Nápoje

Nápoje

Getränke

Alkoholické nápoje

Alkoholische Getränke
pivo
s Bier
biːɐ
světlé pivo
helles Bier, s Helle
ˈhεləs biːɐˌ ˈhεlə
tmavé pivo
dunkles Bier, s Dunkle
ˈdʊŋkləs biːɐˌ ˈdʊŋklə
točené pivo
s Bier vom Fass
biːɐ fɔm fas
lahvové pivo
s Flaschenbier
ˈflaʃnbiːɐ
pivo v plechovce
s Dosenbier
ˈdoːznbiːɐ
plzeň(ské)
s Pilsner
ˈpɪlznɐ
víno
r Wein
vain
červené víno
r Rotwein
ˈroːtvain
bílé víno
r Weißwein
ˈvaisvain
rosé
r Rosé
roˈzeː
suché/sladké víno
trockener Wein/r Süßwein
ˈtrɔkənɐ vain/ˈzyːsvain
stolní víno
r Tischwein, r Tafelwein
ˈtɪʃvainˌ ˈtaːflvain
vinný střik
e Weinschorle
ˈvainʃɔrlə
svařené víno, svařák
r Glühwein
ˈglyːvain
sekt, perlivé víno
r Sekt, r Perlwein
zεktˌ ˈpεrlvain
šampaňské
r Champagner
ʃamˈpanjɐ
vermut
r Wermut
ˈveːɐmuːt
cider (slabě alkoholický jablečný mošt)
r Cidre
ˈsiːdr
aperitiv
r Aperitif
aperiˈtiːf
tvrdý alkohol, lihoviny
e Spirituosen
ʃpiriˈtuoːzn
likér
r Likör
liˈkøːɐ
whisky
r Whiskey
ˈwɪski
vodka
r Wodka
ˈvɔtka
gin
r Gin
dʒɪn
koňak
r Kognak
ˈkɔnjak
vaječný koňak
r Eierlikör
ˈaiɐlikøːɐ
grog
r Grog
grɔk
pálenka
r Schnaps
ʃnaps
sklenka, sklenička
s Glas
glaːs
panák
ein Kurzer
ain ˈkʊrtsɐ

Nealkoholické nápoje

Alkoholfreie Getränke
voda
s Wasser
ˈvasɐ
perlivá/neperlivá voda
s Wasser mit/ohne Kohlensäure
ˈvasɐ mɪt/ˈoːnə ˈkoːlənzɔyrə
minerální voda, minerálka
s Mineralwasser
mineˈraːlvasɐ
džus
r Saft
zaft
pomerančový džus
r Orangensaft
oˈrɑ̃ːʒnzaft
jablečný džus
r Apfelsaft
ˈapflzaft
ananasový džus
r Ananassaft
ˈananaszaft
černorybízový džus
r schwarze Johannisbeersaft
ˈʃvartsə joˈhanɪsbeːrzaft
rajčatový džus
r Tomatensaft
toˈmaːtnzaft
jablečný mošt
r Apfelsaft
ˈapflzaft
limonáda
e Limonade, e Brause
limoˈnaːdəˌ ˈbrauzə
soda
s Sodawasser
ˈzoːdavasɐ
tonik
s Tonic
ˈtonɪk
nealko pivo
alkoholfreies Bier
ˈalkohoːlfraiəs biːɐ
zázvorová limonáda
s Gingerale
ˈdʒɪndʒɐeɪl
ledový čaj
r Eistee
ˈaisteː
ledová káva
r Eiskaffee
ˈaiskafeː
mléčný koktejl
r Milchshake
ˈmɪlçʃeɪk
mléko
e Milch
mɪlç
nízkotučné mléko
fettarme Milch
ˈfεt|armə mɪlç
polotučné mléko
e Halbfettmilch
ˈhalpfεtmɪlç
plnotučné mléko
e Vollmilch
ˈfɔlmɪlç

Teplé nápoje

Warme Getränke
čaj
r Tee
teː
černý/zelený čaj
schwarzer/grüner Tee
ˈʃvartsɐ/ˈgryːnɐ teː
ovocný čaj
r Früchtetee
ˈfrʏçtəteː
bylinkový čaj
r Kräutertee
ˈkrɔytɐteː
čaj s mlékem
Tee mit Milch
teː mɪt mɪlç
čaj s citronem
Tee mit Zitrone
teː mɪt tsiˈtroːnə
ochucený čaj
aromatisierter Tee
aromatiˈziːɐtɐ teː
káva
r Kaffee
ˈkafeː
černá káva
schwarzer Kaffee
ˈʃvartsɐ ˈkafeː
káva s mlékem
r Milchkaffee
ˈmɪlçkafeː
vídeňská káva
Kaffee mit Sahne
ˈkafeː mɪt ˈzaːnə
turecká káva
türkischer Kaffee
ˈtʏrkɪʃɐ ˈkafeː
instantní káva
löslicher Kaffee
ˈløːslɪçɐ ˈkafeː
cappuccino
r Cappuccino
kapuˈtʃiːno
espreso
r Espresso
εsˈprεso
kakao
r Kakao
kaˈkaːo
horká čokoláda
heiße Schokolade
ˈhaisə ʃokoˈlaːdə