Koupelna a toaleta

Koupelna a toaleta

Bad und Toilette
Kde je tady koupelna/záchod?
Wo ist das Bad/die Toilette, bitte?
voː ɪst das baːt/diː toaˈlεtəˌ ˈbɪtə?
Potřebuji se umýt/opláchnout.
Ich möchte mich gerne waschen/kurz waschen.
ɪç ˈmœçtə mɪç ˈgεrnə ˈvaʃn/kʊrts ˈvaʃn
Kde si můžu umýt ruce?
Wo kann ich mir die Hände waschen?
voː kan ɪç miːɐ diː ˈhεndə ˈvaʃn?
Můžu si dát sprchu?
Darf/Kann ich mich duschen?
darf/kan ɪç mɪç ˈduːʃn?
Právě se sprchuje.
Er duscht sich gerade.
eːɐ ˈduːʃt zɪç gəˈraːdə
Rád bych si napustil vanu.
Ich würde mir gerne ein Bad einlassen.
ɪç ˈvʏrdə miːɐ ˈgεrnə ain baːt ˈainlasn
Můžu použít tenhle ručník?
Kann ich dieses Handtuch benutzen?
kan ɪç ˈdiːzəs ˈhanttuːx bəˈnʊtsn?
Měl bych se oholit.
Ich muss mich rasieren.
ɪç mʊs mɪç raˈziːrən
Mohu si půjčit tvůj krém?
Darf ich deine Creme nehmen?
darf ɪç ˈdainə kreːm ˈneːmən?
Musím si vyčistit zuby.
Ich muss mir die Zähne putzen.
ɪç mʊs miːɐ diː ˈtsεːnə ˈpʊtsn
Nemáš zubní nit?
Hast du Zahnseide?
hast duː ˈtsaːnzaidə?
Lakuješ si nehty?
Lackierst du dir die Nägel?
ˈlakiːɐst duː diːɐ diː ˈnεːgl?
Proč neteče teplá voda?
Warum fließt das warme Wasser nicht?
vaˈrʊm fliːst das ˈvarmə ˈvasɐ nɪçt?
Musím (jít) na záchod.
Ich muss auf Toilette (gehen).
ɪç mʊs auf toaˈlεtə (ˈgeːən)
Potřebuji na malou/velkou.
Ich muss mein kleines/großes Geschäft machen.
ɪç mʊs main ˈklainəs/ˈgroːsəs gəˈʃεft ˈmaxn
Není tu toaletní papír.
Es ist kein Klopapier da.
εs ɪst kain ˈkloːpapiːɐ daː
Na záchodě nefunguje větrák/větrání.
Die Lüftung auf der Toilette ist kaputt.
diː ˈlʏftʊŋ auf deːɐ toaˈlεtə ɪst kaˈpʊt
Záchod nesplachuje.
Das Klo spült nicht.
das kloː ˈʃpyːlt nɪçt
Protéká záchod.
Die Spülung läuft.
diː ˈʃpyːlʊŋ lɔyft
Záchod je (už zase) ucpaný.
Die Toilette ist (schon wieder) verstopft.
diː toaˈlεtə ɪst (ʃoːn ˈviːdɐ) fεɐˈʃtɔpft
Neodtéká umyvadlo.
Das Waschbecken ist verstopft.
das ˈvaʃbεkn ɪst fεɐˈʃtɔpft
Kde je nějaký hadr na zem?
Wo finde ich einen Wischlappen?
voː ˈfɪndə ɪç ˈainən ˈvɪʃlapn?
Mohu si tady nechat svoje toaletní potřeby?
Kann ich meine Waschtasche hier lassen?
kan ɪç ˈmainə vaʃˈtaʃə hiːɐ ˈlasn?
vana
e Wanne
ˈvanə
sprcha
e Dusche
ˈduːʃə
sprchový kout
s Duschbad, e Duschkabine
ˈduːʃbaːtˌ ˈduːʃkabiːnə
umyvadlo
s Waschbecken
ˈvaʃbεkn
kohoutek (vodovodní)
r (Wasser)Hahn
(ˈvasɐ)haːn
teplá/studená voda
warmes/kaltes Wasser
ˈvarməs/ˈkaltəs ˈvasɐ
zrcadlo
r Spiegel
ˈʃpiːgl
mýdlo
e Seife
ˈzaifə
sprchový gel
s Duschgel
ˈduːʃgeːl
šampon
s Shampoo(n)
ˈʃampuː(n)
kondicionér
e Haarspülung
ˈhaːɐʃpyːlʊŋ
pěna do koupele
s Schaumbad
ˈʃaumbaːt
koupelová sůl
s Badesalz
ˈbaːdəzalts
ručník
s Handtuch
ˈhanttuːx
osuška
s Badetuch
ˈbaːdətuːx
župan
r Bademantel
ˈbaːdəmantl
koupelnová předložka
r Badvorleger
ˈbaːtfoːɐleːgɐ
sprchový závěs
r Duschvorhang
ˈduːʃfoːɐhaŋ
vatové tyčinky
e Wattestäbchen
ˈvatəʃtεːpçən
zubní kartáček
e Zahnbürste
ˈtsaːnbʏrstə
zubní pasta
e Zahnpasta
ˈtsaːnpasta
dentální/zubní nit
e Zahnseide
ˈtsaːnzaidə
toaleta, záchod, WC
e Toilette, s Klosett, s WC
toaˈlεtəˌ kloˈzεtˌ veːˈtseː
toaletní papír
s Klopapier, s Toilettenpapier
ˈkloːpapiːɐˌ toaˈlεtnpapiːɐ
záchodová štětka
e Klobürste
ˈkloːbʏrstə
(gumový) zvon
e Saugglocke
ˈzaukglɔkə
záchodová mísa
s Klobecken
kloːˈbεkn
splachovací nádržka
r Wasserkasten
ˈvasɐkastn
záchodové prkénko
e Klobrille
kloːˈbrɪlə
splachovadlo
e Spülvorrichtung
ˈʃpyːlfoːɐrɪçtʊŋ