7.18Příčestí minulé složené (Participe passé composé)

TvořeníZ příčestí přítomného pomocného slovesa a příčestí minulého slovesa významového:Viz kap. Přehled složených tvarů pravidelných sloves.VyjadřujeDěj předcházející jinému ději (přítomnému, minulému, budoucímu) nebo příčinu:Étant rentré tard, je me couche tout de suite.Protože jsem přišel pozdě, jdu si hned lehnout.