Dny a týdny

Dny a týdny

Tage und Wochen
dnes
heute
ˈhɔytə
zítra
morgen
ˈmɔrgn
pozítří
übermorgen
ˈyːbɐmɔrgn
popozítří
überübermorgen
ˈyːbɐ|yːbɐmɔrgn
včera
gestern
ˈgεstɐn
předevčírem
vorgestern
ˈfoːɐgεstɐn
denně, každý den
jeden Tag, täglich
ˈjeːdn taːkˌ ˈtεːklɪç
jednou denně/týdně
einmal täglich/wöchentlich
ˈainmaːl ˈtεːklɪç/ˈvœçntlɪç
za tři dny/týdny
in drei Tagen/Wochen
ɪn drai ˈtaːgn/ˈvɔxn
minulý/příští týden
letzte/nächste Woche
ˈlεtstə/ˈnεːçstə ˈvɔxə
v týdnu
unter der Woche
ˈʊntɐ deːɐ ˈvɔxə
o víkendech
an Wochenenden
an ˈvɔxənεndn
pracovní den
r Werktag
ˈvεrktaːk
všední den
r Alltag
ˈaltaːk
svátek
r Feiertag
ˈfaiɐtaːk

Dny v týdnu

Wochentage
pondělí
r Montag
ˈmoːntaːk
úterý
r Dienstag
ˈdiːnstaːk
středa
r Mittwoch
ˈmɪtvɔx
čtvrtek
r Donnerstag
ˈdɔnɐstaːk
pátek
r Freitag
ˈfraitaːk
sobota
r Samstag
ˈzamstaːk
neděle
r Sonntag
ˈzɔntaːk
ve středu/čtvrtek
am Mittwoch/Donnerstag
am ˈmɪtvɔx/ˈdɔnɐstaːk

Části dne

Tageszeiten
ráno
r Morgen
ˈmɔrgn
dopoledne
r Vormittag
ˈfoːɐmɪtaːk
poledne
r Mittag
ˈmɪtaːk
odpoledne
r Nachmittag
ˈnaːxmɪtaːk
večer
r Abend
ˈaːbnt
noc
e Nacht
naxt
půlnoc
e Mitternacht
ˈmɪtɐnaxt
ráno (kdy)
am Morgen
am ˈmɔrgn
v poledne
am Mittag, mittags
am ˈmɪtaːkˌ ˈmɪtaːks
odpoledne (kdy)
am Nachmittag
am ˈnaːxmɪtaːk
večer (kdy)
am Abend
am ˈaːbnt
dnes večer
heute Abend
ˈhɔytə ˈaːbnt
včera večer
gestern Abend
ˈgεstɐn ˈaːbnt
v noci
in der Nacht
ɪn deːɐ naxt
brzy ráno
am frühen Morgen
am ˈfryːən ˈmɔrgn
o/po půlnoci
um/nach Mitternacht
ʊm/naːx ˈmɪtɐnaxt
během dne
tagsüber
ˈtaːks|yːbɐ