5.8.2Zájmenné příslovce EN

Užití*Jako příslovce místa ve významu odtud:Tu reviens de l'école ? – Oui, j'en reviens.Vracíš se ze školy? – Ano, vracím.*Dále nahrazuje podstatná jména, zájmena a infinitivní vazby s předložkou de, a to pouze pokud mluvíme o věcech, nikoli o lidech:Parlez-vous de son problème ? – Oui, nous en parlons.Mluvíte o jeho problému? – Ano, mluvíme o něm. parler de qqch*Zastupuje také podstatné jméno, které je ve spojení s výrazem množství nebo s číslovkou:Tu as des bonbons ? – J'en ai peu.Máš bonbony? – Mám jich málo. neurčité množství*Nahrazuje i podstatná jména se členem dělivým nebo neurčitým, a to i osoby:Tu as des timbres ? – Non, je n'en ai pas.Máš známky? – Ne, nemám.