
ʊm viː fiːl uːɐ ˈkœnən ziː das ˈfryːʃtʏk zεrˈviːrən?
Kdykoli po šesté hodině (ráno).
Ab sechs Uhr.
ap zεks uːɐ
Můžete nás vzbudit okolo sedmé?
Können Sie uns gegen sieben wecken?
ˈkœnən ziː ʊns ˈgeːgn ˈziːbn ˈvεkn?
Kde můžeme zaparkovat auto?
Wo können wir parken?
voː ˈkœnən viːɐ ˈparkn?
Parkovat můžete na (zadním) dvorku.
Sie können im (Hinter)Hof parken.
ziː ˈkœnən ɪm (ˈhɪntɐ)hoːf ˈparkn
Mohl bych si ve sklepě uschovat kolo?
Wäre es möglich, mein Fahrrad im Keller abzustellen?
ˈvεːrə εs ˈmøːklɪçˌ main ˈfaːɐraːt ɪm ˈkεlɐ ˈaptsuʃtεlən?
Jak je pokoj vybaven?
Wie ist die Zimmerausstattung?
viː ɪst diː ˈtsɪmɐ|ausʃtatʊŋ?
Je na (našem) pokoji sprcha?
Gibt es in unserem Zimmer eine Dusche?
gipt εs ɪn ˈʊnzərəm ˈtsɪmɐ ˈainə ˈduːʃə?
Všechny pokoje jsou s koupelnou a televizí.
Jedes Zimmer ist mit Dusche und Fernseher.
ˈjeːdəs ˈtsɪmɐ ɪst mɪt ˈduːʃə ʊnt ˈfεrnzeːɐ
Máme s sebou psa/kočku. Nevadí?
Wir haben einen Hund/eine Katze mit. Stört das nicht?
viːɐ ˈhaːbn ˈainən hʊnt/ˈainə ˈkatsə mɪt ˈʃtøːɐt das nɪçt?
Je za zvířata nějaký příplatek?
Gibt es einen Tierzuschlag?
gipt εs ˈainən ˈtiːɐtsuːʃlaːk?
Můžeme používat kuchyň(ku)?
Können wir die Küche benutzen?
ˈkœnən viːɐ diː ˈkʏçə bəˈnʊtsn?
Kuchyně je v přízemí.
Die Küche ist im Erdgeschoss.
diː ˈkʏçə ɪst ɪm ˈeːɐtgəʃɔs
Můžeme si dát jídlo do ledničky?
Können wir unser Essen in den Kühlschrank tun?
ˈkœnən viːɐ ˈʊnzɐ ˈεsn ɪn deːn ˈkyːlʃraŋk tuːn?
K dispozici máte i vařič a mikrovlnku.
Sie können auch den Herd und die Mikrowelle benutzen.
ziː ˈkœnən aux deːn heːɐt ʊnt diː ˈmiːkrovεlə bəˈnʊtsn
Můžeme si tady vyprat?
Können wir hier unsere Wäsche waschen?
ˈkœnən viːɐ hiːɐ ˈʊnzərə ˈvεʃə ˈvaʃn?
Je tady nějaký sušák na prádlo?
Gibt es hier einen Wäschetrockner?
gipt εs hiːɐ ˈainən ˈvεʃətrɔknɐ?
Ukážete nám náš pokoj?
Können Sie uns unser Zimmer zeigen?
ˈkœnən ziː ʊns ˈʊnzɐ ˈtsɪmɐ ˈtsaign?
Koupelna je zamčená.
Das Badezimmer ist abgeschlossen.
das ˈbaːdətsimɐ ɪst ˈapgəʃlɔsn
Můžete nám dát klíč?
Können Sie uns den Schlüssel geben?
ˈkœnən ziː ʊns deːn ˈʃlʏsl ˈgeːbn?
Můžu tady kouřit?
Darf ich hier rauchen?
darf ɪç hiːɐ ˈrauxn?
Mohli bychom si jít sednout na terasu?
Können wir uns auf der Terrasse hinsetzen?
ˈkœnən viːɐ ʊns auf deːɐ tεˈrasə ˈhɪnzεtsn?
Můžeme používat zadní vchod?
Dürfen wir den Hintereingang benutzen?
ˈdʏrfn viːɐ deːn ˈhɪntɐaingaŋ bəˈnʊtsn?
Můžeme si nechat boty tady?
Können wir unsere Schuhe hier lassen?
ˈkœnən viːɐ ˈʊnzərə ˈʃuːə hiːɐ ˈlasn?
Mohu si od vás zavolat? Zaplatím vám to.
Kann ich Ihr Telefon benutzen? Ich werde dafür zahlen.
kan ɪç iːɐ teleˈfoːn bəˈnʊtsn? ɪç ˈveːɐdə daˈfyːɐ ˈtsaːlən
Můžete nám dát čisté/nové ložní prádlo?
Können wir frische Bettwäsche bekommen?
ˈkœnən viːɐ ˈfrɪʃə ˈbεtvεʃə bəˈkɔmən?
Neměli byste pár přikrývek navíc?
Können wir noch ein paar Decken bekommen?
ˈkœnən viːɐ nɔx ain paːɐ ˈdεkn bəˈkɔmən?
