V kempu

V kempu

Camping
Kde je nejbližší kemp?
Wo ist der nächste Campingplatz?
voː ɪst deːɐ ˈnεːçstə ˈkεmpɪŋplats?
Můžeme tady kempovat?
Kann man hier campen?
kan man hiːɐ ˈkεmpn?
Může se sem s obytným přívěsem?
Kann man hier mit einem Wohnwagen campen?
kan man hiːɐ mɪt ˈainəm ˈvoːnvaːgn ˈkεmpn?
Máte volné místo?
Gibt es noch freie Plätze?
gipt εs nɔx ˈfraiə ˈplεtsə?
Platí se za osobu nebo za stan?
Zahlt man pro Person oder pro Zelt?
tsaːlt man proː pεrˈzoːn ˈoːdɐ proː tsεlt?
Kolik je to za noc?
Wie viel macht das pro Nacht?
viː fiːl maxt das proː naxt?
Kolik stojí elektřina na den?
Wie viel kostet der Strom für einen Tag?
viː fiːl ˈkɔstət deːɐ ʃtroːm fyːɐ ˈainən taːk?
Pas vám tady nemohu nechat.
Ich kann meinen Pass nicht hier lassen.
ɪç kan ˈmainən pas nɪçt hiːɐ ˈlasn
Můžeme si tady pronajmout ledničku?
Können wir einen Kühlschrank mieten?
ˈkœnən viːɐ ˈainən ˈkyːlʃraŋk ˈmiːtn?
Kde jsou tady sprchy/záchody/umývárny?
Wo sind hier Duschen/Toiletten/Waschräume?
voː zɪnt hiːɐ ˈduːʃn/toaˈlεtn/ˈvaʃrɔymə?
Kde můžeme zaparkovat?
Wo können wir parken?
voː ˈkœnən viːɐ ˈparkn?
Kde si můžeme postavit stan?
Wo können wir das Zelt aufschlagen?
voː ˈkœnən viːɐ das tsεlt ˈaufʃlaːgn?
Můžeme tady rozdělat oheň?
Kann man hier Feuer machen?
kan man hiːɐ ˈfɔyɐ ˈmaxn?
Kde si můžeme nasbírat dříví na oheň?
Wo können wir Holz für das Feuer sammeln?
voː ˈkœnən viːɐ ˈhɔlts fyːɐ das ˈfɔyɐ ˈzamln?
Můžu tady nechat volně pobíhat psa?
Kann ich hier meinen Hund frei laufen lassen?
kan ɪç hiːɐ ˈmainən hʊnt frai ˈlaufn ˈlasn?
Jak máme své zásoby zajistit před medvědy?
Wie können wir unsere Vorräte vor den Bären schützen?
viː ˈkœnən viːɐ ˈʊnzərə ˈfoːɐrεːtə foːɐ deːn ˈbεːrən ˈʃʏtsn?
V kolik hodin se otvírá/zavírá brána?
Um wie viel Uhr öffnet/schließt man das Tor?
ʊm viː fiːl uːɐ ˈœfnət/ʃliːst man das toːɐ?
Chceme si půjčit loďku.
Wir wollen ein Boot leihen.
viːɐ ˈvɔlən ain boːt ˈlaiən
Mohu si tady vypůjčit kolo?
Kann man hier Fahrräder leihen?
kan man hiːɐ ˈfaːɐrεːdɐ ˈlaiən?
Je tady (někde) veřejný telefon?
Gibt es hier ein Telefon?
gipt εs hiːɐ ain teleˈfoːn?
Dají se tu někde chytat ryby?
Kann man hier irgendwo angeln?
kan man hiːɐ ˈɪrgntvoː ˈaŋln?
Musím mít povolení?
Muss man eine Erlaubnis haben?
mʊs man ˈainə εɐˈlaupnɪs ˈhaːbn?
Půjčujete stany/spacáky?
Kann man hier Zelte/Schlafsäcke ausleihen?
kan man hiːɐ ˈtsεltə/ˈʃlaːfzεkə ˈauslaiən?
Budeme spát pod širákem.
Wir schlafen unter freiem Himmel.
viːɐ ˈʃlaːfn ˈʊntɐ ˈfraiəm ˈhɪml
Můžeme si nechat věci ve stanu?
Können wir unsere Sachen im Zelt lassen?
ˈkœnən viːɐ ˈʊnzərə ˈzaxn ɪm tsεlt ˈlasn?
Kde jsou tady odpadkové koše/kontejnery?
Wo gibt es hier Müllcontainer?
voː gipt εs hiːɐ ˈmʏlkɔnteːnɐ?
Dají se tady poblíž nakoupit nějaké potraviny?
Kann man irgendwo in der Nähe Lebensmittel kaufen?
kan man ˈɪrgntvoː ɪn deːɐ ˈnεːə ˈleːbnsmɪtl ˈkaufn?
Dá se tady zajít někam na jídlo/pivo?
Kann man irgendwo in der Nähe essen gehen/ein Bier trinken?
kan man ˈɪrgntvoː ɪn deːɐ ˈnεːə ˈεsn ˈgeːən/ain biːɐ ˈtrɪŋkn?
umývárna
r Waschraum
ˈvaʃraum
pitná voda
s Trinkwasser
ˈtrɪŋkvasɐ
užitková voda
s Brauchwasser
ˈbrauxvasɐ
toaleta, záchod
e Toilette, s Klosett
toaˈlεtəˌ kloˈzεt
obytný vůz
s Wohnmobil
ˈvoːnmobiːl
karavan (přívěs)
r Wohnwagen, r Caravan
ˈvoːnvaːgnˌ ˈkaravan
stan
s Zelt
tsεlt
stanové kolíky
e Heringe
ˈheːrɪŋə
stanové tyčky
e Zeltstöcke
ˈtsεltʃtœkə
stanová plachta/celta
e Zeltplane
ˈtsεltplaːnə
tropiko
s Überzelt
ˈyːbɐtsεlt
moskytiéra
s Moskitonetz
mɔsˈkiːtonεts
spacák
r Schlafsack
ˈʃlaːfzak
karimatka
e Isomatte
ˈiːzomatə
táborák
s (Lager)Feuer
(ˈlaːgɐ)ˈfɔyɐ
ohniště
e Feuerstelle
ˈfɔyɐʃtεlə
dřevo
Holz
ˈhɔlts
sirky
e Streichhölzer
ˈʃtraiçhœltsɐ
zapalovač
s Feuerzeug
ˈfɔyɐtsɔyk
tábornický/horolezecký vařič
r Campingkocher
ˈkεmpɪŋkɔxɐ
sekyrka
e Axt
akst
kapesní/zavírací nůž
s Taschenmesser/Klappmesser
ˈtaʃnmεsɐ/ˈklapmεsɐ
otvírák na konzervy
r Dosenöffner
ˈdoːznœfnɐ
ešus
s Kochgeschirr
ˈkɔxgəʃɪr
batoh, krosna
r Rucksack, r Wanderrucksack
ˈrʊkzakˌ ˈvandɐrʊkzak