13Předložky

Nejčastější předložky:
à do, na durant během, v
en na, v, do jusque až do, až po
entre mezi par po, skrz
dans v, do parmi mezi
de od, z pendant během, za
depuis od, už pour pro, na, do
derrière za, vzadu sous pod
dès od, po sur na, do, po
devant před vers kolem, okolo
Nejčastější předložkové vazby:
au-dessus de nad loin de daleko
au cours/lors de během à côté de vedle
au-dessous de pod du côté de směrem, poblíž
(au)près de u, vedle le long de podél
à partir de od autour de kolem, okolo
en face de naproti grâce à díky
vis-à-vis de vzhledem au milieu de uprostřed