4.2Člen neurčitý

Užívá se, když hovoříme o věci nebo bytosti poprvé:Il a reçu une lettre.Dostal (nějaký) dopis.Avez-vous des roses ?Máte (nějaké) růže?J'ai une voiture.Mám (jedno) auto. blíže neurčenéRegarde, un petit chien.Podívej, pejsek.