Flirtování

Flirtování

Flirten
Ahoj. Můžu si přisednout?
Hallo. Kann ich mich zu dir setzen?
haˈloː kan ɪç mɪç tsuː diːɐ ˈzεtsn?
Odkud jsi?
Woher kommst du?
voˈheːɐ kɔmst duː?
Jsi tu na dovolené nebo pracovně?
Bist du im Urlaub oder dienstlich hier?
bɪst duː ɪm ˈuːɐlaup ˈoːdɐ ˈdiːnstlɪç hiːɐ?
Můžu tě pozvat na drink?
Kann ich dich zu einem Drink einladen?
kan ɪç dɪç tsuː ˈainəm drɪŋk ˈainlaːdn?
Co piješ?
Was trinkst du?
vas trɪŋkst duː?
Jsi tady sám/sama?
Bist du allein hier?
bɪst duː aˈlain hiːɐ?
Líbíš se mi.
Du gefällst mir.
duː gəˈfεlst miːɐ
Nezatančíme si?
Wollen wir tanzen?
ˈvɔlən viːɐ ˈtantsn?
Líbí se mi, jak tancuješ.
Ich mag, wie du tanzt.
ɪç maːkˌ viː duː tantst
Snažíš se mě sbalit?
Willst du mich anmachen?
vɪlst duː mɪç ˈanmaxn?
Chodíš teď s někým?
Bist du mit jemandem zusammen?
bɪst duː mɪt ˈjeːmandəm tsuˈzamən?
Máš kluka/holku?
Hast du einen Freund/eine Freundin?
hast duː ˈainən frɔynt/ˈainə ˈfrɔyndɪn?
Moc ti to sluší.
Du siehst gut aus.
duː ziːst guːt aus
Jsi super.
Ich finde dich cool.
ɪç ˈfɪndə dɪç kuːl
Máš krásné oči.
Du hast schöne Augen.
duː hast ˈʃøːnə ˈaugn
Jsi hrozně sexy.
Du bist echt sexy.
duː bɪst εçt ˈzεksi
Nepůjdeme se na chvíli projít?
Magst du ein bisschen spazieren gehen?
maːkst duː ain ˈbɪsçən ʃpaˈtsiːrən ˈgeːən?
Můžu tě doprovodit/zavézt domů?
Kann ich dich nach Hause bringen?
kan ɪç dɪç naːx ˈhauzə ˈbrɪŋən?
Můžu ti dát pusu?
Darf ich dich küssen?
darf ɪç dɪç ˈkʏsn?
Obejmi mě.
Umarme mich.
ʊmˈarmə mɪç
Nepůjdeme ke mně domů?
Gehen wir zu mir?
ˈgeːən viːɐ tsuː miːɐ?
Zůstaneš přes noc?
Bleibst du über Nacht?
blaipst duː ˈyːbɐ naxt?
Chtěl bych s tebou strávit noc.
Ich möchte mit dir die Nacht verbringen.
ɪç ˈmœçtə mɪt diːɐ diː naxt fεɐˈbrɪŋən
Chci se s tebou pomilovat.
Ich will mit dir schlafen.
ɪç vɪl mɪt diːɐ ˈʃlaːfn
Dnes ne. Snad někdy jindy.
Heute nicht. Vielleicht ein anderes Mal.
ˈhɔytə nɪçt fiˈlaiçt ain ˈandərəs maːl
No tak, buď rozumná.
Komm schon.
kɔm ʃoːn
Nemá to cenu.
Es hat keinen Zweck.
εs hat ˈkainən tsvεk
Nech mě být!
Lass mich in Ruhe!
las mɪç ɪn ˈruːə!
Dej ty ruce pryč!
Hände weg!
ˈhεndə vεk!
Nejsem moc na známosti na jednu noc.
One-Night-Stands sind nicht so mein Ding.
ˈwʌnnaɪtstænts zɪnt nɪçt zoː main dɪŋ
Máš kondom?
