V hotelu

V hotelu

Im Hotel
Je tady poblíž nějaký dobrý/levný hotel?
Gibt es in der Nähe ein gutes/billiges Hotel?
gipt εs ɪn deːɐ ˈnεːə ain ˈguːtəs/ˈbɪlɪgəs hoˈtεl?
Máte volné pokoje?
Haben Sie Zimmer frei?
ˈhaːbn ziː ˈtsɪmɐ frai?
Můžete mě ubytovat na dvě noci?
Kann ich Unterkunft für zwei Nächte bekommen?
kan ɪç ˈʊntɐkʊnft fyːɐ tsvai ˈnεçtə bəˈkɔmən?
Mám tady rezervovaný pokoj na jméno...
Ich habe hier ein Zimmer auf den Namen... reserviert.
ɪç ˈhaːbə hiːɐ ain ˈtsɪmɐ auf deːn ˈnaːmən... rezεrˈviːɐt
Chtěl bych nocleh se snídaní.
Ich möchte Übernachtung mit Frühstück.
ɪç ˈmœçtə yːbɐˈnaxtʊŋ mɪt ˈfryːʃtʏk
Chceme plnou penzi/polopenzi.
Wir möchten Vollpension/Halbpension.
viːɐ ˈmœçtn ˈfɔlpɑ̃ˈzioːn/ˈhalppɑ̃zioːn
Kolik (to) stojí na noc?
Wie viel kostet eine Nacht?
viː fiːl ˈkɔstət ˈainə naxt?
Nemáte nějaký levnější?
Hätten Sie etwas Billigeres?
ˈhεtn ziː ˈεtvas ˈbɪlɪgərəs?
Platím teď nebo při odjezdu?
Zahle ich jetzt oder bei der Abreise?
ˈtsaːlə ɪç jεtst ˈoːdɐ bai deːɐ ˈapraizə?
Je tady klimatizace?
Gibt es hier eine Klimaanlage?
gipt εs hiːɐ ˈainə ˈkliːma|anlaːgə?
Vezmeme si ho.
Wir nehmen es.
viːɐ ˈneːmən εs
Zdržíme se tři dny.
Wir bleiben drei Tage.
viːɐ ˈblaibn drai ˈtaːgə
Mohu platit hotově?
Kann ich bar zahlen?
kan ɪç baːɐ ˈtsaːlən?
Kde je náš pokoj?
Wo ist unser Zimmer?
voː ɪst ˈʊnzɐ ˈtsɪmɐ?
Mohu si tady nechat zavazadla?
Könnte ich mein Gepäck hier lassen?
ˈkœntə ɪç main gəˈpεk hiːɐ ˈlasn?
Můžete mi vyměnit peníze?
Könnte ich bei Ihnen Geld wechseln?
ˈkœntə ɪç bai ˈiːnən gεlt ˈvεksln?
Můžete mě vzbudit v sedm hodin?
Können Sie mich um sieben Uhr wecken, bitte?
ˈkœnən ziː mɪç ʊm ˈziːbn uːɐ ˈvεknˌ ˈbɪtə?
Kde je hotelová restaurace?
Wo ist das Hotelrestaurant?
voː ɪst das hoˈtεlrεstorɑ̃ː?
V kolik hodin otvírá hotelový bar?
Wann öffnet die Hotelbar?
van ˈœfnət diː hoˈtεlbaːɐ?
Mohu využít vaši posilovnu?
Kann ich Ihren Fitnessraum benutzen?
kan ɪç ˈiːrən ˈfɪtnεsraum bəˈnʊtsn?
Můžete nám poslat večeři na pokoj?
Können Sie uns das Abendessen aufs Zimmer bringen?
ˈkœnən ziː ʊns das ˈaːbnt|εsn aufs ˈtsɪmɐ ˈbrɪŋən?
V kolik hodin se podává snídaně?
Um wie viel Uhr gibt es Frühstück?
ʊm viː fiːl uːɐ gipt εs ˈfryːʃtʏk?
Je v ceně zahrnuta snídaně?
Ist das Frühstück im Preis inbegriffen?
ɪst das ˈfryːʃtʏk ɪm prais ˈɪnbəgrɪfn?
Snídaně není/je zahrnuta v ceně.
Frühstück ist nicht/ist im Preis inbegriffen.
ˈfryːʃtʏk ɪst nɪçt/ɪst ɪm prais ˈɪnbəgrɪfn
Ztratil jsem klíč od pokoje.
Ich habe den Zimmerschlüssel verloren.
ɪç ˈhaːbə deːn ˈtsɪmɐʃlʏsl fεɐˈloːrən
Nejde mi otevřít pokoj.
Ich kann meine Zimmertür nicht öffnen.
ɪç kan ˈmainə ˈtsɪmɐtyːɐ nɪçt ˈœfnən
Nefunguje topení.
Die Heizung funktioniert nicht.
diː ˈhaitsʊŋ fʊŋktsioˈniːɐt nɪçt
Nejde mi pustit/vypnout klimatizace.
Ich kann die Klimaanlage nicht anschalten/ausschalten.
ɪç kan diː ˈkliːma|anlaːgə nɪçt ˈanʃaltn/ˈausʃaltn
Neteče teplá voda.
Es gibt kein warmes Wasser.
εs gipt kain ˈvarməs ˈvasɐ
Chybí zde mýdlo a toaletní papír.
Es fehlt hier Seife und Toilettenpapier.
εs feːlt hiːɐ ˈzaifə ʊnt toaˈlεtnpapiːɐ
Můžeme dostat čisté ručníky?
Könnten wir frische Handtücher bekommen, bitte?
ˈkœntn viːɐ ˈfrɪʃə ˈhanttyːçɐ bəˈkɔmənˌ ˈbɪtə?
Nejde mi zavřít okno v pokoji.
Ich kann das Zimmerfenster nicht zumachen.
ɪç kan das ˈtsɪmɐfεnstɐ nɪçt ˈtsuːmaxn
Někdo tu dělá rámus. Nemohu spát.
Jemand macht hier Lärm. Ich kann nicht schlafen.
ˈjeːmant maxt hiːɐ lεrm ɪç kan nɪçt ˈʃlaːfn
Chtěl bych jiný pokoj.
Ich möchte ein anderes Zimmer.
ɪç ˈmœçtə ain ˈandərəs ˈtsɪmɐ
Potřebuji si zatelefonovat.
Ich muss telefonieren.
ɪç mʊs teləfoˈniːrən
Haló, je to hotelová služba?
Ist dort der Zimmerservice?
ɪst dɔrt deːɐ ˈtsɪmɐsœːɐvɪs?
Dokdy musíme vyklidit pokoj?
Bis wie viel Uhr müssen wir das Zimmer verlassen?
bɪs viː fiːl uːɐ ˈmʏsn viːɐ das ˈtsɪmɐ fεɐˈlasn?
Chci se odhlásit.
Ich möchte mich abmelden.
ɪç ˈmœçtə mɪç ˈapmεldn
Odjíždím., Odcházím.
Ich fahre., Ich gehe weg.
ɪç ˈfaːrəˌ ɪç ˈgeːə vεk