V kolik hodin večer zamykáte (dům)?
Wann schließen Sie abends zu?
van ˈʃliːsn ziː ˈaːbnts tsuː?
Nejde mi zamknout/odemknout pokoj.
Ich kann mein Zimmer nicht abschließen/aufschließen.
ɪç kan main ˈtsɪmɐ nɪçt ˈapʃliːsn/ˈaufʃliːsn
Nejde mi otevřít okno.
Ich kann das Fenster nicht aufmachen.
ɪç kan das ˈfεnstɐ nɪçt ˈaufmaxn
Zdá se, že nefunguje topení.
Die Heizung scheint nicht zu funktionieren.
diː ˈhaitsʊŋ ʃaint nɪçt tsuː fʊŋktsioˈniːrən
Neteče teplá voda.
Ich habe kein Warmwasser.
ɪç ˈhaːbə kain ˈvarmvasɐ
V pokoji kape/teče kohoutek.
In unserem Zimmer tropft der Wasserhahn.
ɪn ˈʊnzərəm ˈtsɪmɐ ˈtrɔpft deːɐ ˈvasɐhaːn
Moje postel vrže.
Mein Bett knarrt.
main bεt knart
Nefunguje televize.
Der Fernseher funktioniert nicht.
deːɐ ˈfεrnzeːɐ fʊŋktsioˈniːɐt nɪçt
Z pokoje se nám ztratily nějaké věci.
Es sind einige Sachen aus unserem Zimmer verschwunden.
εs zɪnt ˈainɪgə ˈzaxn aus ˈʊnzərəm ˈtsɪmɐ fεɐˈʃvʊndn
Ztratil jsem klíč od pokoje.
Ich habe meinen Zimmerschlüssel verloren.
ɪç ˈhaːbə ˈmainən ˈtsɪmɐʃlʏsl fεɐˈloːrən
Rozbil jsem vázičku/židli. Mrzí mě to.
Ich habe eine Vase/einen Stuhl zerschlagen. Es tut mir sehr leid.
ɪç ˈhaːbə ˈainə ˈvaːzə/ˈainən ʃtuːl tsεɐˈʃlaːgn εs tuːt miːɐ zeːɐ lait
Do kolika hodin máme opustit pokoj?
Bis wann sollen wir das Zimmer verlassen?
bɪs van ˈzɔlən viːɐ das ˈtsɪmɐ fεɐˈlasn?
Musíme před odchodem uklidit pokoj?
Müssen wir vor der Abreise das Zimmer aufräumen?
ˈmʏsn viːɐ foːɐ deːɐ ˈapraizə das ˈtsɪmɐ ˈaufrɔymən?
Kde najdu nějaký hadr a kbelík?
Wo finde ich einen Lappen und einen Eimer?
voː ˈfɪndə ɪç ˈainən ˈlapn ʊnt ˈainən ˈaimɐ?
Dá se tady někde poblíž nakoupit?
Kann man hier in der Nähe einkaufen?
kan man hiːɐ ɪn deːɐ ˈnεːə ˈainkaufn?
penzion
e Pension
pɑ̃ˈzioːn
nocleh se snídaní
Übernachtung mit Frühstück
yːbɐˈnaxtʊŋ mɪt ˈfryːʃtʏk
podlaha
r Fußboden
ˈfuːsboːdn
dřevěná podlaha
r Holzfußboden
ˈhɔltsfuːsboːdn
plovoucí podlaha
r Parkettboden
parˈkεtboːdn
korková podlaha
r Korkboden
ˈkɔrkboːdn
parkety
s Parkett
parˈkεt
linoleum
s Linoleum
ˈlinoːleʊm
dlažba
r Fliesenboden
ˈfliːznboːdn
kachličky
e Fliesen
ˈfliːzn
zeď, stěna
e Wand
vant
tapeta
e Tapete
taˈpeːtə
strop
e Decke
ˈdεkə
dveře
e Tür
tyːɐ
shrnovací dveře
e Falttür
ˈfalttyːɐ
posuvné dveře
e Schiebetür
ˈʃiːbətyːɐ
lítací dveře
e Schwingtür
ˈʃvɪŋtyːɐ
práh
e Schwelle
ˈʃvεlə
okno
s Fenster
ˈfεnstɐ
stahovací okno
s Schiebefenster
ˈʃiːbəfεnstɐ
francouzské okno
französisches Fenster
franˈtsøːzɪʃəs ˈfεnstɐ
parapet
e Fensterbank
ˈfεnstɐbaŋk
římsa
r Sims
zɪms
zárubeň
e Zarge
ˈtsargə
(dveřní) závěs, (hovor.) pant
e Angel
ˈaŋl
kukátko
s Guckloch
ˈgʊklɔx
zámek
s Schloss
ʃlɔs
bezpečnostní zámek
s Sicherheitsschloss
ˈzɪçɐhaitsʃlɔs
vložkový zámek
s Zylinderschloss
tsiˈlɪndɐʃlɔs
visací zámek
s Vorhängeschloss
ˈfoːɐhεŋəʃlɔs
klíč
r Schlüssel
ˈʃlʏsl
klika
e Klinke
ˈklɪŋkə
dveřní koule
r Türknauf
ˈtyːɐknauf