Hast du ein Kondom?
hast duː ain kɔnˈdoːm?
Na záchodě je automat (na kondomy).
Auf der Toilette ist ein (Kondom)Automat.
auf deːɐ toaˈlεtə ɪst ain (kɔnˈdoːm)autoˈmaːt
Kde jsi ji sbalil?
Wo hast du die aufgegabelt?
voː hast duː diː ˈaufgəgaːblt?
Strašně mě přitahuje.
Ich finde sie/ihn sehr anziehend.
ɪç ˈfɪndə ziː/iːn zeːɐ ˈantsiːənt
Fakt mě rajcuje/vzrušuje.
Sie/Er reizt mich sehr.
ziː/eːɐ raitst mɪç zeːɐ
Už jste se líbali?
Habt ihr euch schon geküsst?
hapt iːɐ ɔyç ʃoːn gəˈkʏst?
Je to pěkná divoška.
Sie ist richtig geil.
ziː ɪst ˈrɪçtɪç gail
Je do tebe zamilovaná/blázen.
Sie ist verliebt/total verknallt in dich.
ziː ɪst fεɐˈliːpt/toˈtaːl fεɐˈknalt ɪn dɪç
Asi jsem se do ní zabouchnul.
Ich habe mich wohl in sie verknallt.
ɪç ˈhaːbə mɪç voːl ɪn ziː fεɐˈknalt
Zamiloval jsem se do ní.
Ich habe mich in sie verliebt.
ɪç ˈhaːbə mɪç ɪn ziː fεɐˈliːpt
Je mi s tebou fajn.
Ich fühle mich gut bei dir.
ɪç ˈfyːlə mɪç guːt bai diːɐ
Miluju tě.
Ich liebe dich.
ɪç ˈliːbə dɪç
Jsem do tebe blázen.
Ich bin ganz verrückt nach dir.
ɪç bɪn gants fεɐˈrʏkt naːx diːɐ
Pořád na tebe myslím.
Ich muss an dich immer denken.
ɪç mʊs an dɪç ˈɪmɐ ˈdεŋkn
Chybělas mi.
Ich habe dich vermisst.
ɪç ˈhaːbə dɪç fεɐˈmɪst
Nemůžu bez tebe žít.
Ich kann ohne dich nicht leben.
ɪç kan ˈoːnə dɪç nɪçt ˈleːbn
Co děláš zítra večer?
Was machst du morgen Abend?
vas maxst duː ˈmɔrgn ˈaːbnt?
Dáš mi své telefonní číslo?
Gibst du mir deine Nummer?
gipst duː miːɐ ˈdainə ˈnʊmɐ?
Zavolám ti.
Ich rufe dich an.
ɪç ˈruːfə dɪç an
flirt
r Flirt
flœːɐt
aférka, milostný poměr
e Affäre, s Verhältnis
aˈfεːrəˌ fεɐˈhεltnɪs
bokovka
r Seitensprung
ˈzaitnʃprʊŋ
rande
s Date
deɪt
známost na jednu noc
r One-Night Stand
ˈwʌnnaɪt ʃtant
rychlovka
r Quickie
ˈkvɪki
sexuální obtěžování
sexuelle Belästigung
zεksuˈεlə bəˈlεstɪgʊŋ
sexuální návrhy
e Annäherungsversuche
ˈannεːərʊŋsfεɐzuːxə
svádění
e Verführung
fεɐˈfyːrʊŋ
svůdce
r Verführer
fεɐˈfyːrɐ
děvkař
r Don Juan
dɔn ˈxuan
polibek, pusa
r Kuss
kʊs
francouzský polibek, (hovor.) francouzák
r Zungenkuss
ˈtsʊŋənkʊs
cucflek
r Knutschfleck
ˈknuːtʃflεk
osahávání
e Fummelei
fʊməˈlai
líbání
s Küssen
ˈkʏsn
mazlení (se)
s Kuscheln
ˈkʊʃln
muchlování (se)
s Knutschen
ˈknuːtʃn