8.2Podmínka skutečná

V řídící a vedlejší větě je stejný čas. Souvětí v přítomnosti vyjadřuje často opakování nebo obvyklost děje, souvětí v imperfektu je vyjadřuje vždy.V češtině jim odpovídají věty se spojkami jestliže, -li, když ap.:S'il pleut, je ne sors pas.Když prší, nechodím ven.S'il pleuvait, je ne sortais pas.Když pršelo, zůstával jsem doma.S'il peut, il aide sa mère.Když může, pomáhá matce.S'il pouvait, il aidait sa mère.Když mohl, pomáhal matce.